Ἔλεγχοι σέ 85.000 μεταβιβάσεις ἀκινήτων τοῖς μετρητοῖς τό 2021

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΥΣ ἐλέγχους στούς τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικῶν προσώπων, πού ἠγόρασαν ἀκίνητα μέ μετρητά, ξεκινᾶ ἡ Ἐφορία.

Εἰς τό στόχαστρον τῆς ΑΑΔΕ εὑρίσκονται 85.000 μεταβιβάσεις ἀκινήτων πού ἔγιναν ἀπό τό 2021 καί ἐντεῦθεν, καί τό τίμημα πληρώθηκε μέ μετρητά. Εἰδικώτερα, ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2021, πού ξεκίνησε νά λειτουργεῖ ἡ πλατφόρμα myPROPERTY, ἔχουν καταχωρισθεῖ 42.613 δηλώσεις μεταβιβάσεως ἀκινήτων, τό τίμημα τῶν ὁποίων ἐξωφλήθη ἀποκλειστικῶς μέ μετρητά καί ἀνέρχεται ἀθροιστικῶς στά 462,49 ἑκατ. εὐρώ. Ἐπίσης, ἔχουν καταχωρισθεῖ ἐπί πλέον 41.741 δηλώσεις μεταβιβάσεως ἀκινήτων τό τίμημα τῶν ὁποίων ἐξωφλήθη ἐν μέρει μόνο μέ μετρητά καί ἀνέρχεται ἀθροιστικῶς στά 2,98 δισ. εὐρώ.

Σημειώνεται ὅτι ἀπό τό ποσόν αὐτό δέν μπορεῖ νά διαχωρισθεῖ ἐπ’ ἀκριβῶς, ποιό ποσό ἐπληρώθη μέσῳ τραπεζῶν καί ποιό μετρητοῖς. Συνολικῶς, οἱ μεταβιβάσεις πού ἔγιναν ἀποκλειστικά ἤ ἐν μέρει μέ μετρητά ἀνέρχονται σέ 84.354 πράξεις καί ἀποτελοῦν τό 24,9 % τοῦ συνόλου τῶν μεταβιβάσεων, ἤτοι μία στίς τέσσερεις. Ἡ συνολική ἀξία τους, δέ, ἀνέρχεται σέ 3,44 δισ. εὐρώ.

Σημειώνεται ὅτι, ἐνῷ ὁ ἔλεγχος τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων σέ ἐγχώριες τράπεζες παραγράφεται στήν πενταετία, ὅταν πρόκειται γιά κατηγορία πού ἀφορᾶ σέ μαῦρο χρῆμα, ὁ χρόνος παραγραφῆς αὐξάνεται σέ 10 χρόνια, ὁπότε διπλασιάζεται καί ὁ χρόνος «ὁμηρίας» τοῦ καταθέτου. Σημειώνεται ὅτι ἀπό τό 2024 θεσμοθετεῖται ἡ ὑποχρέωσις ἀγοραπωλησίας ἀκινήτων μόνο μέ τραπεζικά μέσα πληρωμῆς. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους, τά συμβόλαια ἀγοραπωλησίας ἀκινήτων θά ἀναγράφουν ὑποχρεωτικῶς τήν ἐξόφληση τοῦ τιμήματος μεταβιβάσεως ἀποκλειστικῶς μέ τραπεζικά μέσα πληρωμῆς, προκειμένου νά περιορισθοῦν φαινόμενα φοροδιαφυγῆς καί ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.