ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ἐξαίρεση ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀπό ἔλλειμμα-χρέος ζητεῖ ἡ Ἑλλάς

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ μεταχείριση γιά τίς ἀμυντικές δαπάνες ζήτησε ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κωστῆς Χατζηδάκης στό ECOFIN ὅπου συζητήθησαν οἱ νέοι δημοσιονομικοί κανόνες πού θά ἀντικαταστήσουν τό ὑπάρχον σύμφωνο Σταθερότητος.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπιμένει καί πιέζει στήν ἀνάγκη νά ἐξαιρεθεῖ «μέρος ἤ ἐνδεχομένως καί ὅλες» οἱ ἀμυντικές δαπάνες ἀπό τούς ὑπολογισμούς τοῦ ἐλλείμματος καί τοῦ χρέους. Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίαςκ. Χατζηδάκης ἑστίασε στήν ὑπεραπόδοση τοῦ Προϋπολογισμοῦ καί τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀλλά παρ’ ὅλα αὐτά τόνισε τήν ἀνάγκη ἐξευρεύσεως μιᾶς ἰσορροπημένης συμφωνίας πού θά διασφαλίζει τόν περιορισμό τῶν ἐλλειμμάτων καί τοῦ δημόσιου χρέους σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, χωρίς ὅμως νά ὑπονομεύει τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη μέ ὑπέρμετρους καί ἄκαμπτους περιορισμούς. Ὑπεγράμμισε ἐπίσης τήν ἑλληνική θέση ὅτι θά πρέπει νά προβλέπεται ἐπί τέλους εἰδική μεταχείρισις στούς σχετικούς ὑπολογισμούς γιά τίς ἀμυντικές δαπάνες, καθώς ὁρισμένες χῶρες μέλη διαφοροποιοῦνται σαφῶς γιά τό συγκεκριμένο θέμα σέ σχέση μέ ἄλλες.

Ἡ Ἑλλάς θεωρεῖ πρωταρχικῆς σημασίας τήν ἐξαίρεση τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀπό τούς Κανόνες, καθώς ἡ χώρα μας εὑρίσκεται στήν κορυφή τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν, ξεπερνῶντας ἀκόμη καί τίς ΗΠΑ. Είναι ἐνδεικτικό ὅτι οἱ δαπάνες τῆς χώρας μας γιά τήν θωράκιση τῆς ἀμύνης ἀνῆλθαν τό 2021 στό 3,8% τοῦ ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιες ἀπ’ ὅ,τι προβλέπει ὁ στόχος τῆς Βορειοατλαντικῆς Συμμαχίας γιά τά μέλη του (2%).

Συμφώνως πρός πηγές, ὑπάρχει ἕνα παράθυρο πού προκύπτει ἀπό ἕνα σχέδιο πού ἐπεξεργάζονται οἱ Βρυξέλλες ὅπως ἔχει ἀποκαλύψει τό πρακτορεῖο Bloomberg τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι ὅσες χῶρες ἐπενδύουν στήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς πυρομαχικῶν, θά λαμβάνουν πρόσθετο χρόνο γιά νά ἰσοσκελίσουν τούς προϋπολογισμούς τους. Οἱ στρατιωτικές δαπάνες, συμπεριλαμβανόμενων ἐκείνων πού προορίζονται γιά τήν παραγωγή πυρομαχικῶν, θά θεωρηθεῖ ὅτι ὑποστηρίζουν ἕναν ἀπό τούς βασικούς στρατηγικούς στόχους τῆς Ε.Ε. καί θά παρατείνουν τόν χρόνο πού ἔχουν οἱ ἐθνικές κυβερνήσεις γιά τήν δημοσιονομική προσαρμογή ἕως καί στά ἑπτά χρόνια. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά μποροῦσε νά χρησιμοποιήσει ἡ χώρα τήν ἐθνική ἀμυντική βιομηχανία γιά νά γεμίσουν τά ὁπλοστάσιο τῶν κρατῶν μελῶν, κάτι πού ἀποτελεῖ προτεραιότητα τόσο γιά τήν ΕΕ ὅσο καί γιά τό ΝΑΤΟ. Μέ δεδομένο ὅτι ὁ κρατικός Προϋπολογισμός θά ἐπιβαρύνεται μέ 642 ἑκατ. εὐρώ κατά μέσον ὅρον ἀπό τό 2022 ἕως καί τό 2029, λόγῳ τῆς ἀποκτήσεως τῶν νέων φρεγατῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τύπου τῶν μαχητικῶν Rafale καί τῶν τορπιλλῶν πού προμηθεύεται ἡ Ἑλλάς, εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἐπιβεβλημένη ἡ ἐξαίρεσις τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀπό τόν ὑπολογισμό τοῦ ἐλλείμματος καί τοῦ χρέους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923