Ἑλληνικός διασυρμός γιά τό ὄνομα «Μακεδονία»

Η νέα ἡγεσία τῶν Σκοπίων ξεκαθάρισε ὅτι δέν πρόκειται νά ἀνεχθεῖ τό συνταγματικό ὄνομα τῆς χώρας στίς δημόσιες τοποθετήσεις στελεχῶν της.

Ἡ ὁρκωμοσία τῆς νέας Κυβερνήσεως ἔκρυβε μιά δυσάρεστη ἔκπληξη γιά τήν Ἑλλάδα, καθώς ὁ Πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι ναί μέν ἐπανέλαβε ἀναγκαστικά στόν ὅρκο τόν ὅρο «Βόρεια Μακεδονία», ἀλλά στήν συνέχεια εἶπε ὅτι πρόκειται γιά «ἐπαίσχυντο» γεωγραφικό προσδιορισμό. Ὁ ἡγέτης τοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος VMRO-DPMNE ἔλαβε ψῆφο ἐμπιστοσύνης μέσα σέ παρατεταμένα χειροκροτήματα, ἀφοῦ πρῶτα εἶχε πεῖ ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς, τουλάχιστον τρεῖς φορές, ὅτι ἐκπροσωπεῖ τήν «Μακεδονία». Στήν δευτερολογία του, αἰτιολόγησε γιατί στόν ὅρκο εἶπε τήν σύνθετη ὀνομασία τῆς χώρας του -τοῦ τό ἐπιβάλλει τό σύνταγμα- ἀπαντῶντας στίς ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως. «Λέω πώς ὁ προσδιορισμός αὐτός (σ.σ. Βόρεια), τόν ὁποῖο πρέπει νά ἐκφέρω κατά τήν ὁρκωμοσία μου, εἶναι ἐπαίσχυντος, καθώς μοῦ θυμίζει προσωπικά τήν ντροπή πού φέρατε στήν πατρίδα μου, στήν οἰκογένειά μου καί στά ἀγέννητα ἐγγόνια μου καί σέ αὐτούς μετά ἀπό αὐτά. Καί ὅσο ἐγώ εἶμαι ζωντανός, τόσο πολιτικά ὅσο καί ὡς ἄνθρωπος, θά κάνω ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι μου γιά νά διορθώσω αὐτήν τήν ἀδικία. Δυστυχῶς, αὐτήν τή στιγμή εἶμαι ἀνίσχυρος καί πρέπει στήν παροῦσα φάση νά συνθηκολογήσω ἐνώπιόν σας καί νά πῶ τόν ἐπαίσχυντο αὐτόν προσδιορισμό, διότι δυστυχῶς εἶναι μέρος τοῦ νόμου καί τοῦ συντάγματος πού πρέπει νά σεβαστῶ ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς κυβέρνησης», εἶπε ὁ Μίτσκοσκι.

Ἐπί τῆς οὐσίας προανήγγειλε τήν ἔναρξη μιᾶς προσπάθειας νά ἀλλάξουν τά δεδομένα πού προκύπτουν ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἀντί ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά τεθεῖ σέ συναγερμό, γιατί εἶναι γνωστό ὅτι οἱ ἰσορροπίες στά Βαλκάνια ἀλλάζουν γρήγορα καί μικρά κρατίδια (Σκόπια, Κοσσυφοπέδιο) κερδίζουν τήν εὔνοια τοῦ ΝΑΤΟ καί ἡγετικῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, αὐτή διά τοῦ ἐκπροσώπου της ἐπαναλαμβάνει τά τετριμμένα μέ ἀόριστες ἀπειλές.

Ἡ ἀπόφασις τῆς ἡγεσία τῶν Σκοπίων νά μήν χρησιμοποιεῖ «στόν δημόσιο λόγο στό ἐσωτερικό τήν συνταγματική ὀνομασία τῆς χώρας» συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τῆς Συμφωνίας, σχολίασε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στό συμβούλιο τῶν ἁρμόδιων ὑπουργῶν στό Λουξεμβοῦργο. Ἁπλῶς ὑπεγράμμισε ὅτι «ἡ συμμόρφωση πρός τό Διεθνές Δίκαιο καί τίς διεθνεῖς συμφωνίες ἀποτελεῖ τήν βάση τῆς διεθνοῦς εἰρήνης καί ἀσφαλείας καί δέν νοεῖται ἐπιλεκτική ἐφαρμογή του». Ἐπίσης χαρακτήρισε «ἀδιανόητη καί μή ἀποδεκτή» τήν προοπτική ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στήν ΕΕ χωρίς πλήρη συμμόρφωσή της μέ τό Διεθνές Δίκαιο καί τό εὐρωπαϊκό κεκτημένο.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, πού ὑπέγραψε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, βλέποντας ὅτι ἡ πολιτική καί ἡ πολιτειακή ἡγεσία τῶν Σκοπίων ξεπερνοῦν κάθε ὅριο προκλητικότητος τάσσεται ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς κυρώσεων! Ἔφθασε δέ στό σημεῖο νά βάλλει κατά τῆς Κυβερνήσεως γιατί δέν ἔχει προβεῖ «στίς προβλεπόμενες ἐνέργειες». «Θά θέλαμε νά ὑπενθυμίσουμε στό VMRO ὅτι οἱ συνεχεῖς παραβιάσεις τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στίς ὁποῖες προβαίνει ἐπιφέρουν καί προβλεπόμενες κυρώσεις, οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τό Διεθνές καί τό Κοινοτικό Δίκαιο. Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀποτελεῖ εὐρωπαϊκό κεκτημένο καί ἡ πλήρης συμμόρφωση μέ αὐτήν ἀποτελεῖ ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν ἔνταξη τῆς “Βόρειας Μακεδονίας” στήν ΕΕ. Ὑπενθυμίζουμε παράλληλα τήν ἀμερικανική νομοθεσία τοῦ 2021, ἡ ὁποία προβλέπει κυρώσεις σέ περίπτωση παραβίασης τῆς Συμφωνίας», τόνισε ἡ Κουμουνδούρου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924