ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ἐνδιαφέρον γιά ἀέριο μέσῳ Ρεβυθούσας γιά… Οὐκρανία Ρουμανία καί Μολδαβία

Κατά 15% περιόρισαν τήν κατανάλωση φυσικοῦ ἀερίου τά…

… νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις στό ἐννεάμηνο τοῦ 2022, ἐνῷ τήν ἴδια περίοδο καταγράφεται καί ρεκόρ στήν εἰσαγωγή ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (LNG). Συμφώνως πρός τήν διευθύνουσα σύμβουλο τοῦ ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλλι, στό διάστημα Ἰανουαρίου-Σεπτεμβρίου στόν τερματικό σταθμό τῆς Ρεβυθούσας κατερρίφθη ρεκόρ εἰσαγωγῶν LNG, μέ 60 φορτία. Ὅπως εἶπε, τό ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο ἀντιστοιχεῖ φέτος στό 40% τῶν συνολικῶν εἰσαγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου στή χώρα μας. Ἡ ἴδια εἶπε πώς σέ δύο ἑβδομάδες θά ἔχει γεμίσει μέ LNG ἡ πρόσθετη πλωτή δεξαμενή πού προστέθηκε στή Ρεβυθούσα. Ἀπό τά ἴδια στοιχεῖα προκύπτει πώς οἱ ἐξαγωγές φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ἑλλάδος εἶναι φέτος αὐξημένες κυρίως λόγῳ τῆς στηρίξεως στήν Βουλγαρία.

Ἐνδιαφέρον γιά προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ τῆς Ρεβυθούσας ἔχουν ἐκδηλώσει Ρουμανία, Μολδαβία καί Οὐκρανία.

Ταὐτοχρόνως, ἡ ἐγχώρια κατανάλωσις παρουσιάζει μείωση 15% σέ σχέση μέ πέρυσι. Τά στοιχεῖα ἐπαρουσιάσθησαν κατά τά ἐγκαίνια τῆς νέας ὑποδομῆς φορτώσεως βυτιοφόρων, πού θά μεταφέρουν τό καύσιμο στά σημεῖα χρήσεως. Ὁ Σταθμός Ὑποδοχῆς καί Ἐφοδιασμοῦ βυτιοφόρων κατεσκευάσθη ἀπό τήν ΤΕΡΝΑ, μέ τό κόστος νά προσεγγίζει τά ἑπτά ἑκατ. εὐρώ. Ὑποστηρίζει τήν ἐκφόρτωση βυτιοφόρων χωρητικότητος 50 κυβικῶν μέτρων μέ ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο, τό ὁποῖο στήν συνέχεια θά μεταφέρεται σέ τελικούς καταναλωτές. Οἱ πρῶτες βιομηχανίες πού σχεδιάζουν νά ἐγκαταστήσουν δεξαμενές LNG καί συστήματα ἀεριοποιήσεως εἶναι ἡ Χαρτοποιΐα Φθιώτιδας καί ἡ γαλακτοβιομηχανία Κολιός στό Κιλκίς. Τό καύσιμο θά ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τήν ΔΕΔΑ γιά τά δίκτυα πού ἀναπτύσσει σέ Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ἑλλάδα καί ἀλλοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;