Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Ὅπως εἶπε ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ἡ ἡμερομηνία πού ἀνεκοινώθη συνυπολογίζει καί μία σειρά ἀπό σοβαρά γεγονότα τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς, ὅπως οἱ Πανελλαδικές Ἐξετάσεις πού ἀρχίζουν στίς 2 Ἰουνίου καί ἡ ἔναρξις τῆς τουριστικῆς περιόδου. Ὁ δεύτερος γῦρος τῶν ἐκλογῶν θά γίνει ἐκτός ἀπροόπτου τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Ἰουλίου (2 τοῦ μηνός μέ ἐνισχυμένη ἀναλογική.) Ἡ Βουλή θά διαλυθεῖ μετά τίς 22 Αὐγούστου, καθώς τό Σύνταγμα προβλέπει ὅτι ἀπό τήν ἡμέρα τῆς διαλύσεως τῆς Βουλῆς πρέπει τό ἀργότερο ἐντός 30 ἡμερῶν νά διεξαχθοῦν οἱ ἐκλογές. Ἡ Βουλή εἶναι προγραμματισμένη νά κλείσει τήν Μεγάλη Τετάρτη 12 Ἀπριλίου, καθώς τότε ὁλοκληρώνεται τό νομοθετικό ἔργο. Θά ἐπαναλειτουργήσει ἀμέσως μετά τό Πάσχα, ἔστω τυπικῶς, καί θά λήξει τίς ἐργασίες της ὅταν δημοσιευθεῖ τό Προεδρικό Διάταγμα.

Σέ μήνυμα στό TikTok ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνέφερε ὅτι μέχρι τίς 21 Μαΐου ἡ Κυβέρνησις καί οἱ ὑποψήφιοι θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά κάνουν «ἕναν εἰλικρινῆ ἀπολογισμό τοῦ ἔργου αὐτά τά τέσσερα χρόνια, «αὐτά τά ὁποῖα πετύχαμε, νά μιλήσουμε μέ εἰλικρίνεια γιά τίς ἀδυναμίες καί τά λάθη μας.» Ἔστειλε τό μήνυμα, ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά τά σαρώσει ὅλα μέ μεγαλύτερη ταχύτητα. «Καί αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τήν ὁποία θά ζητήσω προσωπικά ἀπό τόν ἑλληνικό λαό. Πιό γρήγορα, πιό τολμηρά νά πᾶμε τήν Ἑλλάδα πιό μπροστά καί πιό ψηλά. Κι αὐτό θά ψηφίσουμε στίς 21 Μαΐου» σημείωσε.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ἀπό τούς πολῖτες νά κάνουν λίγη ὑπομονή ἀκόμη γιά τήν μεγάλη ἀλλαγή πού ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος. «Στίς 21 τοῦ Μάη οἱ πολῖτες θά ἐπιστρέψουν στήν κάλπη τό λογαριασμό πού δέν βγαίνει. Καί τήν ἑπόμενη κιόλας μέρα, χωρίς δεύτερες ἐκλογές καί περιπέτειες, μία προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θά ἀναλάβει τό δύσκολο ἔργο τῆς ἀναγέννησης τῆς πατρίδας μας, τῆς ἀνάταξης τῆς οἰκονομίας, τῆς στήριξης τῆς κοινωνίας» σημείωσε ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας. Κάλεσε δέ τόν Πρωθυπουργό σέ τηλεοπτική μονομαχία γιά τά προβλήματα τῆς χώρας. Ὡς πρός τό ποιό χρῶμα ταιριάζει στόν ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τό κόκκινο, ἀπήντησε ὅτι εἶναι ἡ νέα φανέλλα τῆς Πορτογαλίας μέ τό κόκκινο καί τό πράσινο.

Τό ΠΑΣΟΚ δέν ἔχασε χρόνο καί ἤδη μετέδωσε τό πρῶτο μέρος τῆς προεκλογικῆς καμπάνιας τοῦ κόμματος. Ὁ κ. Νῖκος Ἀνδρουλάκης χαρακτήρισε τήν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν ὡς «τό τέλος τῆς ἀποτυχημένης διακυβέρνησης» τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἐπετέθη στόν Πρωθυπουργό γιατί «ἐπιχείρησε νά προσδιορίσει ἡμερολογιακά καί τίς δεύτερες ἐκλογές, περιφρονῶντας τήν ἔκφραση τῆς βούλησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τό ἴδιο τό Σύνταγμα.»

Ἡ προεκλογική περίοδος ἀρχίζει ἐπισήμως μέ τήν δημοσίευση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος, ὁπότε καί τίθεται σέ ἰσχύ, σύμφωνα μέ τόν νόμο, μία σειρά ἀπό διαδικασίες καί προθεσμίες. Δηλαδή, 10 ἡμέρες μετά τήν ἔναρξη τῆς προεκλογικῆς περιόδου ἐνεργεῖται ἡ ἀνακήρυξις τῶν ὑποψηφίων ἀπό τά ἁρμόδια δικαστήρια, καί στίς 12 ἡμέρες λήγει ἡ ἐπίδοσις στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου τῶν δηλώσεων γιά τήν κατάρτιση τῶν συνδυασμῶν. Τήν 14η ἡμέρα ἀπό τήν ἔναρξη τῆς προεκλογικῆς περιόδου γίνεται ἡ ἀνακήρυξις τῶν συνδυασμῶν ἀπό τό Α΄ Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐνῷ τήν 15η ἡμέρα λήγει ἡ προθεσμία γιά τήν κλήρωση ἤ τόν διορισμό ἀπό τά ἁρμόδια δικαστήρια τῶν μελῶν τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν καί τῶν ἀναπληρωματικῶν. Ἡ ἡμερομηνία αὐτή εἶναι κρίσιμη, ἀφοῦ θά κριθεῖ ἐάν θά ἐπιτραπεῖ ἡ κάθοδος στίς ἐκλογές τοῦ κόμματος τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ