Ἐνστάσεις Στουρνάρα γιά ἀνάπτυξη, ἐπιδόματα, κατώτατο μισθό

Υποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως γιά τό 2023 στό 1,5% προβλέπει γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, στήν ἐνδιάμεση ἔκθεσή της γιά τήν νομισματική πολιτική, μετά τήν ἐπίτευξη ρυθμοῦ ἀναπτύξεως 6,2% γιά ἐφέτος.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας προβλέπει ὅτι ὁ πληθωρισμός θά εἶναι στό 3,6% τό 2024, ἀρκετά ὑψηλότερος ἀπό τό ὅριο τοῦ 2%, πού θέτει γιά τό σύνολο τῆς Εὐρωζώνης ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταὐτοχρόνως, ἀναφέρει ὅτι οἱ εἰσοδηματικές ἐνισχύσεις γιά τόν μετριασμό τῶν πληθωριστικῶν ἐπιπτώσεων θά πρέπει νά εἶναι στοχευμένες καί προσωρινοῦ χαρακτῆρος καί νά χρηματοδοτοῦνται ἀπό τήν ἀξιοποίηση τοῦ διαθεσίμου δημοσιονομικοῦ χώρου, ἐνῷ ἐφιστᾶ τήν προσοχή καί στήν νέα αὔξηση τοῦ κατωτάτου μισθοῦ, ἐπισημαίνοντας ὅτι «ἡ προβλεπόμενη αὔξηση θά πρέπει νά εἶναι τέτοια πού νά ἀντιστοιχεῖ στίς πραγματικές δυνατότητες τῆς οἰκονομίας, ὥστε νά ἀποτραπεῖ μία φάση δευτερογενῶν πληθωριστικῶν πιέσεων, τροφοδοτούμενων ἀπό τήν ἄνοδο τῶν μισθῶν».

Ἡ «προσγείωσις» γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία ἀποδίδεται καί στήν ἀντίστοιχη ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος στήν ζώνη τοῦ εὐρώ, ἀλλά καί στό σημαντικό πλῆγμα πού θά καταγραφεῖ στήν κατανάλωση. Ἀνασταλτικοί παράγοντες θεωροῦνται τόσο ἡ σφιχτή νομισματική πολιτική τῆς ΕΚΤ ὅσο καί ἡ δημοσιονομική πολιτική.

Ἡ ΤτΕ σημειώνει, ἀκόμη, ὅτι ὁ ρυθμός ἀναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀναμένεται νά ἀνακάμψει τά ἑπόμενα ἔτη, φθάνοντας στό 3,0% τό 2024 καί στό 2,8% τό 2025. Οἱ ἐπιδόσεις αὐτές μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι, ἀφ’ ἑνός, ἡ γεωπολιτική κρίση θά ἔχει ἀποκλιμακωθεῖ καί θά ἔχουν μειωθεῖ οἱ τιμές τῆς ἐνεργείας καί, ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία θά συνεχίσει νά ἐνισχύεται σημαντικά ἀπό τόν διεθνῆ τουρισμό, τήν καλή πορεία ὑλοποίησης τῶν ἐπενδυτικῶν σχεδίων καί τήν σταθερή ἀναπτυξιακή προοπτική τῆς Εὐρωζώνης.

Φροντίζει, ὅμως, νά τονίσει ὅτι οἱ ἐν λόγῳ προβλέψεις εὑρίσκονται ἀντιμέτωπες μέ μία σειρά κινδύνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατά κύριο λόγο «εἰσαγόμενοι».

Ὅπως σημειώνει, ὁ ρυθμός μεγεθύνσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μπορεῖ νά ἐπιβραδυνθεῖ περισσότερο ἀπό ὅ,τι προβλέπεται, σέ περίπτωση:

– περαιτέρω κλιμακώσεως τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, καθώς αὐτό θά ὁδηγήσει σέ ἐντονωτέρα ἐπιβράδυνση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας,

– ὑψηλοτέρου καί πιό παρατεταμένου πληθωρισμοῦ, γεγονός πού θά ὁδηγοῦσε σέ μεγαλύτερες αὐξήσεις τῶν ὀνομαστικῶν ἀμοιβῶν καί θά ἔθετε, ἔτσι, σέ κίνηση μία ἀνατροφοδοτούμενη ἄνοδο τοῦ πληθωρισμοῦ,

– νέου κύματος τῆς πανδημίας,

– χαμηλοῦ ποσοστοῦ ἀπορροφήσεως κονδυλίων τῆς ΕΕ,

– ἐμφανίσεως μίας νέας γενιᾶς μή ἐξυπηρετούμενων δανείων λόγῳ τῆς πανδημίας καί τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως μετά τήν λήξη τῶν μέτρων κρατικῆς στηρίξεως καί

– καθυστερήσεως στόν σχηματισμό κυβερνήσεως μετά τίς ἐθνικές ἐκλογές καί στήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Οἱ ὀξυνόμενες γεωπολιτικές ἐντάσεις στήν περιοχή τῆς νοτιοανατολικῆς Μεσογείου ἀποτελοῦν, ἐπίσης, κίνδυνο γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924