Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Tό «ἐπίδομα πρώτης ἀνταπόκρισης» σχεδιάζεται νά δοθεῖ στούς «ἀνταποκριτές πρώτης γραμμῆς», ὅπως τούς ἀπεκάλεσε ὁ κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δηλαδή τούς ἀστυνομικούς πού καταφθάνουν πρῶτοι στό περιστατικό. Ἐπίσης ὁ ὑπουργός ἐξήγγειλε στήν ἐκπομπή Meeting Point καί στήν δημοσιογράφο κ. Ὄλγα Τρέμη, νέο 5ψήφιο νούμερο γιά τήν παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων, ἐνῷ σήμερα θά τεθεῖ σέ λειτουργία τό μέτρο τῶν safe houses (ἀσφαλῶν σπιτιῶν) γιά τίς γυναῖκες θύματα ἐνδοοικογενειακῆς βίας σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα. Ὅλα αὐτά γίνονται γιατί εἶναι ἀναγκαῖο ἕνα νέο ξεκίνημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας –restart– κάτι πού φαίνεται ὅτι θά τό πάρει ὅλο πάνω στίς πλάτες του.

Διεπίστωσε ὅτι ἡ κατάστασις στήν ἀστυνομία δέν εἶναι ἴδια μέ ἐκείνη τῆς περιόδου 2019-2021, ὅταν ἦταν ξανά ὑπουργός καί κυρίως δέν ἔχει σχέση μέ τήν ἀστυνομία τῆς περιόδου τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, πού ἦταν ἀπό τίς πλέον σύγχρονες στήν Εὐρώπη. Ἀπέδωσε τήν «φθορά» στήν δεκαετῆ οἰκονομική κρίση. «Ξαναξεκινᾶμε τώρα μιά ἀναγέννηση τῆς ἀστυνομίας. Νά ἐπικαιροποιήσουμε συνολικά τίς δράσεις της, γιατί ἔχουμε μείνει πίσω» εἶπε χαρακτηριστικῶς.

Σχετικά μέ τό ἔγκλημα στούς Ἁγίους Ἀνάργυρους τόνισε ὅτι συνέβησαν πολλά λάθη πού τά ἐντοπίζει ἡ ἔρευνα καί ἐκεῖ θά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες. «Πρέπει νά γίνει κατανοητό ὅτι ὅταν πλέον μιά γυναῖκα παίρνει τηλέφωνο ἤ ἔρχεται στό τμῆμα, εἶναι δίπλα μας. Τήν κρατᾶμε ἐκεῖ γιά τήν ἀσφάλειά της. Ἀπό τήν Παρασκευή πού θά ὑπάρχουν τά safe houses νομίζω ὅτι θά εἴμαστε ἀκόμα πιό ἀποτελεσματικοί.» Ὅπως διευκρίνισε, στίς δομές «καταφύγια» θά μποροῦν νά φιλοξενοῦνται γυναῖκες, μέ τά παιδιά τους ἀκόη καί μέ τούς γονεῖς τους, γιά ὅσες μέρες διαρκεῖ ἡ κρίσις στήν οἰκογένειά τους, ὥστε νά μήν ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα ἀσφαλείας.

Ἀναφερόμενος ὁ κ. Χρυσοχοΐδης στό σχέδιο πού ἐφαρμόζεται στήν ΕΛ.ΑΣ. γιά τήν ἀνήλικη παραβατικότητα ἐπεσήμανε ὅτι τό θέμα τῆς ποινικῆς μεταχειρίσεως ἀνηλίκων εἶναι πολύ εὐαίσθητο. Ἐντός τῶν ἡμερῶν θά τεθεῖ σέ λειτουργία ὁ νέος 5ψήφιος ἀριθμός μέ εἰδικά ἐκπαιδευμένους τηλεφωνητές στήν Ὑποδιεύθυνση Ἀνηλίκων Ἀττικῆς πού θά δέχονται μηνύματα ὅλο τό 24ωρο, γιά αὐτόματη παρέμβαση. «Οἱ τηλεφωνητές ἐκπαιδεύονται αὐτή τή στιγμή πού μιλᾶμε καί θά συνεχίσουν νά ἐκπαιδεύονται γιά νά μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε, ἀνά πᾶσα στιγμή, τηλεφωνήματα γονέων, ἀνηλίκων πού κινδυνεύουν ἀλλά καί πολιτῶν πού ἐντοπίζουν στή γειτονιά παραβατικά παιδιά» δήλωσε ὁ ὑπουργός. Γιά τήν ἀνήλικη παραβατικότητα μίλησε καί τήν «soft» ἀστυνομική παρουσία στίς πλατεῖες, πού εἶναι προληπτική. Ἐκεῖ εὑρίσκονται κυρίως ἄοπλες γυναῖκες ἀστυνομικοί ἀλλά καί ἀστυνομικοί τῆς Ἀσφαλείας μέ πολιτικά, ὥστε ἄν συμβεῖ κάτι, νά παρέμβουν. Ἐπί πλέον καταγράφονται τά ἀνήλικα παιδιά πού συστηματικά παραβατοῦν μέ μικρές ληστεῖες καί κλοπές.

Ὡς πρός τούς ἀστυνομικούς πού ἔχουν ἀνοικτές ὑποθέσεις μέ τήν Δικαιοσύνη, ὁ ὑπουργός σημείωσε ὅτι ἀπό τούς 60.000 ἀστυνομικούς, 97 τελοῦν ὑπό ἀπόλυσιν καί ἀναμένεται νά συγκληθοῦν τά πειθαρχικά συμβούλια. «Ἔχω δώσει ἐντολή γιά ἐπιτάχυνση» γιά τίς τυχόν ἀποτάξεις καί ὑπεστήριξε ὅτι οἱ ὑποθέσεις εἶναι περυσινές ἤ ἐφετινές καί ὄχι παλαιοτέρων ἐτῶν. «Οἱ πιό πολλοί δέ ἀπό αὐτούς τούς ἀστυνομικούς δέν ἔχουν ἐπαφή μέ τούς πολῖτες, μέ μία ἀπό τίς ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις τόν φρουρό τοῦ ΑΤ Ἁγίων Ἀναργύρων» εἶπε χαρακτηριστικῶς.

«Ἡ Ἑλλάδα εἶναι κράτος δικαίου, ἔχει κανόνες. Οἱ ἀστυνομικοί ὑπόκεινται στόν δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, στό πειθαρχικό δίκαιο. Ὅλα αὐτά ἐξελίσσονται. Πολύ σύντομα θά ὑπάρχει ἀποτέλεσμα ἀπό τήν Ἔνορκη Διοικητική Ἐξέταση καί τήν ποινική διερεύνηση καί θά ὑπάρχουν καθαρές ἀπαντήσεις. Ὑπάρχουν κανόνες πού τηροῦνται μέ τά πειθαρχικά, μέ τήν νόμιμη ὑπεράσπιση πού ἔχουν οἱ κατηγορούμενοι, ἀλλά κάποια στιγμή κάποιοι θά ἀποταχθοῦν, κάποιοι θά τιμωρηθοῦν μέ ἄλλον τρόπο, ἀναλόγως μέ τό τί θά ἀποφασίσουν τά ἁρμόδια ὄργανα» κατέληξε ὁ κ. Χρυσοχοΐδης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ