Ἐξωδικαστικός συμβιβασμός μέ μειωμένο ἐπιτόκιο!

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ τῶν ρυθμίσεων μέσῳ τοῦ ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ ἐπιφέρουν οἱ ἀλλαγές πού προωθεῖ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.

Ἕως τό τέλος τῆς ἑβδομάδος ἀναμένεται νά κατατεθεῖ τροπολογία στήν Βουλή, μέ τήν ὁποία θά ἐπέλθουν βελτιώσεις στόν ἐξωδικαστικό μηχανισμό ὅπως προανήγγειλε χθές ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Συμφώνως πρός πληροφορίες, λόγῳ τῶν ἀπανωτῶν αὐξήσεων ἐπιτοκίων, τό ἐπιτόκιο τῶν ρυθμίσεων ὀφειλῶν στίς τράπεζες δέν θά εἶναι πλέον κυμαινόμενο, ἀλλά θά μετατραπεῖ σέ σταθερό, ἐνῷ θά ὑπάρξει καί μείωσίς του ἀπό 5% σέ 3%. Ἀκόμη, γιά πρώτη φορά, θά δοθεῖ ἡ δυνατότης νά ἐνταχθοῦν ὀφειλέτες μέ μία μόνο ὀφειλή, καθώς ἕως τώρα θά ἔπρεπε οἱ ὀφειλές νά ἦταν πάνω ἀπό ἕναν πιστωτή. Ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ὅτι ἡ δόσις τοῦ ἀλγορίθμου δέν θά ἔχει ἀπόσταση μεγαλύτερη ἀπό 15% ἀπό τήν δόση τῆς ρυθμίσεως. Στήν πράξη καταργεῖται τό ὅριο τοῦ 90% γιά τίς ὀφειλές στόν ἴδιο πιστωτή, πού προβλέπει τό ὑφιστάμενο σύστημα.

Γιά πρώτη φορά θά μπορεῖ νά συμπεριλαμβάνονται ὀφειλές ὑπέρ τρίτων καί συγκεκριμένα πρός τήν ΑΑΔΕ, δίδοντας τήν δυνατότητα σέ ἰδιῶτες ἀλλά καί ἐπιχειρήσεις κυρίως νά ἐντάξουν σέ ρύθμιση καί συσσωρευμένα πρόστιμα ἀπό Δήμους, μέ τήν προϋπόθεση οἱ ὀφειλές νά εἶναι βεβαιωμένες ἀπό τήν Ἐφορία.

Καταργεῖται ἡ ποινή προεξοφλήσεως τῶν ὀφειλῶν στό Δημόσιο. Ἄν κάποιος ὀφειλέτης ἐπιθυμεῖ νά πληρώσει πρίν ἀπό τήν λήξη τίς ὀφειλές του πρός τό Δημόσιο, μπορεῖ νά τό πράξει χωρίς πέναλτυ, καθώς σήμερα ἐάν κάποιος χρωστᾶ 240 δόσεις πρός τό Δημόσιο καί θέλει νά ἐξοφλήσει ἐνωρίτερα τήν ὀφειλή του, χρεώνεται μέ χρηματική ποινή. Ἀκόμη καθορίζεται γιά πρώτη φορά ἡ ὑποχρέωσις αἰτιολογήσεως τῆς ἀπορρίψεως μιᾶς αἰτήσεως τόσο ἀπό πλευρᾶς Τραπέζης servicer ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς δανειολήπτου.

Συμφώνως πρός τά ἐπίσημα στοιχεῖα, μέχρι σήμερα περισσότεροι ἀπό 3.320 ὀφειλέτες ἔχουν ρυθμίσει ὀφειλές πρός τό Δημόσιο καί πρός χρηματοδοτικούς φορεῖς, συνολικοῦ ὕψους 1,08 δισ. εὐρώ, ἐνῷ τόν περασμένο Σεπτέμβριο, τό συνολικό ὕψος τῶν ρυθμισμένων ὀφειλῶν ἔφθανε μόλις τά 300 ἑκατ. εὐρώ. Τό ποσοστό ἐγκρισιμότητος τῶν αἰτήσεων ἔχει ἀνέλθει στό 70%, μέ αὐξητική τάση.

Ἡ τρέχουσα εἰκών γιά τίς ἐγκρίσεις τῶν ρυθμίσεων δείχνει ὅτι ἀπό τά αἰτήματα ὀφειλῶν ὕψους 6,3 δισ. πού ἔχουν ὑποβληθεῖ ὁριστικῶς, τό 54% (3,4 δισ. εὐρώ) ἔχει ἀξιολογηθεῖ καί ἀπό αὐτά ἔχει ἐγκριθεῖ ρύθμισις γιά τό 78% (2,7 δισ.). Αἰτήματα γιά ρύθμιση ὀφειλῶν, ὕψους 1,6 δισ. εὐρώ πού ἔχουν ἀξιολογηθεῖ ἀπό τό Δημόσιο, ἔχουν ἐγκριθεῖ σέ ποσοστό 91% (1,5 δισ. εὐρώ). Ἀπό αἰτήματα γιά ὀφειλές 1,8 δισ. πού ἔχουν ἀξιολογηθεῖ ἀπό τράπεζες καί ἑταιρεῖες διαχειρίσεως, ἔχει ἐγκριθεῖ ποσοστό 66% (1,2 δισ. εὐρώ). Οἱ διμερεῖς ρυθμίσεις ἔγιναν ἀποδεκτές ἀπό τούς ὀφειλέτες σέ ποσοστό 52% καί τίς πολυμερεῖς σέ ποσοστό 54%. Τό μέσο «κούρεμα» ἀνέρχεται σέ 22% γιά ὀφειλές πρός τό Δημόσιο καί 31,5% γιά ὀφειλές πρός Χρηματοδοτικούς Φορεῖς (Τράπεζες καί Ἑταιρεῖες Διαχειρίσεως).

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ