ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Ἔξω ἀπό τήν Κρήτη ἡ ΑΟΖ Τουρκίας – Λιβύης

Ὁ χάρτης τῶν τουρκικῶν προτάσεων πρός τήν Λιβύη πού ἀγνοεῖ τά κυριαρχικά δικαιώματα Κρήτης, Ρόδου καί Καρπάθου

Προκαλεῖ ἡ Ἄγκυρα μέ ἀναγγελία συμφωνίας ὁριοθετήσεως

Κωνσταντινούπολις.– Πολύ κοντά σέ συμφωνία γιά τήν ὁριοθέτηση ΑΟΖ μέ τήν Λιβύη φαίνεται ὅτι εὑρίσκεται ἡ Τουρκία. Κανονικά καί βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς μέσης γραμμῆς τουρκική ὑφαλοκρηπίδα ἤ ΑΟΖ σέ οὐδεμία περίπτωση ἐφάπτεται μέ τήν ἀντίστοιχη τῆς Λιβύης. Ὅμως ἡ Ἄγκυρα ἔχει ὑποβάλει μίαν ἐξωφρενικῶς προκλητική πρόταση, ἡ ὁποία ἀγνοεῖ τά κυριαρχικά δικαιώματα μεγάλων ἑλληνικῶν νήσων, ὅπως ἡ Ρόδος καί ἡ Κάρπαθος ἀκόμη καί ἡ Κρήτη. Ἐδῶ ἡ Τουρκία ξεπερνᾶ τόν ἑαυτό της, ἀφοῦ στήν πρόταση ὁριοθετήσεως μέ τήν Αἴγυπτο ἀγνοεῖ μόνον τό Καστελλόριζο. Σημειωτέον ὅτι οἱαδήποτε συμφωνία γιά ὁριοθέτηση ΑΟΖ προϋποθέτει προηγουμένη κήρυξη ΑΟΖ. Σέ ἀντίθεση μέ τήν ὑφαλοκρηπίδα, ἡ ὁποία ὑφίσταται ἀφ’ ἑαυτῆς, ἡ ΑΟΖ πρέπει νά κηρυχθεῖ. Ὅμως ἡ ὁριοθέτησις καί τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης πρέπει νά γίνει μέ διμερῆ συμφωνία μεταξύ τῶν γειτονικῶν κρατῶν. Γιά τήν προκειμένη συμφωνία φαίνεται πώς ἤδη ἔχει γίνει προεργασία, τίς λεπτομέρειες τῆς ὁποίας συζήτησε ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς μίας ἀπό τίς δύο «κρατικές» ὀντότητες τῆς Λιβύης, Φαγέζ ἀλ Σάρατζ.

Τίς σχετικές πληροφορίες ἀπεκάλυψε ἡ τουρκική φιλοκυβερνητική ἐφημερίς Γιενί Σαφάκ, στό δημοσίευμα τῆς ὁποίας ἀναφέρεται ὅτι τό σχέδιο γιά τήν κήρυξη τῆς ΑΟΖ ἀπό τήν Τουρκία ἐπεξεργάζονται, ἀπό κοινοῦ, τά Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης.

Ταυτοχρόνως, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίς, ἡ Τουρκία –πού αὐτές τίς μέρες πραγματοποιεῖ ἐπίδειξη δυνάμεως μέ τά γεωτρύπανα «Γιαβούζ» καί «Πορθητής»– ἑτοιμάζει σχετική συμφωνία μέ τήν Λιβύη, σέ ἀντάλλαγμα γιά τήν ὁποία ἔχει παράσχει στρατιωτική βοήθεια στήν Τρίπολη. Στό δημοσίευμα ὑπογραμμίζεται: «Ἡ Τουρκία ἀψηφώντας τίς πιέσεις πολλῶν χωρῶν καί προκαλώντας τούς γίγαντες τῆς ἐνέργειας γιά τήν ἐνεργειακή ἀνεξαρτησία της, πολύ σύντομα θά κηρύξει τήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική της Ζώνη (ΑΟΖ)».

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν συμφωνία μέ τήν Λιβύη, ἡ ἐφημερίς ἐπισημαίνει: «Ἡ κυβέρνησις τῆς Ἐθνικῆς Συμφιλιώσεως στήν Λιβύη, πού τυγχάνει διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως, μέ τήν βοήθεια τῆς Τουρκίας, ἀπέκρουσε τίς ἐπιθέσεις τῶν ὑποστηριζομένων ἀπό τίς ΗΠΑ καί τά ΗΑΕ δυνάμεων τοῦ στρατηγοῦ Χαλιφᾶ Χαφτάρ. Πρό τῆς Ἀγκύρας διανοίγεται μία σημαντική εὐκαιρία γιά συμφωνία μέ τήν Τρίπολη στό θέμα τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν τῆς Μεσογείου, καθώς οἱ νοτιο-δυτικές ἀκτές τοῦ Αἰγαίου τῆς Τουρκίας εὑρίσκονται ἀπέναντι ἀπό τήν Λιβύη στόν χάρτη. Ὁ ἀναγνωρισμένος ἀπό τά ΗΕ Πρωθυπουργός τῆς Λιβύης Φαγέζ Ἀλ Σάρατζ, φιλοξενήθηκε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἐξάλλου ἀπό τόν πρόεδρο Ἐρντογάν στήν Κωνσταντινούπολη».

Ἡ «Γιενί Σαφάκ» ὑπενθυμίζει, καταλήγοντας, τήν θέση τῆς Τουρκίας περί ὑφαλοκρηπῖδος, προκειμένου νά ἀποκλεισθεῖ ἡ Κρήτη καί τά δικαιώματά της, ἀναφέροντας ὅτι μόνον ἡ ἠπειρωτική χώρα ἑνός κράτους μπορεῖ νά ἔχει ὑφαλοκρηπίδα καί ὄχι τά νησιά. Κατά τό ἴδιο δημοσίευμα, αὐτό πού ἀπομένει πλέον γιά νά ἐπισημοποιηθεῖ ἡ πρόθεσις τῆς Τουρκίας γιά τήν ΑΟΖ, εἶναι τό πακέτο προτάσεων πού ἑτοιμάζει ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούγοσλου, τό ὁποῖο καί θά παρουσιασθεῖ στόν Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἐν τῶ μεταξύ, ἐπίκεινται οἱ πρῶτες κυρώσεις τῆς ΕΕ, ἡ ὁποία ἑτοιμάζεται νά παγώσει τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Τουρκία γιά τήν συμφωνία ἀερομεταφορῶν, τίς διαβουλεύσεις σέ ὑψηλό ἐπίπεδο, ἀλλά καί τήν προενταξιακή βοήθεια γιά τόν ἑπόμενο χρόνο λόγω τῆς παράνομης γεωτρήσεως ἀνοικτά τῆς Κύπρου.

Αὐτό ἀναφέρει, συμφώνως πρός τό Reuters, προσχέδιο ἐγγράφου, ἕνα 24ωρο ἀφ’ ὅτου ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ διεμήνυσε ὅτι ἡ Τουρκία δέν θά ἀποφύγει τίς κυρώσεις λόγω τῶν προκλήσεων στήν κυπριακή ΑΟΖ. Τό προσχέδιο αὐτό θά συζητηθεῖ μεταξύ τῶν ἐθνικῶν ἀπεσταλμένων στίς Βρυξέλλες, μέ στόχο νά υἱοθετηθεῖ στήν συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τήν Δευτέρα.

«Μέ δεδομένες τίς συνεχιζόμενες καί νέες παράνομες δραστηριότητες γεωτρήσεως τῆς Τουρκίας, ἡ

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»