Ἐκτοξεύονται οἱ ἀποδόσεις τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων

Χωρίς φρένο ἡ αὔξησις τῶν ἀποδόσεων τῶν ὁμολόγων τῆς Εὐρωζώνης…

… μέ τά spreads τῶν ἑλληνικῶν καί τῶν ἰταλικῶν τίτλων νά κινοῦνται στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας, καθώς οἱ ἀναλυτές ἀναμένουν περισσότερες αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ἡ ἀπόδοσις τῶν 10ετῶν ὁμολόγων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου σκαρφάλωσε στό 3,62%, καταγράφοντας ἄνοδο 8 μονάδων βάσεως ἐνῶ ἡ ἀπόδοσις τῶν ἀντίστοιχων ἰταλικῶν τίτλων ἤγγιξε τό 3,20%.

Γιά τά γερμανικά 10ετῆ (bunds) ἡ ἀπόδοσις ηὐξήθη μόνο μία μονάδα βάσεως στό 1,15%, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξηθεῖ τό spread τῶν ἰταλικῶν τίτλων πάνω ἀπό 200 μ.β. (δύο ποσοστιαῖες μονάδες) καί τῶν ἑλληνικῶν στίς 235 μ.β.

Ὁ Αὐστριακός κεντρικός τραπεζίτης, Ρόμπερτ Χόλτσμαν, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται «γεράκι» ὡς ὑπέρμαχος μίας αὐστηρῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ΕΚΤ πρέπει νά προχωρήσει σέ τρεῖς αὐξήσεις ἐπιτοκίων φέτος γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν πληθωρισμό.

Ἡ πρόεδρος τῆς ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ἐπανέλαβε ὅτι «οἱ προσαρμογές στά βασικά ἐπιτόκια τῆς ΕΚΤ θά γίνουν κάποιο χρόνο μετά τό τέλος τῶν καθαρῶν ἀγορῶν ὁμολόγων καί θά εἶναι σταδιακές.»

Οἱ ἀγορές χρήματος ἐξακολουθοῦν νά ἀναμένουν μία σωρευτική αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῆς ΕΚΤ κατά 95 μονάδες βάσεως στό τέλος τοῦ ἔτους. «Συνεχίζουμε νά θεωροῦμε αὐτές τίς προσδοκίες τραβηγμένες» ἐδήλωσαν ἀναλυτές τῆς Commerzbank, ἀναφερόμενοι στήν προοπτική αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων κατά 100 μονάδες ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους καί στήν πιθανότητα 25% γιά αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τόν Ἰούνιο.

Ἡ διεύρυνσις τῶν spreads μεταξύ τοῦ κέντρου καί τῆς περιφέρειας τῆς Εὐρωζώνης ἀποδίδεται στή μείωση τῶν ἐλπίδων γιά μία νομισματική καί δημοσιονομική στήριξη τῶν χωρῶν τοῦ Νότου. Οἱ ἐπενδυτές φαίνεται νά τεστάρουν τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ΕΚΤ νά ἀποφύγει τόν κατακερματισμό τῆς ἀγορᾶς ὁμολόγων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ