Ἔσπασε κάθε ρεκόρ τό 10ετές

Ἠχηρά ἐπιστροφή τῆς Ἑλλάδος στίς ἀγορές

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ὁρόσημο ἀποτελεῖ ἡ ὑποχώρησις γιά πρώτη φορά τῆς ἀποδόσεωςτοῦ ἑλληνικοῦ 10ετοῦς ὁμολόγου στήν δευτερογενῆ ἀγορά, σέ ἐπίπεδα κάτω τοῦ 1%. Τό ἑλληνικό δεκαετές εἶναι μεταξύ τῶν ὁμολόγων μέ τήν καλύτερη ἐπίδοση φέτος στήν ζώνη τοῦ εὐρώ, ἐνῶ ἡ ἀπόδοσίς του ἔχει μειωθεῖ κατά 40 μονάδες βάσεως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους. Πρόκειται γιά ἕνα κομβικό γεγονός γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία καί ἀποτελεῖ ἕνα ἰσχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στά χέρια τῆς Κυβερνήσεως σχετικῶς πρός τό αἴτημα γιά μείωση τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων. Καί αὐτό, διότι ὅσο χαμηλώνει τό κόστος δανεισμοῦ τῆς χώρας στίς ἀγορές βελτιώνεται καί ἡ βιωσιμότης τοῦ δημοσίου χρέους. Ἡ νέα ἀνάλυσις βιωσιμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους στήν ὁποία θά ἐνσωματώνονται οἱ νέες μακροπρόθεσμες παραδοχές γιά τήν ἀνάπτυξη καί τά ἐπιτόκια, θά ἀποτελέσει τήν βάση γιά νά ἐξετασθεῖ στό Eurogroup ἐάν ὑπάρχουν περιθώρια μειώσεως τοῦ στόχου τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων. Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο πού ἑτοιμάζει τήν δική του ἔκθεση βιωσιμότητος ἐπιδιώκει νά ἀποτυπώσει τίς εὐεργετικές συνέπειες πού θά ἔχουν στήν βιωσιμότητα τοῦ χρέους οἱ ὑψηλότεροι ρυθμοί ἀναπτύξεως πού προβλέπει ἡ Κυβέρνησις ὄχι μόνο γιά τό 2020 ἀλλά καί γιά τά ἑπόμενα ἔτη, ἡ κατακόρυφη μείωσις τοῦ κόστους δανεισμοῦ τῆς χώρας, οἱ θετικές συνέπειες στήν βιωσιμότητα τοῦ χρέους ἀπό τήν πρόωρη ἀποπληρωμή τοῦ δανείου τοῦ ΔΝΤ –προγραμματίζεται καί δεύτερη ἀποπληρωμή γιά τό 2020– ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή χρήσεως τῶν ANFAs καί τῶν SMPs, ὥστε τά κέρδη τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων νά χρηματοδοτήσουν ἐπενδύσεις καί νά μή διοχετευθοῦν καί πάλι στόν λογαριασμό «μαξιλάρι» γιά τό χρέος στό ὁποῖο λιμνάζουν ἤδη τουλάχιστον 32 δισ. εὐρώ. Στήν ἔκθεση βιωσιμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους πού ἐδημοσιεύθη τόν Ἰούνιο τοῦ 2018 προκειμένου νά ληφθεῖ στό Eurogroup ἡ ἀπόφασις γιά ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τό 3ο μνημόνιο, εἶχε ἐγγραφεῖ ἡ πρόβλεψις ὅτι τό κόστος δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδος θά διαμορφωθεῖ στό 4,1% γιά τό 2019, στό 4,4% γιά τό 2020 γιά νά ἐκτοξευθεῖ πάνω ἀπό τό 5% μέχρι τό 2030. Αὐτή ἡ ἐκτίμησις ἔχει ἤδη πέσει ἔξω γιά τό 2019, ἐνῶ –ὅπως διαφαίνεται– θά πέσει τελείως ἔξω καί γιά τήν περίοδο 2020-2022. Ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ 10ετοῦς ὁμολόγου ἔχει ὑποχωρήσει κάτω ἀπό τό 1%.

Οἱ ἐπενδυτές ἐξακολουθοῦν νά ἐπενδύουν στούς κρατικούς τίτλους μέ τήν ὑψηλότερη ἀπόδοση τῆς εὐρωζώνης, προεξοφλῶντας ὅτι θά συνεχισθεῖ ἡ σύγκλισις μέ τά ὁμόλογα ἄλλων χωρῶν τῆς περιφερείας. Μέ αὐτούς τούς ρυθμούς ἡ χώρα θά ἀνεβεῖ ἕως τό τέλος α΄ ἑξαμήνου τοῦ 2021 στήν ἐπενδυτική βαθμίδα τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, κάτι πού θά ἀνοίξει τόν δρόμο γιά ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στό πρόγραμμα ποσοτικῆς χαλαρώσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει νά ἀγοράζει τίτλους ἀπό τήν δευτερογενῆ ἀγορά, δίδοντας νέα ὤθηση στίς τιμές τους. Οἱ ἑπόμενες κρίσιμες ἡμερομηνίες εἶναι στίς 24 Ἀπριλίου ὁπότε ἔχει προγραμματισθεῖ ἡ διπλή ἀξιολόγησις ἀπό S&P καί τήν καναδική DBRS, καί στίς 8 Μαΐου πού ἔχουν προγραμματισθεῖ οἱ ἀνακοινώσεις ἀπό τήν Moody’s. Συνολικῶς ἡ εἴσοδος στήν ἐπενδυτική βαθμίδα θά σηματοδοτήσει στούς ἐπενδυτές ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι πλέον ἕνας ἀσφαλής ἐπενδυτικός προορισμός, διευκολύνοντας τήν εἰσροή ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, «ἡ συνεχής μείωσις τοῦ ἐπιτοκίου τοῦ δεκαετοῦς καί ἡ διατήρησίς του σέ χαμηλό ὕψος ἀποδεικνύουν τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν στίς προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καθώς καί στήν οἰκονομική πολιτική τῆς Κυβερνήσεως».

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».