ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος θά ἀναθεωρήσει σημαντικά ἐπί τά χείρω τίς προβλέψεις της τόσο γιά τό ΑΕΠ ὅσο καί γιά τόν πληθωρισμό, στίς ἐπικείμενες προβλέψεις τοῦ Δεκεμβρίου, ὅπως ἀναφέρει σέ συνέντευξή του στό Politico ὁ διοικητής τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης Γιάννης Στουρνάρας. Ὁ κ. Στουρνάρας δήλωσε ὅτι συμφώνως πρός τίς τρέχουσες ἐκτιμήσεις τῆς Τραπέζης ἡ ἑλληνική οἰκονομία θά μεγεθυνθεῖ μέ ρυθμό 2,4% ἐφέτος καί 2,5% ἐτησίως τό 2024 ἐνῷ τόν Ἰούνιο εἶχε ἐκτιμήσει ρυθμό ἀναπτύξεως 2,2% γιά τό τρέχον ἔτος, 3,0% γιά τό 2024 καί 2,7% γιά τό 2025.

Τά μεγέθη αὐτά ἀποτυπώνουν σημαντική ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τήν ἰσχυρή ἀνάκαμψη ἀπό τήν πανδημία. Αὐτοί οἱ ρυθμοί ἀναπτύξεως διασφαλίζουν ὅτι ὁ λόγος χρέους/ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος θά συνεχίσει νά μειώνεται δραστικῶς. Μετά τήν κορύφωσή του πολύ πάνω ἀπό 200%, τό δημόσιο χρέος ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ ἔχει πλέον διαμορφωθεῖ σέ περίπου 165% καί θά μειωθεῖ σέ 144,7% ἕως τό 2025, συμφώνως πρός τίς ἐκτιμήσεις τῆς Τραπέζης. Ἀντιθέτως, οἱ ἐπικαιροποιημένες προβλέψεις δείχνουν ὅτι ὁ πληθωρισμός θά κινηθεῖ σέ μιά χαμηλότερη τροχιά. Ἡ προκαταρκτική ἐκτίμησις γιά τό 2023 παραμένει στό 4,3%, ἀλλά φαίνεται πλέον ὅτι ὁ πληθωρισμός θά μειωθεῖ σέ 3,5% τό 2024 καί σέ 2,2% τό 2025, ἀντί 3,8% καί 2,3% ἀντιστοίχως, ὅπως ἀνεμένετο στίς προηγούμενες προβλέψεις. Οἱ προκαταρκτικές ἐκτιμήσεις τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης εἶναι ἐλαφρῶς πιό ἀπαισιόδοξες σέ σχέση μέ τίς ἐκτιμήσεις τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀκόμη χαμηλότερη ἀνάπτυξη γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία τό 2024 προβλέπει ὁ ΟΟΣΑ, στό 2% γιά τό 2024 (ἀπό 2,4% φέτος) καί ἐπαναφορά στό 2,4% γιά τό 2025. Ὡστόσο, ὁ Ὀργανισμός ὑπογραμμίζει ὅτι ἄν ὁ πληθωρισμός εἶναι πιό ἐπίμονος, θά ἐπηρεασθεῖ ἀρνητικά καί ἡ ἀνάπτυξις.

Εἰδικώτερα, γιά τόν πληθωρισμό ἀναφέρει ὅτι ἡ μείωσίς του θά εἶναι ἀργή λόγῳ μισθολογικῶν πιέσεων, ἐν μέσῳ ἐλλείψεων ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Συγκεκριμένα, μέ βάση τόν ἐναρμονισμένο δείκτη τιμῶν καταναλωτοῦ τῆς Eurostat, ὁ πληθωρισμός προβλέπεται νά ὑποχωρήσει ἀπό 4,3% σέ μέσα ἐπίπεδα φέτος στό 2,8% τό 2024 καί περαιτέρω στό 2,4% τό 2025. Ὁ δομικός πληθωρισμός –πού δέν περιλαμβάνει τίς τιμές ἐνέργειας, τροφίμων, ἀλκοόλ καί καπνοῦ– ἀναμένεται νά μειωθεῖ ἀπό 5,7% φέτος στό 3,2% τό 2024 καί τό 2,5% τό 2025. Γιά τούς μισθούς σημειώνει ὅτι εἶχαν αὐξηθεῖ 4,3% στό δεύτερο τρίμηνο φέτος σέ ἐτήσια βάση.

Πάντως, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ΟΟΣΑ, ἡ ἑλληνική οἰκονομία παραμένει ἰσχυρή, μέ τήν ἰδιωτική κατανάλωση νά στηρίζεται ἀπό τήν αὔξηση τῆς ἀπασχολήσεως καί τόν χαμηλότερο πληθωρισμό. Ἡ γρήγορη μείωσις τῆς ἀνεργίας συμβάλλει στήν αὔξηση τῶν μισθῶν, ὁ πληθωρισμός ὑποχωρεῖ, καθώς οἱ τιμές τῆς ἐνέργειας ἀποκλιμακώνονται καί οἱ πραγματικές ἐπενδύσεις αὐξάνονται, παρά τό ὑψηλότερο κόστος δανεισμοῦ. Ὁ Ὀργανισμός σημειώνει ὅτι, μέ τήν παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας νά παραμένει χαμηλή, θά πρέπει νά ἀποτελέσουν προτεραιότητα περαιτέρω μεταρρυθμίσεις γιά νά ἀρθοῦν τά ἐμπόδια σέ ἐπενδύσεις, ἰδιαίτερα στό σύστημα ἀπονομῆς δικαιοσύνης, καί γιά τήν βελτίωση τῶν δεξιοτήτων, ὥστε νά αὐξηθεῖ τό βιοτικό ἐπίπεδο καί νά διασφαλισθεῖ ἡ μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότης.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ