Ἐκτοξεύονται οἱ ἀποδόσεις τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων

Χωρίς φρένο ἡ αὔξησις τῶν ἀποδόσεων τῶν ὁμολόγων τῆς Εὐρωζώνης…

… μέ τά spreads τῶν ἑλληνικῶν καί τῶν ἰταλικῶν τίτλων νά κινοῦνται στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας, καθώς οἱ ἀναλυτές ἀναμένουν περισσότερες αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ἡ ἀπόδοσις τῶν 10ετῶν ὁμολόγων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου σκαρφάλωσε στό 3,62%, καταγράφοντας ἄνοδο 8 μονάδων βάσεως ἐνῶ ἡ ἀπόδοσις τῶν ἀντίστοιχων ἰταλικῶν τίτλων ἤγγιξε τό 3,20%.

Γιά τά γερμανικά 10ετῆ (bunds) ἡ ἀπόδοσις ηὐξήθη μόνο μία μονάδα βάσεως στό 1,15%, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξηθεῖ τό spread τῶν ἰταλικῶν τίτλων πάνω ἀπό 200 μ.β. (δύο ποσοστιαῖες μονάδες) καί τῶν ἑλληνικῶν στίς 235 μ.β.

Ὁ Αὐστριακός κεντρικός τραπεζίτης, Ρόμπερτ Χόλτσμαν, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται «γεράκι» ὡς ὑπέρμαχος μίας αὐστηρῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ΕΚΤ πρέπει νά προχωρήσει σέ τρεῖς αὐξήσεις ἐπιτοκίων φέτος γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν πληθωρισμό.

Ἡ πρόεδρος τῆς ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ἐπανέλαβε ὅτι «οἱ προσαρμογές στά βασικά ἐπιτόκια τῆς ΕΚΤ θά γίνουν κάποιο χρόνο μετά τό τέλος τῶν καθαρῶν ἀγορῶν ὁμολόγων καί θά εἶναι σταδιακές.»

Οἱ ἀγορές χρήματος ἐξακολουθοῦν νά ἀναμένουν μία σωρευτική αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῆς ΕΚΤ κατά 95 μονάδες βάσεως στό τέλος τοῦ ἔτους. «Συνεχίζουμε νά θεωροῦμε αὐτές τίς προσδοκίες τραβηγμένες» ἐδήλωσαν ἀναλυτές τῆς Commerzbank, ἀναφερόμενοι στήν προοπτική αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων κατά 100 μονάδες ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους καί στήν πιθανότητα 25% γιά αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τόν Ἰούνιο.

Ἡ διεύρυνσις τῶν spreads μεταξύ τοῦ κέντρου καί τῆς περιφέρειας τῆς Εὐρωζώνης ἀποδίδεται στή μείωση τῶν ἐλπίδων γιά μία νομισματική καί δημοσιονομική στήριξη τῶν χωρῶν τοῦ Νότου. Οἱ ἐπενδυτές φαίνεται νά τεστάρουν τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ΕΚΤ νά ἀποφύγει τόν κατακερματισμό τῆς ἀγορᾶς ὁμολόγων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.