ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ἐλεύθεροι οἱ Ἕλληνες ναυτικοί καί τά πλοῖα πού κρατοῦσε τό Ἰράν

Η Ελληνική Κυβέρνησις ἦλθε σέ συμφωνία μέ τήν ἰρανική…

… καί χθές τά δύο ἑλληνικά πλοῖα ἔλαβαν «πράσινο φῶς» γιά νά ἀποπλεύσουν, ἔπειτα ἀπό πέντε καί πλέον μῆνες αἰχμαλωσίας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τά πληρώματα εἶχαν ἀντικατασταθεῖ κανονικά. Τά δύο, ὑπό ἑλληνική σημαία, «Delta Poseidon» τῆς Delta Tankers πλοιοκτησίας Διαμαντῆ Διαμαντίδη καί «Prudent Warrior» τῆς Polembros τοῦ Σπύρου Πολέμη, εἶχαν ὁδηγηθεῖ καί ἐκρατήθησαν στό ἰρανικό λιμάνι Bandar Abbas.
Ὅπως εἶχε δηλωθεῖ ἐπισήμως, ἡ «πειρατεία» ἔγινε σέ ἀντίποινα γιά τήν ἐνέργεια τῆς Ἑλλάδος νά δεσμεύσει, στό πλαίσιο τῶν διεθνῶν κυρώσεων εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας, τό δεξαμενόπλοιο «Lana». Μετά τόν ἀπόπλου τῶν δύο ἑλληνικῶν πλοίων ἀπό τό Ἰράν, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθη ἀνακοίνωσις:

«Ἀπέπλευσαν, ἔπειτα ἀπό πολύμηνες συνομιλίες μέ τό Ἰράν τά ὑπό ἑλληνική σημαία πλοῖα “Prudent Warrior” καί “Delta Poseidon” πού παρέμεναν δεσμευμένα ἀπό τίς 27 Μαΐου 2022. Ἡ τελική συμφωνία ἐπῆλθε σήμερα στήν Τεχεράνη παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ναυτιλίας Κώστα Κατσαφάδου».

Ὁ ὑπουργός Ναυτιλίας Ἰω. Πλακιωτάκης προέβη στήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση: «Ἡ σημερινή μέρα εἶναι πολύ εὐχάριστη γιά τούς ναυτικούς μας, ἀλλά καί γιά τήν Ἑλλάδα γενικότερα, ἀφοῦ ἔλαβε τέλος μιά δυσάρεστη καί ἰδιαιτέρως σύνθετη ὑπόθεση, μετά ἀπό συστηματικές προσπάθειες τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης.

»Θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στή σημερινή εὐτυχῆ κατάληξη. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση κατέβαλλε ἐπίπονες προσπάθειες γιά νά φτάσουμε σέ αἴσιο τέλος.

»Θά ἤθελα ἐπίσης νά εὐχαριστήσω θερμά τούς ναυτικούς τῶν πλοίων γιά τήν ὑπομονή καί τήν ἐμπιστοσύνη πού μᾶς ἔδειξαν ὅλες τίς δύσκολες ἡμέρες πού πέρασαν, ἀλλά καί τίς πλοιοκτήτριες ἑταιρεῖες τῶν δύο πλοίων, γιά τή συνεργασία μας.

»Τό Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας καί τό Λιμενικό Σῶμα βρίσκονται καί πάντα θά βρίσκονται στό πλευρό τῶν ναυτικῶν μας, γιά κάθε πρόβλημα πού μπορεῖ νά τούς προκύψει σέ κάθε γωνιά τῆς οἰκουμένης.

Ἡ σημερινή θετική ἐξέλιξη ἀποτελεῖ μιά ἀκόμη ἐπιβεβαίωση τῆς προσήλωσής μας στόν σκοπό αὐτό καί τῆς διαρκοῦς μας προσπάθειας νά ἐξυπηρετοῦμε καί νά προστατεύουμε τά συμφέροντα τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας καί τῶν ναυτικῶν μας μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.