Ἐργασία σέ 168.000 μετανάστες δίδει ἡ Ἑλλάς

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ἀπό τρίτες χῶρες καλοῦνται νά καλύψουν τά μεγάλα κενά πού ὑπάρχουν τόσο στόν κλάδο τῶν κατασκευῶν ὅσο καί στόν τουρισμό.

Ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις πού ἐδημοσιεύθη σέ ΦΕΚ καθορίζει τόν ἀνώτατο ἀριθμό ἀδειῶν διαμονῆς πολιτῶν τρίτων χωρῶν γιά ἐργασία γιά τά ἔτη 2023 καί 2024, σέ 167.925. Τό πλῆθος τῶν ἐπιτρεπόμενων μετακλήσεων καθορίστηκε σέ ἐπίπεδο σημαντικά χαμηλότερο συγκριτικῶς πρός τά αἰτήματα πού ὑπεβλήθησαν μέσῳ τῶν Περιφερειῶν, τά ὁποῖα προσέγγισαν τίς 380.000 καί κοντά στό ἀντίστοιχο ὅριο πού εἶχε τεθεῖ γιά τήν διετία 2021-2022 (ἦταν 168.632.) Ἀπό τίς 167.925 θέσεις, οἱ 20.000 ἀναμένεται νά καλυφθοῦν μέσῳ τῶν διμερῶν συμφωνιῶν πού ἔχει ὑπογράψει ἡ χώρα μας μέ τήν Αἴγυπτο καί τό Μπαγκλαντές. Ἀπό τίς ὑπόλοιπες 147.925 θέσεις ἡ πλειονότης (113.467 ἤ 76.7%) ἔχει κατανεμηθεῖ στόν πρωτογενῆ τομέα. Ἀπό αὐτές 91.630 ἀφοροῦν σέ ἐποχική ἐργασία διαρκείας 3 ἕως 9 μηνῶν, 16.572 ἐξαρτημένη ἐργασία τοὐλάχιστον δωδεκάμηνης διαρκείας καί 5.265 σέ ἁλιεργάτες αἰγυπτιακῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται στήν χώρα γιά μέγιστο διάστημα 11 μηνῶν βάσει σχετικῆς διμεροῦς συμφωνίας.

Σημειώνεται ἀκόμη ὅτι: Παρέχεται ἡ δυνατότης μετακλήσεως ηὐξημένου ἀριθμοῦ ἐργαζομένων στούς κλάδους ἑστιάσεως καί καταλυμάτων (9.261 ἔναντι 2.811 τήν προηγούμενη διετία), ἀλλά σημαντικά χαμηλότερου συγκριτικῶς πρός προτάσεις πού ὑπεβλήθησαν γιά 80.316 ἐργαζομένους. Καί ἐδῶ ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν ἡ προσφορά ἐργασίας καί ἡ δυνατότης καλύψεως τῶν κενῶν θέσεων ἀπό τό ἐγχώριο ἀνθρώπινο δυναμικό. Στόν κλάδο τῶν κατασκευῶν τό ἀνώτατο ὅριο ὁρίστηκε σέ 10.338 θέσεις καί ἀφορᾶ κυρίως σέ εἰδικευμένους οἰκοδόμους γιά τούς ὁποίους μέ βάση τά στοιχεῖα τῆς ΔΥΠΑ διεπιστώθησαν μεγάλες ἐλλείψεις ἀνθρώπινου δυναμικοῦ. Ἰδίως ἐν ὄψει τῆς ὑλοποιήσεως τῶν ἔργων πού εἶναι ἐνταγμένα στό ΕΣΠΑ καί τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως ἀλλά καί τήν αὔξηση τῆς ἰδιωτικῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητος συγκριτικῶς πρός τά προηγούμενα χρόνια, τά προγράμματα ἐνεργειακῆς/αἰσθητικῆς ἀναβαθμίσεως κτηρίων πού ὑλοποιοῦνται κ.λπ.

Γιά τούς ἐργαζομένους ἀπό τρίτες χῶρες ἰσχύει τό ἴδιο θεσμικό πλαίσιο πού διέπει τίς ἐργασιακές σχέσεις τῶν Ἑλλήνων/ Εὐρωπαίων ἐργαζομένων (ἀμοιβές, κατώτατος μισθός, ὡράριο, ὑγιεινή – ἀσφάλεια, κ.λπ.). Ἐπί πλέον γιά τούς ἐποχικούς ἐργαζομένους θά πρέπει νά ἐξασφαλίζεται κατάλυμα γιά τήν διαμονή τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.