Ἐμειώθη κατά 3,1% ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς γιά τόν πληθυσμό τῆς Ἑλλάδος ἐπιβεβαιώνουν αὐτό πού εἶχαν προβλέψει οἱ εἰδικοί.

Ὁ πληθυσμός τῆς χώρας ἐμειώθη αἰσθητά τά τελευταῖα δέκα χρόνια. Συμφώνως πρός τήν ἀπογραφή τοῦ 2021, ὁ συνολικός μόνιμος πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος ἀνέρχεται σέ 10.482.487 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων τά 5.356.510 εἶναι γυναῖκες (51,1%) καί 5.125.977 ἄντρες (48,9%). Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ πληθυσμός ἔχει μειωθεῖ ἀπό τήν προηγούμενη ἀπογραφή κατά 3,1%! Ἡ μεγαλύτερη μείωσις πληθυσμοῦ παρατηρεῖται στήν Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας κατά 10,3% καί ἀκολουθοῦν ἡ Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης κατά 7,6%, ἡ Περιφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδος κατά 7,1%, Πελοποννήσου κατά 6,6% καί Θεσσαλίας κατά 6,1%.

Ἀντιθέτως, ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου κατέγραψε αὔξηση πληθυσμοῦ 6,1%, συγκριτικῶς μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2011, ἐνῷ καί ἡ Περιφέρεια Κρήτης κατέγραψε πληθυσμιακή αὔξηση, ἄν καί ὁριακή, ὕψους 0,2%.

Ἀναφορικῶς πρός τούς Δήμους πού ἀποτελοῦν πρωτεύουσες Περιφερειακῶν Ἑνοτήτων, οἱ 24 κατέγραψαν αὔξηση, παρά τήν συνολική τάση γιά μείωση στό σύνολο τῆς ἐπικρατείας, ἐνῷ παρατηρεῖται αὔξησις καί σέ μία σειρά ἀπό Δήμους τουριστικῶν περιοχῶν, ὅπως αὐτοί τῶν Ξάνθης, Ἰωαννιτῶν, Λαρισαίων, Χαλκιδέων, Ζακύνθου, Ἀργοστολίου, Πατρέων, Καλαμάτας, Πειραιῶς, Μυτιλήνης, Ἰκαρίας, Καλυμνίων, Καρπάθου, Κῶ, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου καί Μικρῶν Κυκλάδων. Τέλος ὁ πληθυσμός στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς παραμένει σταθερός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ