Ἐπίθεσις τῆς Σερβίας κατά Ντόρας Μπακογιάννη γιά τό Κοσσυφοπέδιο

ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟΝ τῆς Σερβίας εὑρίσκεται ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη μέ ἀφορμή τήν ἔκθεσή της γιά ἔνταξη τοῦ Κοσσυφοπεδίου στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Μετά τήν ἔκθεση αὐτή ἡ Ἐπιτροπή Πολιτικῶν Ὑποθέσεων καί ἡ Κοινοβουλευτική Συνέλευσις τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης (PACE) ἀπεφάσισαν –σέ πρώτη φάση– νά προσκληθεῖ τό Κοσσυφοπέδιο νά γίνει τό 47ο μέλος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Στήν ἔκθεσή της ὑπάρχει ἕνας κατάλογος μέ δεσμεύσεις πού φέρεται ὅτι θά ἀναλάβει τό Κοσσυφοπέδιο, κάτι πού προεκάλεσε τήν ὀργή τοῦ Σέρβου ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἴβιτσα Ντάτσιτς. Ὁ τελευταῖος ὄχι μόνο ἀσκεῖ δριμεῖα κριτική στήν Ἑλληνίδα πολιτικό, ἀλλά προειδοποιεῖ ὅτι αὔριο μπορεῖ κάποιος υἱοθετῶντας τό σκεπτικό τῆς κ. Μπακογιάννη, νά καταθέσει πρόταση νά ἐνταχθοῦν στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης τό κατεχόμενο μέρος τῆς Κύπρου, ἡ Καταλονία ἤ ἡ Κριμαία. Κατηγόρησε τήν κ. Μπακογιάννη ὅτι «εἶπε ψέματα, πολλά ψέματα» στά μέλη τοῦ Συμβουλίου, προκειμένου νά τούς πείσει ὅτι ἡ ἀλβανική ἡγεσία τοῦ Κοσσυφοπεδίου θά τηρήσει τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἔνταξη στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Κατ’ ἀρχήν ὁ Ντάτσιτς εἶπε ὅτι ἡ ἔκθεσις εἶναι ἀντίθετη στίς ἀρχές στίς ὁποῖες βασίζεται αὐτός ὁ ὀργανισμός καί ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Σερβία δέν εἶναι πειραματόζωο γιά διαρκῆ παραβίαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου. «Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού συνιστᾶται ἡ ἔνταξις σέ μιά περιοχή πού δέν εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένη, πού δέν εἶναι μέλος τοῦ ΟΗΕ. Γιά νά τό πετύχουν αὐτό, προσπαθοῦν νά βροῦν δικαιολογία καί λένε ὅτι αὐτό δέν προδικάζει τό καθεστώς (τοῦ Κοσσυφοπεδίου) –καί μετά στήν ἑπόμενη πρόταση, λένε ὅτι ἡ θέση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης εἶναι νά πάψει νά εἶναι οὐδέτερη ὡς πρός τό καθεστώς. Λοιπόν, ποιόν κοροϊδεύετε ἐδῶ;» διερωτήθη ὁ Σέρβος ὑπουργός. Πρόκειται, ὅπως τόνισε μέ ἔμφαση, γιά καταφανέστατη παραβίαση τῶν κρατικῶν συμφερόντων τῆς Σερβίας πού εἶναι εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητός της καί κυριαρχίας. «Εἶναι ἰδιαίτερα προσβλητικό ὅταν κάποιος λέει ὅτι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί οἱ ἐλευθερίες θά προστατεύονται τώρα καλύτερα στό λεγόμενο Κοσσυφοπέδιο» προσέθεσε ὁ Ντάτσιτς μιλῶντας στήν σερβική Βουλή.

Ἀπευθυνόμενος προσωπικῶς στήν κ. Μπακογιάννη τήν ἐρωτᾶ γιατί δέν προτείνει νά ἐνταχθεῖ στό ΣτΕ τό τμῆμα τῆς Κύπρου πού εὑρίσκεται ὑπό τουρκική κατοχή ἤ ἡ Καταλονία ἤ ἡ Κριμαία καί τό Ντονμπάς.

Ὁ Ντάτσιτς διευκρίνισε ὅτι ἡ τελική ἀπόφασις σχετικά μέ τήν ἔνταξη τοῦ Κοσσυφοπεδίου θά ληφθεῖ ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ὑπουργῶν τοῦ Σώματος τόν Μάιο. Εἶναι βέβαιος ὅτι τό Κοσσυφοπέφιο θά ἐνταχθεῖ γιατί οἱ χῶρες πού συμφωνοῦν μέ τήν κ. Μπακογιάννη ἔχουν τήν πλειοψηφία στό Σῶμα καί τό ἔχουν ἀναγνωρίσει ὡς ἀνεξάρτητο.

Σημειώνεται πάντως ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει ἀναγνωρίσει τό Κοσσυφοπέδιο ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, ὅπως καί ἡ Σερβία, ἡ Κύπρος, ἡ Ρουμανία καί ἡ Ἱσπανία. Στήν ψηφοφορία, πού ὑπενθυμίζεται ὅτι δέν σημαίνει ὅτι ἔχει ἀνάψει πλήρως τό «πράσινο φῶς» γιά ἔνταξη, κατεψήφισαν ἡ Σερβία, τό Μαυροβούνιο, ἐνῷ ὁ Ἕλλην ἐκπρόσωπος κ. Ἀλέξης Τσίπρας ἀπεῖχε. Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ψήφισις τῆς ἐκθέσεως Μπακογιάννη ἀπό τήν Κοινοβουλευτική Συνέλευση τόν Ἀπρίλιο, καί ἐν συνεχείᾳ θά συζητηθεῖ στό Συμβούλιο Ὑπουργῶν γιά τήν τελική ἀπόφαση τόν Μάιο.

Ἐρωτώμενος ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐάν πιστεύει ὅτι ἡ Σερβία πρέπει νά φύγει ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ὁ Ντάτσιτς εἶπε ὅτι εὐλόγως τίθεται τό ἐρώτημα ἐάν πρέπει νά συμμετέχουμε σέ τέτοιους ὀργανισμούς, ὡστόσο ἡ ἀπόφασις θά ληφθεῖ ἀπό τήν ἡγεσία τῆς χώρας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.