ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἐργαζόμενοι «Τιραμόλλα» μέ ὡράριο 13 συνεχόμενων ὡρῶν σέ δύο ἐργοδότες

ΚΑΝΟΝΕΣ καί ἐργασιακά δικαιώματα πού κατεκτήθησαν ἐδῶ καί δεκαετίες καταργοῦνται μέ τό νέο σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, τό ὁποῖο θά δοθεῖ σέ δημόσια διαβούλευση ἕως τό τέλος τῆς ἑβδομάδος καί θά ψηφισθεῖ τόν Σεπτέμβριο ἀπό τήν Βουλή.

Τό νομοσχέδιο εὑρίσκεται στό Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου ἐπιχειρεῖται νά «στρογγυλέψουν» κάποιες ἀπό τίς ρυθμίσεις, ὥστε νά μήν προκαλέσουν ἀντιδράσεις καί ἀπεργιακό μπαράζ ἀπό τό φθινόπωρο. Στό νομοσχέδιο δέν θά συμπεριληφθοῦν οἱ ἀσφαλιστικές διατάξεις ἀλλά μόνο τό σκέλος τῶν ἐργασιακῶν, ἐνῷ ἐξετάζεται νά ἐνταχθοῦν μόνον οἱ ἀλλαγές στήν ἐφαρμογή τῆς ψηφιακῆς κάρτας ἐργασίας γιά τίς περιπτώσεις ἐπιχειρήσεων πού τήν ἐφαρμόζουν οἰκειοθελῶς.

Ὅσον ἀφορᾶ στίς ὧρες ἀπασχολήσεως ἡμερησίως, δέν θά ἐπιτρέπεται ὁ ἐργαζόμενος νά ἀπασχολεῖται πέραν τῶν 13 ὡρῶν τήν ἡμέρα, ὥστε νά ξεκουράζεται συνεχόμενα 11 ὧρες. Αὐτό ἄλλως τε προβλέπει κοινοτική ὁδηγία πού ἔχει κυρωθεῖ στήν χώρα μας μέ τό προεδρικό διάταγμα 88 τοῦ 1999. Στήν πράξη ἕνας ἐργαζόμενος θά μπορεῖ νά δουλεύει μέ πλήρη ἀπασχόληση σέ ἕναν ἐργοδότη, γιά ἕνα ὀκτάωρο καί στήν συνέχεια νά ἀπασχολεῖται σέ ἄλλο ἐργοδότη τό πολύ γιά πέντε ὧρες. Δηλαδή –ἀκόμη καί μετά τήν ψήφιση τῆς νέας ρυθμίσεως– δέν θά πρέπει ἡ συνολική ἀπασχόλησις νά ξεπερνᾶ τίς 13 ὧρες. Οὐσιαστικά, ὁ ἐργαζόμενος θά μπορεῖ νά δουλεύει σέ ἕναν ἐργοδότη μέ πλήρη καί σέ ἕναν ἄλλο μέ μερική ἀπασχόληση. Βασικός ἄξων των ἀλλαγῶν εἶναι ἡ πλήρης ἀπελευθέρωσις τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας, μέ κατάργηση βασικῶν ὅρων τῶν παλαιῶν συλλογικῶν συμβάσεων καί καθιέρωση νέων εὐέλικτων μορφῶν ἀπασχολήσεως. Ταυτοχρόνως εἰσάγονται αὐστηροί περιορισμοί, ἀπαγορεύσεις καί «ποινολόγιο» γιά τήν ἀπεργιακή δράση συνδικαλιστῶν καί μελῶν τῶν ἐργατικῶν σωματείων.

Μέ τήν διάταξη γιά σύμβαση «μηδενικῶν ὡρῶν ἀπασχολήσεως» ὁ ἐργαζόμενος θά εὑρίσκεται ὅλη τήν ἑβδομάδα στήν διάθεση τοῦ ἐργοδότου, ὁ ὁποῖος θά τόν ἀπασχολεῖ ὅταν καί γιά ὅσο χρόνο τόν χρειάζεται. Ἡ ἑβδομαδιαία ἤ μηνιαία ἀμοιβή θά διαμορφώνεται βάσει τῶν ὡρῶν πού θά ἔχει ἀπασχοληθεῖ.

Ἀνάλογη θά εἶναι ἡ σύμβασις «ἀπασχολήσεως κατά παραγγελίαν»: Ὁ ἐργαζόμενος θά εὑρίσκεται στήν διάθεση τοῦ ἐργοδότου, ὁ ὁποῖος θά τόν καλεῖ γιά ἐργασία ὅσων ὡρῶν τόν χρειάζεται, τοὐλάχιστον ἕνα 24ωρο ἐνωρίτερα. Ἀντιδράσεις προκαλεῖ ἤδη ἡ διάταξις πού ἀφορᾶ στίς εὐθῦνες συνδικαλιστῶν, μελῶν συνδικάτων καί ἄλλων, οἱ ὁποῖοι παρεμποδίζουν τήν εἴσοδο ἀπεργοσπαστῶν στούς χώρους ἐργασίας, κατά τήν διάρκεια ἀπεργίας.

Μέ τήν διάταξη αὐτή συμπληρώνεται τό ἄρθρο 93 τοῦ Ν.4808/2021 («Νόμος Χατζηδάκη»), πού προβλέπει ὅτι ἔχουν ἀστικές εὐθῦνες (ὑποχρέωση καταβολῆς ἀποζημιώσεων) ὅποιοι παρεμποδίζουν τήν ἐργασία, κατά τήν διάρκεια ἀπεργίας.

Στίς ἀστικές εὐθῦνες προστίθενται καί οἱ ποινικές ἐνῷ τιμωρεῖται μέ φυλάκιση τοὐλάχιστον 6 μηνῶν καί μέ χρηματική ποινή τοὐλάχιστον 5.000 εὐρώ, ὅποιος ἐμποδίζει τήν ἐλεύθερη προσέλευση ἤ τήν παροχή ἐργασίας ἀπό ἐπιθυμοῦντες νά ἐργασθοῦν (ἀπεργοσπάστες), ἤ ἀσκεῖ σωματική ἤ ψυχολογική βία εἰς βάρος τους ἤ συμμετέχει σέ κατάληψη χώρων ἐργασίας ἤ εἰσόδων τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ