ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἐπισπεύδουμε τήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας ἐνῷ ὁ Μπελέρης παραμένει στήν φυλακή

Eπτά κράτη μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, συντονίζουν σήμερα τά βήματά τους, μέ σκοπό νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἔνταξις τῶν κρατῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων στήν ΕΕ, ἀνάμεσα στά ὁποῖα ἡ Ἀλβανία καί τά Σκόπια.

Ἡ 7μελής διακρατική συνάντησις, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τήν ὀνομασία, «Φίλοι τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων», θά πραγματοποιηθεῖ στήν Βιέννη, ὑπό τήν προεδρία τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας Alexander Schallenberg.

Ἡ Αὐστρία, ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἰταλία, ἡ Κροατία, ἡ Σλοβακία, ἡ Σλοβενία καί ἡ Τσεχία εἶναι διατεθειμένες νά ἀναλάβουν ἀποφασιστική δράση, ὑπεγράμμισε, μάλιστα, σέ ἀνακοίνωσή του, τό αὐστριακό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Καί ἐνῷ ὁ Φρέντη Μπελέρης παραμένει στίς ἀλβανικές φυλακές, ἡ Ἑλλάς συντάσσεται μέ τίς χῶρες πού ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ΕΕ πρέπει «ἐπί τέλους νά προωθήσει ἀποφασιστικῶς τήν διαδικασία διευρύνσεως τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης» ἀναφέρεται ἐπίσης. Ἐξ ἄλλου, «ἡ ΕΕ δέν πρέπει νά χάσει ἀπό τά μάτια της τά κράτη τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης», προστίθεται, σέ συνδυασμό μέ τόν ἐν ἐξελίξει πόλεμο στήν Οὐκρανία.

Στήν συνάντηση, ὅμως, θά παρίσταται καί ὁ εἰδικός ἀπεσταλμένος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς γιά τά Δυτικά Βαλκάνια, Gabriel Escobar. Κατακλείς τῶν ἐπαφῶν θά εἶναι ἡ συνυπογραφή Διακηρύξεως ἀπό τούς ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν. Στό ἐν λόγῳ κείμενο θά καταγράφεται ἡ ἀνάγκη γιά ἰσχυρότερη ἔνταξη τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων στήν ΕΕ. Φεῦ, ἡ κατάστασις δέν εἶναι σέ ὅλες τίς περιπτώσεις εἰδυλλιακή στά Δυτικά Βαλκάνια. Τούς ἡγέτες τῆς Σερβίας Ἀλεξαντάρ Βούτσιτς καί τοῦ Κοσσυφοπεδίου Ἄλμπιν Κούρτι καλεῖ κατεπειγόντως στίς Βρυξέλλες ὁ Ζοζέπ Μπορρέλλ γιά χωριστές συναντήσεις, μέ ἀντικείμενο «τήν ἐξεύρεση διεξόδου ἀπό τήν τρέχουσα κρίση.» Ταυτοχρόνως, προσέθεσε, «χρειαζόμαστε ἄμεση ἀποκλιμάκωση καί νέες ἐκλογές στόν βορρᾶ μέ τήν συμμετοχή τῶν Σέρβων τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Αὐτό εἶναι ὑψίστης σημασίας γιά τήν περιοχή καί τήν ΕΕ.» Ὁ Σέρβος Πρόεδρος ἀνταπεκρίθη θετικῶς στήν πρόσκληση τοῦ ὑπάτου ἐκπροσώπου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ΕΕ. «Δέν ἔχω καμμία πρόθεση νά συναντηθῶ μέ τόν Κούρτι» διευκρίνισε πάντως. Παρών θά εἶναι καί ὁ Ἄλμπιν Κούρτι, ὁ ὁποῖος προανήγγειλε ὅτι θά παρουσιάσει στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ συλληφθέντες ἀπό τούς Σέρβους Κοσοβάροι ἀστυνομικοί δέν πέρασαν ποτέ τήν συνοριογραμμή. Ἐχθές, πάντως, ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀνεκάλεσε, μερικῶς, προηγούμενη ἀπόφασή της, ἐπιτρέποντας τήν εἴσοδο φορτηγῶν μέ σερβικές πινακίδες. Ὑπό τόν ὅρο ὅτι μεταφέρουν ἐμπορεύματα τά ὁποῖα δέν παράγονται στήν Σερβία.

Τήν ἴδια ὥρα, Γερμανία καί Γαλλία ἐκάλεσαν τίς δύο πλευρές σέ ἀποκλιμάκωση, καθώς αὐτήν τήν στιγμή «θέτουν τῷ ὄντι ἐν κινδύνῳ» τήν πορεία τους στήν ΕΕ. Ἡ πίεσις γιά ἀποκλιμάκωση «ἰσχύει καί γιά τήν Πριστίνα», διεμήνυσε, ἐξ ἄλλου, ἡ Γερμανίς ὑφυπουργός Εὐρώπης Anna Lührmann. Ἀλλά καί ὁ Γάλλος ὑφυπουργός Εὐρώπης Laurence Boone προειδοποίησε ὅτι «καί οἱ δύο πρέπει νά σεβασθοῦν τίς δεσμεύσεις τους καί νά καταλήξουν σέ μία κοινή συμφωνία.»

Ἐν τῷ μεταξύ, στό Βελιγράδι, ἡ Πρωθυπουργός τῆς Σερβίας Ana Brnabić ἐζήτησε «ἀπό τούς ἑταίρους μας στήν ΕΕ νά μᾶς βοηθήσουν νά διατηρήσουμε τήν εἰρήνη. Νά διασφαλίσουμε ὅτι οἱ Σέρβοι στό Κοσσυφοπέδιο θά ζοῦν χωρίς τόν φόβο τῶν καθημερινῶν βασανιστηρίων, τῶν συλλήψεων. Νά διασφαλίσουμε τοὐλάχιστον τίς βασικές ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου στό Κοσσυφοπέδιο».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ