Ἐκβιασμός Κασσελάκη: Ἤ ἐγώ ἀρχηγός ἤ νέες ἐσωκομματικές ἐκλογές

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ρεῖ στήν Κουμουνδούρου. Τό μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπρόβλεπτο, καθώς μόνο στήν χθεσινή ἡμέρα εἴχαμε σφοδρή ἐπίθεση καί εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τοῦ κ. Κασσελάκη, ἐν συνεχείᾳ μιά ἐπίπλαστη ἠρεμία πού κατέληξε σέ ἕνα στυγνό ἐκβιασμό τοῦ Προέδρου πρός τά μέλη τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας γιά τό ποιός καί μέ ποιόν τρόπο θά καθίσει στόν θρόνο τοῦ κόμματος.

Λίγες ὧρες πρίν ἀπό τό Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης ὁρμώμενος ἀπό τήν δυναμική κινητοποίηση τῶν ἀγροτῶν στό Σύνταγμα, θέλησε νά πράξει τό ἴδιο καί μέσα στήν Πολιτική Γραμματεία καί χωρίς περιστροφές τούς εἶπε: Ἤ θά δεσμευθεῖτε ὅτι θά εἶμαι ἐγώ ὁ Πρόεδρός σας μέχρι τίς ἐθνικές ἐκλογές ἤ ἀλλιῶς βρεῖτε ἕναν ὑποψήφιο νά κατεβάσετε σέ ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά νά κονταροχτυπηθοῦμε.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Πάω σέ συνέδριο ἐπανίδρυσης. Σᾶς ζητῶ νά δεσμευτεῖτε ὅτι ἐγώ θά εἶμαι ὁ Πρόεδρος ἕως τίς ἐθνικές ἐκλογές. Σκοπεύω νά ζητήσω ἀπό τό σῶμα τήν ἀναβάπτιση τῆς ἐκλογῆς μου. Ἄν δέ μέ ἐμπιστεύεστε νά ὁδηγήσω τό κόμμα στίς ἐθνικές ἐκλογές, πεῖτέ το τώρα. Ἐγώ δέν θά γίνω Ἰφιγένεια. Βρεῖτε ποιός θά κατέβει ἀπέναντί μου καί πᾶμε»!

Εἶναι πλέον προφανές ὅτι ὁ τρόπος πού ἀποφασίζει καί πράττει τίς τελευταῖες ἡμέρες ὁ κ. Κασσελάκης ἔχει ἐνοχλήσει τά περισσότερα πρωτοκλασσᾶτα στελέχη τοῦ κόμματος πού τόν ἀποκαλοῦν ἕως καί «μονάρχη»! Ὁ κ. Κασσελάκης, ὅ,τι καί ἐάν ἀποφασίσει ἡ ΠΓ καί τό Συνέδριο, τελεῖ ὑπό προθεσμία Πρόεδρος. Οἱ διαφορετικές ὁμάδες πού ἔχουν σχηματισθεῖ μέσα στόν ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τό αὐριανό Συνέδριο γιά νά ἀναμετρηθοῦν. Οἱ κ.κ. Ζαχαριάδης, Ραγκούσης καί Σπίρτζης εἶπαν ὅτι ὁ Πρόεδρος τούς συμπεριφέρεται ὡς «μονάρχης» ἐνῷ ὁ κ. Γιῶργος Τσίπρας μίλησε ἀνοικτά ἀκόμη καί γιά ἀντικατάστασή του. Τά πρῶτα πυρά πού ἐδέχθη ὁ κ. Κασσελάκης προῆλθαν ἀπό τόν κ. Κώστα Ζαχαριάδη, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν πλήρη ἀντίθεσή του μέ τό ἐρωτηματολόγιο γιά ἀλλαγή ὀνόματος καί συμβόλου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

«Ἐκλέξαμε Πρόεδρο, ὄχι μονάρχη» ἦταν τό δηκτικό σχόλιο τοῦ κ. Ζαχαριάδη σχολιάζοντας τίς ἐπικρίσεις ὅτι ὁ κ. Κασσελάκης διοικεῖ τό κόμμα σάν ἐπιχείρηση. Ἐπίσης ἀπηύθυνε ἔκκληση νά μπεῖ τέλος στήν ἐσωστρέφεια. Ὁ κ. Γιάννης Ραγκούσης δήλωσε ὅτι «ἡ ἀρνητική δημοσιότητα δέν προῆλθε ἀπό ἐμᾶς –ἀπό τήν Πολιτική Γραμματεία– ἀλλά ἀπό πρωτοβουλίες πού λήφθηκαν ἀπό τόν Πρόεδρο καί ἀπό τούς συνεργάτες του.» Σφοδρή ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ κ. Κασσελάκη ἐξαπέλυσε καί ὁ κ. Χρῆστος Σπίρτζης. «Ὅταν ἐμεῖς πλακωνόμασταν γιά νά ἀποφασίζουν τά μέλη, ὁ Στέφανος Κασσελάκης μιλοῦσε μέ τόν Μητσοτάκη γιά νά γίνει ὑπουργός» τόνισε ὁ πρώην ὑπουργός ἐπί ΣΥΡΙΖΑ. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ κ. Σπίρτζης ἐπέρριψε εὐθῦνες στόν κ. Κασσελάκη γιά τό «ὀργανωτικό χάος» καί τήν «δημοσκοπική κατάρρευση τοῦ κόμματος», λέγοντας ὅτι «συνεχίζει νά προκαλεῖ ἐσωστρέφεια.»

Ὁ κ. Γ. Τσίπρας ἦταν ἀκόμη πιό σαφής, πρέπει τό κόμμα νά πορευθεῖ ἕως τίς εὐρωεκλογές μέ τόν κ. Κασσελάκη, ἀλλά ἄν δέν ὑπάρξει συνεννόησις μαζί του, τότε «πρέπει νά βροῦμε ἕνα ἄλλο πρόσωπο γιά ἀρχηγό.» Ἀπαντῶντας σέ σχετική ἐρώτηση γιά τό ἄν ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρέπει νά προχωρήσει μέ συλλογική ἡγεσία στίς εὐρωεκλογές, ἀπήντησε: «Ὄχι, θά πρέπει νά ὑπάρξει ἕνας, πρέπει νά εἶναι ὁ Στέφανος Κασσελάκης μέχρι τίς Εὐρωεκλογές, ἄν δέν ὑπάρξει συνεννόηση, νά ὑπάρξει ἕνας ἄνθρωπος πού θά συγκεντρώνει τή συναίνεση ὅλων μας, ὁμόφωνα, νά προχωρήσουμε μέχρι τίς εὐρωεκλογές.» Ἐτάχθη ὑπέρ εἰς τό νά παρέμβει ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας γιατί θά βοηθοῦσε πολύ ὄχι μόνο τόν ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά καί τόν «προοδευτικό κόσμο τῆς χώρας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.