Ἐλεύθεροι οἱ Ἕλληνες ναυτικοί καί τά πλοῖα πού κρατοῦσε τό Ἰράν

Η Ελληνική Κυβέρνησις ἦλθε σέ συμφωνία μέ τήν ἰρανική…

… καί χθές τά δύο ἑλληνικά πλοῖα ἔλαβαν «πράσινο φῶς» γιά νά ἀποπλεύσουν, ἔπειτα ἀπό πέντε καί πλέον μῆνες αἰχμαλωσίας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τά πληρώματα εἶχαν ἀντικατασταθεῖ κανονικά. Τά δύο, ὑπό ἑλληνική σημαία, «Delta Poseidon» τῆς Delta Tankers πλοιοκτησίας Διαμαντῆ Διαμαντίδη καί «Prudent Warrior» τῆς Polembros τοῦ Σπύρου Πολέμη, εἶχαν ὁδηγηθεῖ καί ἐκρατήθησαν στό ἰρανικό λιμάνι Bandar Abbas.
Ὅπως εἶχε δηλωθεῖ ἐπισήμως, ἡ «πειρατεία» ἔγινε σέ ἀντίποινα γιά τήν ἐνέργεια τῆς Ἑλλάδος νά δεσμεύσει, στό πλαίσιο τῶν διεθνῶν κυρώσεων εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας, τό δεξαμενόπλοιο «Lana». Μετά τόν ἀπόπλου τῶν δύο ἑλληνικῶν πλοίων ἀπό τό Ἰράν, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθη ἀνακοίνωσις:

«Ἀπέπλευσαν, ἔπειτα ἀπό πολύμηνες συνομιλίες μέ τό Ἰράν τά ὑπό ἑλληνική σημαία πλοῖα “Prudent Warrior” καί “Delta Poseidon” πού παρέμεναν δεσμευμένα ἀπό τίς 27 Μαΐου 2022. Ἡ τελική συμφωνία ἐπῆλθε σήμερα στήν Τεχεράνη παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ναυτιλίας Κώστα Κατσαφάδου».

Ὁ ὑπουργός Ναυτιλίας Ἰω. Πλακιωτάκης προέβη στήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση: «Ἡ σημερινή μέρα εἶναι πολύ εὐχάριστη γιά τούς ναυτικούς μας, ἀλλά καί γιά τήν Ἑλλάδα γενικότερα, ἀφοῦ ἔλαβε τέλος μιά δυσάρεστη καί ἰδιαιτέρως σύνθετη ὑπόθεση, μετά ἀπό συστηματικές προσπάθειες τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης.

»Θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στή σημερινή εὐτυχῆ κατάληξη. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση κατέβαλλε ἐπίπονες προσπάθειες γιά νά φτάσουμε σέ αἴσιο τέλος.

»Θά ἤθελα ἐπίσης νά εὐχαριστήσω θερμά τούς ναυτικούς τῶν πλοίων γιά τήν ὑπομονή καί τήν ἐμπιστοσύνη πού μᾶς ἔδειξαν ὅλες τίς δύσκολες ἡμέρες πού πέρασαν, ἀλλά καί τίς πλοιοκτήτριες ἑταιρεῖες τῶν δύο πλοίων, γιά τή συνεργασία μας.

»Τό Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας καί τό Λιμενικό Σῶμα βρίσκονται καί πάντα θά βρίσκονται στό πλευρό τῶν ναυτικῶν μας, γιά κάθε πρόβλημα πού μπορεῖ νά τούς προκύψει σέ κάθε γωνιά τῆς οἰκουμένης.

Ἡ σημερινή θετική ἐξέλιξη ἀποτελεῖ μιά ἀκόμη ἐπιβεβαίωση τῆς προσήλωσής μας στόν σκοπό αὐτό καί τῆς διαρκοῦς μας προσπάθειας νά ἐξυπηρετοῦμε καί νά προστατεύουμε τά συμφέροντα τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας καί τῶν ναυτικῶν μας μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;