Ἐργασία σέ 168.000 μετανάστες δίδει ἡ Ἑλλάς

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ἀπό τρίτες χῶρες καλοῦνται νά καλύψουν τά μεγάλα κενά πού ὑπάρχουν τόσο στόν κλάδο τῶν κατασκευῶν ὅσο καί στόν τουρισμό.

Ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις πού ἐδημοσιεύθη σέ ΦΕΚ καθορίζει τόν ἀνώτατο ἀριθμό ἀδειῶν διαμονῆς πολιτῶν τρίτων χωρῶν γιά ἐργασία γιά τά ἔτη 2023 καί 2024, σέ 167.925. Τό πλῆθος τῶν ἐπιτρεπόμενων μετακλήσεων καθορίστηκε σέ ἐπίπεδο σημαντικά χαμηλότερο συγκριτικῶς πρός τά αἰτήματα πού ὑπεβλήθησαν μέσῳ τῶν Περιφερειῶν, τά ὁποῖα προσέγγισαν τίς 380.000 καί κοντά στό ἀντίστοιχο ὅριο πού εἶχε τεθεῖ γιά τήν διετία 2021-2022 (ἦταν 168.632.) Ἀπό τίς 167.925 θέσεις, οἱ 20.000 ἀναμένεται νά καλυφθοῦν μέσῳ τῶν διμερῶν συμφωνιῶν πού ἔχει ὑπογράψει ἡ χώρα μας μέ τήν Αἴγυπτο καί τό Μπαγκλαντές. Ἀπό τίς ὑπόλοιπες 147.925 θέσεις ἡ πλειονότης (113.467 ἤ 76.7%) ἔχει κατανεμηθεῖ στόν πρωτογενῆ τομέα. Ἀπό αὐτές 91.630 ἀφοροῦν σέ ἐποχική ἐργασία διαρκείας 3 ἕως 9 μηνῶν, 16.572 ἐξαρτημένη ἐργασία τοὐλάχιστον δωδεκάμηνης διαρκείας καί 5.265 σέ ἁλιεργάτες αἰγυπτιακῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται στήν χώρα γιά μέγιστο διάστημα 11 μηνῶν βάσει σχετικῆς διμεροῦς συμφωνίας.

Σημειώνεται ἀκόμη ὅτι: Παρέχεται ἡ δυνατότης μετακλήσεως ηὐξημένου ἀριθμοῦ ἐργαζομένων στούς κλάδους ἑστιάσεως καί καταλυμάτων (9.261 ἔναντι 2.811 τήν προηγούμενη διετία), ἀλλά σημαντικά χαμηλότερου συγκριτικῶς πρός προτάσεις πού ὑπεβλήθησαν γιά 80.316 ἐργαζομένους. Καί ἐδῶ ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν ἡ προσφορά ἐργασίας καί ἡ δυνατότης καλύψεως τῶν κενῶν θέσεων ἀπό τό ἐγχώριο ἀνθρώπινο δυναμικό. Στόν κλάδο τῶν κατασκευῶν τό ἀνώτατο ὅριο ὁρίστηκε σέ 10.338 θέσεις καί ἀφορᾶ κυρίως σέ εἰδικευμένους οἰκοδόμους γιά τούς ὁποίους μέ βάση τά στοιχεῖα τῆς ΔΥΠΑ διεπιστώθησαν μεγάλες ἐλλείψεις ἀνθρώπινου δυναμικοῦ. Ἰδίως ἐν ὄψει τῆς ὑλοποιήσεως τῶν ἔργων πού εἶναι ἐνταγμένα στό ΕΣΠΑ καί τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως ἀλλά καί τήν αὔξηση τῆς ἰδιωτικῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητος συγκριτικῶς πρός τά προηγούμενα χρόνια, τά προγράμματα ἐνεργειακῆς/αἰσθητικῆς ἀναβαθμίσεως κτηρίων πού ὑλοποιοῦνται κ.λπ.

Γιά τούς ἐργαζομένους ἀπό τρίτες χῶρες ἰσχύει τό ἴδιο θεσμικό πλαίσιο πού διέπει τίς ἐργασιακές σχέσεις τῶν Ἑλλήνων/ Εὐρωπαίων ἐργαζομένων (ἀμοιβές, κατώτατος μισθός, ὡράριο, ὑγιεινή – ἀσφάλεια, κ.λπ.). Ἐπί πλέον γιά τούς ἐποχικούς ἐργαζομένους θά πρέπει νά ἐξασφαλίζεται κατάλυμα γιά τήν διαμονή τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ