Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Μετά ἀπό πολύμηνη ἔρευνα συνελήφθησαν ἡ προϊσταμένη τῆς ΔΟΥ, ὁ ὑποδιευθυντής, τρεῖς ἐφοριακοί, μιά διεκπεραιώτρια καί ἕνας λογιστής. Κατά τήν ἔφοδο πού ἔγινε στό γραφεῖο τῆς προϊσταμένης εὑρέθη φάκελος μέ 10.000 εὐρώ πού μόλις τῆς εἶχε ἀφήσει πολίτης. Ἀπό τήν ἔρευνα στά ἀρχεῖα πού κρατοῦσε ἡ ὀργάνωσις φαίνεται ὅτι ἡ δρᾶσις της εἶχε ξεκινήσει τουλάχιστον ἀπό τό 2020. Ὅπως μάλιστα ἰσχυρίσθηκε ἡ προϊσταμένη στούς ἀστυνομικούς, ἡ ἴδια ἀνέλαβε καθήκοντα τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2023, ἀλλά γνώριζε ὅτι ὑπῆρχαν ἐφοριακοί πού ἔκαναν τά στραβά μάτια σέ φορολογικούς ἐλέγχους καί παρεῖχαν φορολογικές «διευκολύνσεις» σέ ἑταιρεῖες. Ἐπίσης ἐδήλωσε προφορικῶς ὅτι ὅταν ἀνέλαβε τήν θέση, τήν προσέγγισαν ὑπάλληλοι τῆς ΔΟΥ, τῆς ἐξήγησαν πῶς λειτουργεῖ ἡ ὀργάνωσις καί πόσο εὔκολα θά μποροῦσε νά βγάλει ἐπί πλέον χρήματα ἀπό τούς ἐκβιασμούς καί τίς «διευκολύνσεις»! Μέ ἀπόφαση τοῦ διοικητοῦ τῆς ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλῆ, οἱ συλληφθέντες ὑπάλληλοι ἐτέθησαν σέ προσωρινή ἀργία καί διετάχθη πειθαρχική ἔρευνα.

Ἡ ἀποκάλυψις γιά τήν δράση τῆς ὀργανώσεως ἔγινε στά τέλη τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, ὅταν ἄγνωστος τηλεφώνησε στήν Ἀστυνομία καί κατήγγειλε τήν δράση δύο ὑπαλλήλων τῆς συγκεκριμένη ΔΟΥ. Τούς ἀνέφερε ὅτι μιά ὑπάλληλος τοῦ Τμήματος Ἐσόδων, ὀνόματι «Λίνα», σέ συνεργασία μέ τήν προϊσταμένη της, ἀπαιτοῦσαν καί ἐλάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά γιά νά μήν μπλοκάρουν τίς ἐπιστροφές καί νά μήν εἰσπράττουν τίς ὀφειλές ὡς πρέπει. Ὁ ἴδιος εἶπε στούς ἀστυνομικούς ὅτι τούς εἶχε δώσει «φακελλάκι» μέ 5.000 εὐρώ. Ἀπό τότε ξεκίνησε ἡ παρακολούθησις τῆς ΔΟΥ. Ἡ προϊσταμένη ἐπικοινωνοῦσε μέ «ἐπιχειρησιακό τηλέφωνο» (ghost phone) προκειμένου νά εἶναι ἀδύνατος ὁ ἐντοπισμός της ἀπό τίς Διωκτικές Ἀρχές.

Στό γραφεῖο τῆς προϊσταμένης ἐκτός ἀπό τά 10.000 εὐρώ πού τῆς εἶχε παραδώσει ὁ πολίτης κατασχέθηκε σημειωματάριο μέ ἰδιόχειρες σημειώσεις μέ τά ὀνόματα τῶν μελῶν τῆς ὀργανώσεως, τά ποσά πού εἶχαν λάβει καί τίς ἡμερομηνίες. Τά ποσά ἦταν ἀπό 250 εὐρώ ἕως 11.000 εὐρώ καί ἡμερομηνίες ἀπό 4-11-2020 ἕως καί τόν Μάιο τοῦ 2024. Σέ ἔρευνες πού πραγματοποιήθηκαν σέ οἰκίες, ὀχήματα, καθώς καί στήν κατοχή τῶν κατηγορουμένων, εὑρέθησαν μεταξύ ἄλλων 78.000 εὐρώ. Τά χρηματικά ποσά πού ἀπεκόμιζε ἡ ὀργάνωσις, παρελάμβανε εἴτε ἡ 50χρονη προϊσταμένη εἴτε μιά 67χρονη ὑπάλληλος τῆς ΔΟΥ ἤ ἡ 56χρονη διεκπεραιώτρια, ἐνῶ ἡ διανομή τῶν χρημάτων γινόταν ἀποκλειστικά ἀπό τήν προϊστάμενη. Τίς πληροφορίες γιά τίς ἑταιρεῖες πού εἶχαν πρόβλημα μέ τήν ἐφορία τίς ἐλάμβανε ἡ προϊσταμένη ἀπό τήν διεκπεραιώτρια. Ἀπό τό σύνολο τοῦ προανακριτικοῦ ὑλικοῦ ἐξακριβώθηκαν 17 τετελεσμένες περιπτώσεις ἰδιωτῶν, ἀπό τούς ὁποίους ἡ ὀργάνωσις ἀπαίτησε τουλάχιστον 95.600 εὐρώ σέ διάστημα μόλις τριῶν μηνῶν. Συμφώνως πρός πληροφορίες, στήν ὀργάνωση ἐμπλέκονται καί λογιστές, οἱ ὁποῖοι δέν συνελήφθησαν λόγω παρελεύσεως τοῦ αὐτοφώρου.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!