ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἐπί 20 ἔτη ἔκλεβαν ἀρχαιότητες ἀπό τό Βρεταννικό Μουσεῖο

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ τῶν εἰδήσεων πού θά ἀπασχολήσουν τήν ἑλληνική κοινή γνώμη θά βρεθεῖ τό 2024 ἡ προσπάθεια τῆς Ἑλλάδος νά ἐπανενώσει τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος.

Ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Λίνα Μενδώνη δήλωσε χθές ὅτι ἡ ἐπιστροφή τῶν ἑλληνικῶν ἀρχαιοτήτων «εἶναι γιά τήν Κυβέρνηση καί γιά ὅλους τούς Ἕλληνες, μείζων ἐθνικός στόχος, ἐνῷ ταυτόχρονα ἀποτελεῖ μία ἀναγκαία πράξη παγκόσμιας δικαιοσύνης.» Ἐπίσης, ἀνεκοίνωσε ὅτι τήν προσεχῆ Παρασκευή, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, θά γίνουν τά ἐγκαίνια τοῦ ἀναστηλωμένου καί ἀποκατεστημένου ἀνακτόρου τοῦ Φιλίππου Β΄́, στίς Αἶγες, τό ὁποῖο ὁ μελετητής τῆς ἀρχαίας ἀρχιτεκτονικῆς Wolfram Hoepfner ἀπεκάλεσε «Παρθενῶνα τῆς Μακεδονίας». Πρόκειται γιά τό ἀνάκτορο στό ὁποῖο ἐστέφθη, ὡς βασιλεύς τῶν Μακεδόνων, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Οἰκοδόμημα ἐντυπωσιακό τόσο σέ μεγαλοπρέπεια ὅσο καί σέ ἔκταση, μνημεῖο μοναδικό, πού, ὅπως τόνισε ἡ ὑπουργός, σέ συνδυασμό μέ τό Μουσεῖο πού ἐγκαινιάσθηκε πρίν ἀπό ἕναν χρόνο δημιουργεῖ ἕναν ἰσχυρό πολιτιστικό πόλο γιά τήν πατρίδα μας καί μείζονα ἀναπτυξιακό πόρο γιά τήν Μακεδονία.

Ἐν τῷ μεταξύ, τό διάτρητο σύστημα ἀσφαλείας πού ἐπικρατεῖ τίς τελευταῖες δεκαετίες στό δῆθεν ἀπόρθητο Βρεταννικό Μουσεῖο ἀποκαλύπτει ἕνα μικρό μέρος τοῦ πορίσματος τῶν Ἄγγλων ἀναφορικῶς μέ τίς κλοπές ἑλληνικῶν καί ρωμαϊκῶν θησαυρῶν ἀπό τίς ἀποθῆκες τοῦ Μουσείου. Ἄν καί μόλις τό περιεχόμενο ἕξι σελίδων ἀπό τό πόρισμα ἔγινε γνωστό, αὐτό πού προκαλεῖ ἐντύπωση καί ἀκυρώνει τά ἐπιχειρήματα τοῦ Μουσείου εἶναι ὅτι ἐπί 20 καί πλέον χρόνια, ἐγένοντο κλοπές χωρίς νά τό ἀντιληφθεῖ κανείς.

Ἀπό τήν ἔκθεση γίνεται ἀντιληπτό ὅτι ἐκλάπησαν ἤ κατεστράφησαν περίπου 2.000 ἀντικείμενα πού ἐφυλάσσοντο στίς ἀποθῆκες τοῦ μουσείου καί τά ὁποῖα δέν ἦταν καταγεγραμμένα στούς καταλόγους του. Πρόκειται γιά πολύτιμους λίθους, κοσμήματα, νομίσματα καί μικρά θραύσματα γλυπτικῆς καί κεραμικῆς, πού χρονολογοῦνται στό 1500 π.Χ. ἕως τόν 19ο αἰῶνα μ.Χ. καί προέρχονται, κατά κύριο λόγο, ἀπό τήν ἀρχαιοελληνική καί τήν ρωμαϊκή συλλογή. Δυστυχῶς, μόλις 300 ἀντικείμενα ἔχουν ταυτισθεῖ, ἄλλα 351 ἔχουν ἀνακτηθεῖ καί δέν δίδονται περισσότερα στοιχεῖα γιά τό τί ἔχει συμβεῖ στά ὑπόλοιπα. Ἐντός τοῦ Μουσείου ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἄλλα 500 ἀρχαῖα ἀντικείμενα πού κατεστράφησαν ἀπό τούς κλέφτες. Σέ 350 ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἀφαιρεθεῖ πολύτιμα τμήματά τους, ὅπως χρυσές βάσεις κοσμημάτων ἤ πολύτιμοι λίθοι, ἐνῷ ἄλλα 140 ἔχουν ὑποστεῖ ἀνεπανόρθωτες καταστροφές ἀπό τήν χρήση ἐργαλείων. Στήν ἀνεξάρτητη ἔκθεση ἐντοπίζονται σοβαρότατα προβλήματα καί μεγάλα κενά στούς τομεῖς τῆς ἀσφαλείας, ἐνῷ δέν λείπουν καί οἱ αἰχμές πρός τήν διοίκηση γιά τό πῶς διαχειρίζεται τούς κινδύνους καί πρός τούς ὑπαλλήλους του.

Καλεῖ τήν διοίκηση τοῦ Μουσείου νά κάνει ριζικές ἀλλαγές στό «ἀπαρχαιωμένο» διαχειριστικό μοντέλο πού ἀκολουθεῖ.

Ὁ πρόεδρος τοῦ Μουσείου Τζώρτζ Ὄσμπορν ζήτησε ἐκ νέου συγγνώμη γιά ὅσα ἀπεκαλύφθησαν ὅτι ἐγένοντο ἐπί δεκαετίες στόν χῶρο καί ὑπεσχέθη ὅτι αὐτό δέν θά ἐπαναληφθεῖ. «Πάνω ἀπ’ ὅλα, εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά βγοῦμε ἀπό αὐτήν τήν περίοδο ὡς ἕνα πιό δυνατό, πιό ἀνοικτό καί πιό σίγουρο Μουσεῖο πού θά εἶναι κατάλληλο γιά τό μέλλον. Χάρη στήν σκληρή δουλειά τῆς ὁμάδος κριτικῆς, εἴμεθα πλέον ἐξοπλισμένοι γιά νά κάνουμε ἀκριβῶς αὐτό» εἶπε ὁ κ. Ὄσμπορν, τήν ὥρα πού πληθαίνουν τά δημοσιεύματα στόν βρεταννικό Τύπο, ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις μέ τήν ἑλληνική Κυβέρνηση εὑρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο. Ὁ σέρ Μάρκ Τζόουνς, προσωρινός διευθυντής τοῦ Μουσείου, χαρακτήρισε τίς συστάσεις «χρήσιμες» γιά νά παραδεχτεῖ ἀμέσως μετά: «Κανείς δέν μπορεῖ νά προσποιηθεῖ ὅτι ἦταν μιά εὔκολη περίοδος γιά τό Μουσεῖο, ἀλλά τρέφω τόν ἀπόλυτο θαυμασμό γιά τήν δέσμευση τοῦ προσωπικοῦ γιά τήν οἰκοδόμηση ἑνός ἰσχυρότερου μέλλοντος γιά τό Μουσεῖο γιά τό ὁποῖο ὅλοι νοιαζόμαστε τόσο βαθιά».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ