ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ἔντασις στήν Ἄπω Ἀνατολή

Γενική κινητοποίησις καί στήν Νότιο Κορέα

Στήν μεγαλυτέρα, μέχρι σήμερα, εἰσβολή τῆς κινεζικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στήν ζώνη ἀεροπορικῆς ἀμύνης τῆς Ταϊβάν συμφώνως μέ τό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης τῆς Ταϊβάν, τό Πεκῖνο ἀνέπτυξε 71 ἀεροπλάνα, μεταξύ τῶν ὁποίων 60 μαχητικά διώξεως, κατά τήν διάρκεια στρατιωτικῶν ἀσκήσεων αὐτό τό Σαββατοκύριακο.

Λεπτομερῶς, μεταξύ τῶν 60 μαχητικῶν, ἦσαν καί ἕξι SU-30, πού εἶναι ἀπό τά πλέον ἐξελιγμένα ἀεροσκάφη πού διαθέτει ἡ Κίνα. Ἐπί πλέον, συμφώνως μέ τήν ἐνημέρωση τοῦ ὑπουργείου Ἀμύνης τῆς Ταϊβάν, 47 ἀπό τά ἀεροπλάνα αὐτά διείσδυσαν μέσα στήν ζώνη ἀεροπορικῆς ἀμύνης τοῦ νησιοῦ –καί αὐτή εἶναι ἡ τρίτη μεγαλυτέρα ἡμερήσια ἐπιδρομή πού ἔχει καταγραφεῖ μέχρι σήμερα.

Τό Πεκῖνο δέν διευκρίνισε τόν ἀριθμό τῶν ἀεροσκαφῶν πού ἐκινητοποιήθησαν γιά τά γυμνάσια οὔτε καί τήν ἀκριβῆ τοποθεσία αὐτῶν. Ἀναμφιβόλως πρόκειται γιά τήν κινεζική ἀπάντηση στήν συνεργασία Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καί Ταϊβάν, καί τίς «προκλήσεις» πού δέχεται τό Πεκῖνο, ὅπως ἰσχυρίζεται.

Οἱ περισσότερες εἰσβολές ἀφοροῦσαν τήν νοτιοδυτική κορυφή τῆς ζώνης ἀναγνωρίσεως ἀεροπορικῆς ἀμύνης (ADIZ). Ἐπίσης ὁρισμένα κινεζικά ἀεροπλάνα πέρασαν τήν «μέση γραμμή» κατά μῆκος τοῦ στενοῦ τῆς Ταϊβάν. Ἀρκετές χῶρες διατηροῦν ADIZ, ὅπως οἱ ΗΠΑ, ὁ Καναδᾶς, ἡ Νότια Κορέα, ἡ Ἰαπωνία καί ἡ Κίνα. Οἱ ζῶνες αὐτές δέν ταυτίζονται μέ τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ κράτους, ἀλλά περιλαμβάνουν μία πολύ εὐρυτέρα ζώνη, ὥστε ἡ χώρα νά ἔχει περισσότερο χρόνο γιά νά ταυτοποιήσει ἕνα ἐν δυνάμει ἐχθρικό ἀεροπλάνο καί νά ἀπαντήσει σέ ἐνδεχόμενη εἰσβολή.

Τήν ἴδια ὥρα, ἔντασις καί στήν Κορεατική Χερσόνησο, ὅταν νοτιοκορεατικά πολεμικά ἀεροπλάνα καί ἐπιθετικά ἑλικόπτερα ἀπογειώθηκαν καί οἱ νοτιοκορεατικές Ἔνοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σέ προειδοποιητικά πυρά, ὅταν βορειοκορεατικά μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα παρεβίασαν τόν ἐναέριο χῶρο τῆς χώρας.

Τά βορειοκορεατικά μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα ἐνετοπίσθησαν πάνω ἀπό τήν πόλη Γκίμπο, στά δυτικά τῆς χώρας, μέ Νοτιοκορεάτη στρατιωτικό ἀξιωματοῦχο νά κάνει λόγο γιά ξεκάθαρη πρόκληση ἐκ μέρους τῆς Βορείου Κορέας.

Ἡ προηγούμενη φορά, κατά τήν ὁποία βεβαιώνεται ὅτι μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα πέρασαν στήν Νότιο Κορέα, ἦταν τό 2017. Τότε, ἕνα βορειοκορεατικό μή ἐπανδρωμένο αερόχημα, πού πιστεύεται ὅτι εὑρίσκετο σέ ἀποστολή κατασκοπίας, εἶχε συντριβεῖ σέ ὀρεινή περιοχή πλησίον τῶν συνόρων. Καί, τό 2014, ἕνα βορειοκορεατικό μή ἐπανδρωμένο αερόχημα εἶχε εὑρεθεῖ σέ νοτιοκορεατικό μεθοριακό νησί. Ἀπό τό νοτιοκορεατικό ὑπουργεῖο Μεταφορῶν διετάχθη ἐξ ἄλλου ἡ προσωρινή διακοπή πτήσεων ἀπό τά ἀεροδρόμια Ἴντσον καί Γκίμπο, ἔπειτα ἀπό σχετικό αἴτημα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Συμφώνως μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν νοτιοκορεατικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐπεχειρήθη ἡ κατάρριψις τῶν μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων, γιά τά ὁποῖα δέν εἶναι σαφές ἐάν ἔφεραν ὁπλισμό. Πάντως, κανένα ἀπό αὐτά δέν κατερρίφθη. Ἀντιθέτως, ἐκεῖνο πού κατέπεσε, ἦταν ἕνα νοτιοκορεατικό ἐλαφρύ ἐπιθετικό ἀεροπλάνο KA-1. Συνετρίβη λίγο μετά τήν ἀπογείωσή του ἀπό τήν βάση του στήν Γουονζού, στήν ἐπαρχία Γκάνγουον, στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς χώρας, ὅπως ἀνεκοίνωσε ἀξιωματοῦχος τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης. Οἱ δύο πιλότοι του διεσώθησαν καί νοσηλεύονται. Τά αἴτια τῆς συντριβῆς τοῦ μαχητικοῦ ἀεροσκάφους παραμένουν ἀδιευκρίνιστα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;