Ἄνοιξαν τά ἀνθοπωλεῖα στό κτίριο τοῦ Κοινοβουλίου

Μητσοτάκης: Θά εἶναι καί κέντρα πολιτισμοῦ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ τῶν ἀνακαινισμένων ἱστορικῶν ἀνθοπωλείων τῆς Βουλῆς παρέστη χθές ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ξεναγήθηκε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνο Τασούλα, τήν ὑπουργό Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη καί τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς ΕΤΑΔ Στέφανο Βλαστό. Μετά 12 χρόνια ἐπανέρχεται ἡ ζωή στήν συγκεκριμένη πλευρά τῆς Βουλῆς καί ὅλοι εὐελπιστοῦμε νά ἐπιστρέψει ἡ αἴγλη τοῦ παρελθόντος. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τόν ἀναδιαμορφωμένο χῶρο, ὅπου διατίθενται πλέον καί ἔργα ἀπό τή συλλογή ἐκδόσεων τοῦ Ἱδρύματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του, διότι ὅπως εἶπε «ἀποκτοῦμε καί πάλι ἕναν χῶρο ὁ ὁποῖος εἶναι ταυτισμένος μέ τήν ἱστορική μνήμη καί τό συλλογικό ὑποσυνείδητο ὅλων τῶν Ἀθηναίων.» Ἐπεσήμανε τόν συμβολισμό τῶν ἐγκαινίων καί τόν συνέδεσε μέ τήν πορεία τῆς χώρας μας. «Εἶναι ἴσως συμβολικό τῆς πορείας τῆς χώρας τήν τελευταία δεκαετία τό γεγονός ὅτι σήμερα τά γνωστά ἀνθοπωλεῖα ξανανοίγουν, μετά ἀπό 12 χρόνια πού παρέμειναν κλειστά, μέ ἕνα διαφορετικό χαρακτῆρα: ὄχι μόνο ὡς ἀνθοπωλεῖα, ὡς ἀνθοπρατήρια, ἀλλά καί ὡς κέντρα πολιτισμοῦ, φιλοξενῶντας τά καταπληκτικά ἐκθέματα τοῦ Ταμείου Ἀρχαιολογικῶν Πόρων, ἀλλά καί τήν πολύ πλούσια πολιτιστική καί ἱστορική παραγωγή τοῦ Ἱδρύματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης. Πρόκειται γιά ἕναν χῶρο ταυτισμένο μέ τήν ἱστορική μνήμη καί τό συλλογικό ὑποσυνείδητο ὅλων τῶν Ἀθηναίων, καί ἀναμένεται νά τόν ἐπισκεφθοῦν πολυάριθμοι ἐπισκέπτες. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἱστορική διαδρομή τῶν ἀνθοπωλείων τῆς Βουλῆς ἀρχίζει τό 1932, ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτοι πάγκοι πωλητῶν λουλουδιῶν μετά τήν κατασκευή τοῦ μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου. Στήν συνέχεια, μέ νόμο, σχεδιάστηκαν καί δημιουργήθηκαν 11 «ἀνθοπρατήρια» κάτω ἀπό τόν περίβολο τοῦ κοινοβουλίου. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἐξελίχθηκαν σέ τοπόσημα στό κέντρο τῆς Ἀθήνας.

Τά ἔργα ἀναπλάσεως καί ἀνακαινίσεως τῶν ἱστορικῶν ἀνθοπωλείων, τά ὁποῖα ἄνοιξαν ἐν νέου τίς πόρτες τους στό κοινό, ὑλοποιήθηκαν μέ κοινή πρωτοβουλία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί τῆς Ἑταιρείας Ἀκινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

«Μέ ὑπερηφάνεια καί χαρά σήμερα παραδίδουμε σέ χρήση τά ἀνθοπωλεῖα μας, τά ὁποῖα δέν περιορίζονται μόνο στό νά εἶναι ὄμορφα ὅπως παλαιά ὡς “ἀνθοπρατήρια”, ὅπως τά ὀνομάζαν στό Διάταγμα πού τά ἵδρυσε τό 1932, ἀλλά πουλᾶνε καί ἄλλα “λουλούδια”, ἄλλα “ἄνθη”. Γιατί ἄνθη Πολιτισμοῦ εἶναι τά βιβλία τοῦ Ἱδρύματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἄνθη Πολιτισμοῦ εἶναι τά ἀντίγραφα τῶν ἀρχαίων ἔργων Τέχνης πού ἐκθέτει ὁ Ὀργανισμός Διαχείρισης καί Ἀνάπτυξης Πολιτισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ» εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κωνσταντῖνος Τασούλας.

Μάλιστα ὁ κ. Τασούλας θυμήθηκε «ὅτι πρίν τρία χρόνια περπατῶντας μέ τόν Πρωθυπουργό μπροστά ἀπό κλειστά τότε ἀνθοπωλεῖα, ὁ κ. Μητσοτάκης μοῦ ζήτησε αὐτό τό “στοίχειωμα” νά τελειώσει. Σήμερα, κ. Πρωθυπουργέ, αὐτό τό “στοίχειωμα” τελείωσε.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;