Ἐκτοξεύονται οἱ ἀποδόσεις τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων

Χωρίς φρένο ἡ αὔξησις τῶν ἀποδόσεων τῶν ὁμολόγων τῆς Εὐρωζώνης…

… μέ τά spreads τῶν ἑλληνικῶν καί τῶν ἰταλικῶν τίτλων νά κινοῦνται στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας, καθώς οἱ ἀναλυτές ἀναμένουν περισσότερες αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ἡ ἀπόδοσις τῶν 10ετῶν ὁμολόγων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου σκαρφάλωσε στό 3,62%, καταγράφοντας ἄνοδο 8 μονάδων βάσεως ἐνῶ ἡ ἀπόδοσις τῶν ἀντίστοιχων ἰταλικῶν τίτλων ἤγγιξε τό 3,20%.

Γιά τά γερμανικά 10ετῆ (bunds) ἡ ἀπόδοσις ηὐξήθη μόνο μία μονάδα βάσεως στό 1,15%, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξηθεῖ τό spread τῶν ἰταλικῶν τίτλων πάνω ἀπό 200 μ.β. (δύο ποσοστιαῖες μονάδες) καί τῶν ἑλληνικῶν στίς 235 μ.β.

Ὁ Αὐστριακός κεντρικός τραπεζίτης, Ρόμπερτ Χόλτσμαν, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται «γεράκι» ὡς ὑπέρμαχος μίας αὐστηρῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ΕΚΤ πρέπει νά προχωρήσει σέ τρεῖς αὐξήσεις ἐπιτοκίων φέτος γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν πληθωρισμό.

Ἡ πρόεδρος τῆς ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ἐπανέλαβε ὅτι «οἱ προσαρμογές στά βασικά ἐπιτόκια τῆς ΕΚΤ θά γίνουν κάποιο χρόνο μετά τό τέλος τῶν καθαρῶν ἀγορῶν ὁμολόγων καί θά εἶναι σταδιακές.»

Οἱ ἀγορές χρήματος ἐξακολουθοῦν νά ἀναμένουν μία σωρευτική αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῆς ΕΚΤ κατά 95 μονάδες βάσεως στό τέλος τοῦ ἔτους. «Συνεχίζουμε νά θεωροῦμε αὐτές τίς προσδοκίες τραβηγμένες» ἐδήλωσαν ἀναλυτές τῆς Commerzbank, ἀναφερόμενοι στήν προοπτική αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων κατά 100 μονάδες ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους καί στήν πιθανότητα 25% γιά αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τόν Ἰούνιο.

Ἡ διεύρυνσις τῶν spreads μεταξύ τοῦ κέντρου καί τῆς περιφέρειας τῆς Εὐρωζώνης ἀποδίδεται στή μείωση τῶν ἐλπίδων γιά μία νομισματική καί δημοσιονομική στήριξη τῶν χωρῶν τοῦ Νότου. Οἱ ἐπενδυτές φαίνεται νά τεστάρουν τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ΕΚΤ νά ἀποφύγει τόν κατακερματισμό τῆς ἀγορᾶς ὁμολόγων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ