ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ἔκπτωσις 100% σέ «πράσινες»-ψηφιακές δαπάνες ΜμΕ

Θά ἀφορᾶ σέ πάγια πού ἀποκτῶνται κατά τά ἔτη 2023, 2024 καί 2025

NEA φορολογικά κίνητρα δίδει τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν σέ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις πού θά πραγματοποιήσουν πράσινες καί ψηφιακές ἐπενδύσεις, μέσῳ τοῦ νομοσχεδίου γιά τό ΤΧΣ. Εἰδικώτερα, παρέχεται κίνητρο προσαυξημένης ἐκπτώσεως κατά 100% σέ δαπάνες μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων πού ἀφοροῦν σέ πράσινη οἰκονομία, ἐνέργεια καί ψηφιοποίηση. Θά ἀφορᾶ σέ δαπάνες πού πραγματοποιοῦνται καί πάγια πού ἀποκτῶνται κατά τά φορολογικά ἔτη 2023, 2024 καί 2025.

Στήν αἰτιολογική ἔκθεση ἀναφέρεται σχετικῶς πώς θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα γιά δαπάνες πού στοχεύουν στήν πράσινη οἰκονομία, τήν ἐνέργεια καί τήν ψηφιοποίηση. Εἰδικώτερα, προτείνεται ἰσχυρό φορολογικό κίνητρο γιά τήν πραγματοποίηση δαπανῶν γιά τήν ἐνίσχυση τῆς πράσινης οἰκονομίας, τῆς ἐνέργειας καί τῆς ψηφιοποιήσεως μέ τήν μορφή ηὐξημένης ἐκπτώσεως 100%.

Οἱ δαπάνες πού ἀφοροῦν σέ πράσινη οἰκονομία, ἐνέργεια καί ψηφιοποίηση ἐκπίπτουν ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδα τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἐξαιρουμένων ὅσων δραστηριοποιοῦνται στούς τομεῖς τῆς πρωτογενοῦς γεωργικῆς παραγωγῆς, τῆς ἁλιείας καί ὑδατοκαλλιέργειας, κατά τόν χρόνο τῆς πραγματοποιήσεώς τους, προσηυξημένες κατά ποσοστό 100%.. Μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις νοοῦνται αὐτές πού πληροῦν τίς προϋποθέσεις τοῦ κανονισμοῦ τῆς ΕΕ.

Τό κίνητρο ἔχει ἐφαρμογή καί γιά τήν δαπάνη ἀποσβέσεως στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων πού ἀποκτῶνται μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῆς πράσινης οἰκονομίας, ἐνέργειας καί ψηφιοποιήσεως ἐφ’ ὅσον ἡ ἐπιχείρησις δέν ἐφαρμόζει προσηυξημένη ἔκπτωση τῆς δαπάνης ἀποσβέσεως. Σέ περίπτωση πωλήσεως τοῦ πάγιου στοιχείου γιά τό ὁποῖο ἐφηρμόσθη τό κίνητρο τῆς προσηυξημένης ἐκπτώσεως τῆς δαπάνης ἀποσβέσεως τό κίνητρο αὐτό παύει νά παρέχεται, δίχως ὅμως νά αἴρεται ἡ ἤδη χορηγηθεῖσα προσηυξημένη ἔκπτωσις.

Ἡ ἀπόφασις ἐφαρμόζεται μόνο γιά συγκεκριμένες δαπάνες ἀγαθῶν ἤ ὑπηρεσιῶν πού πραγματοποιοῦνται μέ τήν λήψη ἠλεκτρονικοῦ τιμολογίου, ἀπό ἐπιχειρήσεις πού διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητος ἤ κωδικούς ἐνῶ πραγματοποιεῖται συμφώνως πρός τούς κανόνες τῶν κρατικῶν ἐνισχύσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…