Ἐπισπεύδουμε τήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας ἐνῷ ὁ Μπελέρης παραμένει στήν φυλακή

Eπτά κράτη μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, συντονίζουν σήμερα τά βήματά τους, μέ σκοπό νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἔνταξις τῶν κρατῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων στήν ΕΕ, ἀνάμεσα στά ὁποῖα ἡ Ἀλβανία καί τά Σκόπια.

Ἡ 7μελής διακρατική συνάντησις, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τήν ὀνομασία, «Φίλοι τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων», θά πραγματοποιηθεῖ στήν Βιέννη, ὑπό τήν προεδρία τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας Alexander Schallenberg.

Ἡ Αὐστρία, ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἰταλία, ἡ Κροατία, ἡ Σλοβακία, ἡ Σλοβενία καί ἡ Τσεχία εἶναι διατεθειμένες νά ἀναλάβουν ἀποφασιστική δράση, ὑπεγράμμισε, μάλιστα, σέ ἀνακοίνωσή του, τό αὐστριακό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Καί ἐνῷ ὁ Φρέντη Μπελέρης παραμένει στίς ἀλβανικές φυλακές, ἡ Ἑλλάς συντάσσεται μέ τίς χῶρες πού ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ΕΕ πρέπει «ἐπί τέλους νά προωθήσει ἀποφασιστικῶς τήν διαδικασία διευρύνσεως τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης» ἀναφέρεται ἐπίσης. Ἐξ ἄλλου, «ἡ ΕΕ δέν πρέπει νά χάσει ἀπό τά μάτια της τά κράτη τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης», προστίθεται, σέ συνδυασμό μέ τόν ἐν ἐξελίξει πόλεμο στήν Οὐκρανία.

Στήν συνάντηση, ὅμως, θά παρίσταται καί ὁ εἰδικός ἀπεσταλμένος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς γιά τά Δυτικά Βαλκάνια, Gabriel Escobar. Κατακλείς τῶν ἐπαφῶν θά εἶναι ἡ συνυπογραφή Διακηρύξεως ἀπό τούς ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν. Στό ἐν λόγῳ κείμενο θά καταγράφεται ἡ ἀνάγκη γιά ἰσχυρότερη ἔνταξη τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων στήν ΕΕ. Φεῦ, ἡ κατάστασις δέν εἶναι σέ ὅλες τίς περιπτώσεις εἰδυλλιακή στά Δυτικά Βαλκάνια. Τούς ἡγέτες τῆς Σερβίας Ἀλεξαντάρ Βούτσιτς καί τοῦ Κοσσυφοπεδίου Ἄλμπιν Κούρτι καλεῖ κατεπειγόντως στίς Βρυξέλλες ὁ Ζοζέπ Μπορρέλλ γιά χωριστές συναντήσεις, μέ ἀντικείμενο «τήν ἐξεύρεση διεξόδου ἀπό τήν τρέχουσα κρίση.» Ταυτοχρόνως, προσέθεσε, «χρειαζόμαστε ἄμεση ἀποκλιμάκωση καί νέες ἐκλογές στόν βορρᾶ μέ τήν συμμετοχή τῶν Σέρβων τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Αὐτό εἶναι ὑψίστης σημασίας γιά τήν περιοχή καί τήν ΕΕ.» Ὁ Σέρβος Πρόεδρος ἀνταπεκρίθη θετικῶς στήν πρόσκληση τοῦ ὑπάτου ἐκπροσώπου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ΕΕ. «Δέν ἔχω καμμία πρόθεση νά συναντηθῶ μέ τόν Κούρτι» διευκρίνισε πάντως. Παρών θά εἶναι καί ὁ Ἄλμπιν Κούρτι, ὁ ὁποῖος προανήγγειλε ὅτι θά παρουσιάσει στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ συλληφθέντες ἀπό τούς Σέρβους Κοσοβάροι ἀστυνομικοί δέν πέρασαν ποτέ τήν συνοριογραμμή. Ἐχθές, πάντως, ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀνεκάλεσε, μερικῶς, προηγούμενη ἀπόφασή της, ἐπιτρέποντας τήν εἴσοδο φορτηγῶν μέ σερβικές πινακίδες. Ὑπό τόν ὅρο ὅτι μεταφέρουν ἐμπορεύματα τά ὁποῖα δέν παράγονται στήν Σερβία.

Τήν ἴδια ὥρα, Γερμανία καί Γαλλία ἐκάλεσαν τίς δύο πλευρές σέ ἀποκλιμάκωση, καθώς αὐτήν τήν στιγμή «θέτουν τῷ ὄντι ἐν κινδύνῳ» τήν πορεία τους στήν ΕΕ. Ἡ πίεσις γιά ἀποκλιμάκωση «ἰσχύει καί γιά τήν Πριστίνα», διεμήνυσε, ἐξ ἄλλου, ἡ Γερμανίς ὑφυπουργός Εὐρώπης Anna Lührmann. Ἀλλά καί ὁ Γάλλος ὑφυπουργός Εὐρώπης Laurence Boone προειδοποίησε ὅτι «καί οἱ δύο πρέπει νά σεβασθοῦν τίς δεσμεύσεις τους καί νά καταλήξουν σέ μία κοινή συμφωνία.»

Ἐν τῷ μεταξύ, στό Βελιγράδι, ἡ Πρωθυπουργός τῆς Σερβίας Ana Brnabić ἐζήτησε «ἀπό τούς ἑταίρους μας στήν ΕΕ νά μᾶς βοηθήσουν νά διατηρήσουμε τήν εἰρήνη. Νά διασφαλίσουμε ὅτι οἱ Σέρβοι στό Κοσσυφοπέδιο θά ζοῦν χωρίς τόν φόβο τῶν καθημερινῶν βασανιστηρίων, τῶν συλλήψεων. Νά διασφαλίσουμε τοὐλάχιστον τίς βασικές ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου στό Κοσσυφοπέδιο».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924