«Ἔντιμος συμβιβασμός» γιά τά κοιτάσματα

Ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι ἀπειλοῦν μέσα στήν Βουλή

ΠΡΟΣ συμβιβασμό καί συνεκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων καί γενικῶς τοῦ θαλασσίου πλούτου τοῦ Αἰγαίου καί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου δρομολογεῖ τά πράγματα ἡ Κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ χθεσινές ἐξελίξεις καί ἡ ἀντίδρασις τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν σέ προκλήσεις τῶν Τούρκων μέσα στό ἑλληνικό Κοινοβούλιο ἐπιβεβαιώνουν αὐτά πού ἀπό ἡμερῶν εἶχε ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία», ὅτι δηλαδή στήν κατ’ ἰδίαν συνομιλία πού εἶχαν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καί ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν συνεζήτησαν αὐτή τήν συνεκμετάλλευση.

Χθές, ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ὁ Τοῦρκος βουλευτής Ἀχμέτ Γιλντίζ, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στό κόμμα τοῦ Ἐρντογάν, ἐξετόξευσε ἀπειλές κατά τῆς Κύπρου, λέγοντας ὅτι «θά ἔχει συνέπειες ἡ μονομερής ἐξόρυξις ὑδρογονανθράκων ἀπό τήν Κυπριακή Δημοκρατία». Ὁ Γιλντίζ εἶναι μέλος τῆς τουρκικῆς ἀντιπροσωπίας στήν διακοινοβουλευτική συνέλευση τοῦ ΝΑΤΟ πού συνεδριάζει στήν Ἀθήνα. Ταυτοχρόνως, ὁ ἕτερος Τοῦρκος βουλευτής Ὀσμάν Ἀσκίν Μπάκ κατελόγισε στήν ἑλληνική πλευρά εὐθύνες γιά τό γεγονός ὅτι τό Κυπριακό παραμένει ἀνεπίλυτο. «Ὑπάρχουν κάποιες διαμάχες. Τό νά τίς περιγράψω ὡς μονομερεῖς παραβιάσεις δέν εἶναι δίκαιο. Ἡ Τουρκία εἶναι ἡ τελευταία πλευρά πού ἔχει τό φταίξιμο μέ τήν Κύπρο» ὑπεστήριξε. Ἐνῶ ὅμως οἱ Τοῦρκοι προκαλοῦν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ἑλληνική –ἤ γιά τήν ἀκρίβεια ἡ ΣΥΡΙΖΑϊκή– ἀπάντησις ἦταν μία πρόσκλησις γιά διάλογο μέ σαφῆ πρόθεση ὑποχωρήσεων. Μάλιστα, οἱ βουλευτές Καραγιαννίδης καί Δουζίνας ὑπεστήριξαν ὅτι οἱ ἑλληνοτουρκικές διαφορές πρέπει νά ἐπιλυθοῦν μέ ἕναν «ἔντιμο συμβιβασμό» προβάλλοντας ὡς ὑπόδειγμα τήν Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν.

Καί τοῦτο παρά τό γεγονός ὅτι μόλις λίγα λεπτά ἐνωρίτερα οἱ Τοῦρκοι βουλευτές εἶχαν ἀπεριφράστως περιφρονήσει τό Διεθνές Δίκαιο, ἀπορρίπτοντας τίς ἑλληνικές θέσεις πού στηρίζονται σέ αὐτό. Ἰσχυρίσθηκαν συγκεκριμένως: «Ἡ ἑλληνική πλευρά τό περιγράφει ὡς Διεθνές Δίκαιο. Ἡ Τουρκία ἔχει μεγαλύτερη ἀκτογραμμή πρός τό Αἰγαῖο. Εἶναι μιά διαμάχη καί προϋποθέτει διαπραγματεύσεις πού μέχρι τώρα δέν ἔχουν γίνει κατορθωτές, γιατί ἡ ἑλληνική πλευρά ἐμμένει στίς μονομερεῖς ἐνέργειες καί ἑρμηνεῖες».

Ὑπενθυμίζεται ὅτι πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς εἶχε ταχθεῖ ὑπέρ τῆς συνεκμεταλλεύσεως, ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι Ἕλληνες καί Κύπριοι δέν θά πρέπει νά εἴμεθα «μονοχοφάηδες» ὅσον ἀφορᾶ στόν πλοῦτο τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Στήν δήλωση αὐτή, ὅπως καί στήν χθεσινή στάση τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν, ἀνεφέρθη ὁ τομεάρχης Ἐξωτερικῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιῶργος Κουμουτσάκος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἀνησυχία του. Σχετικῶς προσέθεσε: «Κατά τήν διάρκεια συνεδρίασης ἐπιτροπῶν τῆς κοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τοῦ ΝΑΤΟ πού πραγματοποιήθηκε στή Βουλή, οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραγιαννίδης καί Δουζίνας ἀντί νά ἀπαντήσουν στίς προκλήσεις Τούρκου βουλευτῆ, ὑποστήριξαν πώς “πρέπει νά λύσουμε τά προβλήματα μέ τήν Τουρκία μέ ἕναν ἔντιμο συμβιβασμό, ὅπως κάναμε καί μέ τήν Βόρεια Μακεδονία”. Ὅλα αὐτά προκαλοῦν μεγάλη ἀνησυχία γιά τό ποῦ τό πάει καί στά ἑλληνοτουρκικά ἡ κυβέρνηση Τσίπρα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα