ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἔρχονται χρεοκοπίες ἑταιρειῶν λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων

Αντιμέτωποι μέ ἕνα «βουνό» ἀπό χρέη εἶναι οἱ φορολογούμενοι λόγῳ τῶν ἀπανωτῶν αὐξήσεων ἐπιτοκίων, καί οἱ φόβοι γιά χρεοκοπίες σέ ἐπιχειρήσεις ἔχουν «γιγαντωθεῖ».

Διεθνεῖς ἀναλυτές καί οἶκοι ἀξιολογήσεως πού ἔλαβαν μέρος σέ ἔρευνα τοῦ Bloomberg, προβλέπουν «λουκέτα» σέ ἐπιχειρήσεις, μείωση τῶν ἐπενδύσεων καί τῶν θέσεων ἐργασίας. Μπορεί οἱ αὐξήσεις τῶν ἐπιτοκίων νά κορυφώνονται στήν Εὐρώπη, ἀλλά γιά τούς καταναλωτές, τίς ἑταιρεῖες καί τίς κυβερνήσεις πού ἐδανείσθησαν τρισεκατομμύρια εὐρώ τήν ἐποχή τοῦ ἐξαιρετικά χαμηλοῦ κόστους δανεισμοῦ, ὑπάρχει ἀκόμη πολύς πόνος τά ἑπόμενα χρόνια, ἀναφέρεται χαρακτηριστικῶς στό ἄρθρο τοῦ Bloomberg.

Ἄν καί ἡ προσαρμογή εἶναι ἐπώδυνη σέ πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένων τῶν ΗΠΑ, τό σόκ εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλο στήν Εὐρώπη, ὅπου τά ἐπιτόκια ἦταν κάτω ἀπό τό μηδέν γιά ὀκτώ χρόνια.

Πολλοί δανειολῆπτες καθυστέρησαν τήν ἀναχρηματοδότηση, μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι τά ἐπιτόκια θά ὑποχωροῦσαν ξανά. Ἀλλά μέ τίς οἰκονομίες νά ἔχουν σέ μεγάλο βαθμό καλύτερες ἐπιδόσεις ἀπό τό ἀναμενόμενο, αὐτό φαίνεται ὅλο καί πιό ἀπίθανο.

Οἱ ἐπενδυτές προβλέπουν ὅτι τά ἑπόμενα χρόνια θά ὑπάρξουν χρεοκοπίες καί περικοπές δαπανῶν, καθώς μεγαλύτερο μέρος τοῦ εἰσοδήματος τῶν ἑταιρειῶν, τῶν νοικοκυριῶν καί τοῦ κράτους πηγαίνει στήν χρηματοδότηση τοῦ χρέους.

Γιά τίς εὐρωπαϊκές ἑταιρεῖες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες ἐδανείσθησαν πολύ στήν διάρκεια τῆς πανδημίας, ἡ περίοδος μεγάλης ἀναχρηματοδοτήσεως τοῦ χρέους θά ξεκινήσει τό 2025 καί θά κορυφωθεῖ τό 2026. Οἱ εὐρωπαϊκές ἑταιρεῖες μέ ἀκριβό δανεισμό ἔχουν χρέος ἄνω τῶν 430 δισ. εὐρώ πού θά λήξει στό δεύτερο μισό τῆς τρεχούσης δεκαετίας, συμφώνως πρός στοιχεῖα τοῦ Bloomberg. Ὡστόσο, τό ποσοστό χρεοκοπιῶν εὐάλωτων ἐπιχειρήσεων δέν ἀναμένεται νά πλησιάσει κἄν τό ποσοστό στήν περίοδο τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως, ὅταν εἶχε φτάσει τό 13,4%. Ὁ οἶκος πιστοληπτικῆς ἀξιολογήσεως Moody’s προβλέπει ὅτι τό παγκόσμιο ποσοστό πτωχεύσεων θά κορυφωθεῖ στό 4,7% τόν Μάρτιο τοῦ 2024, ἐνῷ γιά τήν Εὐρώπη θά φθάσει στό 3,8% στά μέσα τοῦ ἑπόμενου ἔτους.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ