Ἔλεγχοι σέ 85.000 μεταβιβάσεις ἀκινήτων τοῖς μετρητοῖς τό 2021

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΥΣ ἐλέγχους στούς τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικῶν προσώπων, πού ἠγόρασαν ἀκίνητα μέ μετρητά, ξεκινᾶ ἡ Ἐφορία.

Εἰς τό στόχαστρον τῆς ΑΑΔΕ εὑρίσκονται 85.000 μεταβιβάσεις ἀκινήτων πού ἔγιναν ἀπό τό 2021 καί ἐντεῦθεν, καί τό τίμημα πληρώθηκε μέ μετρητά. Εἰδικώτερα, ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2021, πού ξεκίνησε νά λειτουργεῖ ἡ πλατφόρμα myPROPERTY, ἔχουν καταχωρισθεῖ 42.613 δηλώσεις μεταβιβάσεως ἀκινήτων, τό τίμημα τῶν ὁποίων ἐξωφλήθη ἀποκλειστικῶς μέ μετρητά καί ἀνέρχεται ἀθροιστικῶς στά 462,49 ἑκατ. εὐρώ. Ἐπίσης, ἔχουν καταχωρισθεῖ ἐπί πλέον 41.741 δηλώσεις μεταβιβάσεως ἀκινήτων τό τίμημα τῶν ὁποίων ἐξωφλήθη ἐν μέρει μόνο μέ μετρητά καί ἀνέρχεται ἀθροιστικῶς στά 2,98 δισ. εὐρώ.

Σημειώνεται ὅτι ἀπό τό ποσόν αὐτό δέν μπορεῖ νά διαχωρισθεῖ ἐπ’ ἀκριβῶς, ποιό ποσό ἐπληρώθη μέσῳ τραπεζῶν καί ποιό μετρητοῖς. Συνολικῶς, οἱ μεταβιβάσεις πού ἔγιναν ἀποκλειστικά ἤ ἐν μέρει μέ μετρητά ἀνέρχονται σέ 84.354 πράξεις καί ἀποτελοῦν τό 24,9 % τοῦ συνόλου τῶν μεταβιβάσεων, ἤτοι μία στίς τέσσερεις. Ἡ συνολική ἀξία τους, δέ, ἀνέρχεται σέ 3,44 δισ. εὐρώ.

Σημειώνεται ὅτι, ἐνῷ ὁ ἔλεγχος τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων σέ ἐγχώριες τράπεζες παραγράφεται στήν πενταετία, ὅταν πρόκειται γιά κατηγορία πού ἀφορᾶ σέ μαῦρο χρῆμα, ὁ χρόνος παραγραφῆς αὐξάνεται σέ 10 χρόνια, ὁπότε διπλασιάζεται καί ὁ χρόνος «ὁμηρίας» τοῦ καταθέτου. Σημειώνεται ὅτι ἀπό τό 2024 θεσμοθετεῖται ἡ ὑποχρέωσις ἀγοραπωλησίας ἀκινήτων μόνο μέ τραπεζικά μέσα πληρωμῆς. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους, τά συμβόλαια ἀγοραπωλησίας ἀκινήτων θά ἀναγράφουν ὑποχρεωτικῶς τήν ἐξόφληση τοῦ τιμήματος μεταβιβάσεως ἀποκλειστικῶς μέ τραπεζικά μέσα πληρωμῆς, προκειμένου νά περιορισθοῦν φαινόμενα φοροδιαφυγῆς καί ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις