ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ἄνοιξαν τά ἀνθοπωλεῖα στό κτίριο τοῦ Κοινοβουλίου

Μητσοτάκης: Θά εἶναι καί κέντρα πολιτισμοῦ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ τῶν ἀνακαινισμένων ἱστορικῶν ἀνθοπωλείων τῆς Βουλῆς παρέστη χθές ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ξεναγήθηκε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνο Τασούλα, τήν ὑπουργό Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη καί τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς ΕΤΑΔ Στέφανο Βλαστό. Μετά 12 χρόνια ἐπανέρχεται ἡ ζωή στήν συγκεκριμένη πλευρά τῆς Βουλῆς καί ὅλοι εὐελπιστοῦμε νά ἐπιστρέψει ἡ αἴγλη τοῦ παρελθόντος. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τόν ἀναδιαμορφωμένο χῶρο, ὅπου διατίθενται πλέον καί ἔργα ἀπό τή συλλογή ἐκδόσεων τοῦ Ἱδρύματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του, διότι ὅπως εἶπε «ἀποκτοῦμε καί πάλι ἕναν χῶρο ὁ ὁποῖος εἶναι ταυτισμένος μέ τήν ἱστορική μνήμη καί τό συλλογικό ὑποσυνείδητο ὅλων τῶν Ἀθηναίων.» Ἐπεσήμανε τόν συμβολισμό τῶν ἐγκαινίων καί τόν συνέδεσε μέ τήν πορεία τῆς χώρας μας. «Εἶναι ἴσως συμβολικό τῆς πορείας τῆς χώρας τήν τελευταία δεκαετία τό γεγονός ὅτι σήμερα τά γνωστά ἀνθοπωλεῖα ξανανοίγουν, μετά ἀπό 12 χρόνια πού παρέμειναν κλειστά, μέ ἕνα διαφορετικό χαρακτῆρα: ὄχι μόνο ὡς ἀνθοπωλεῖα, ὡς ἀνθοπρατήρια, ἀλλά καί ὡς κέντρα πολιτισμοῦ, φιλοξενῶντας τά καταπληκτικά ἐκθέματα τοῦ Ταμείου Ἀρχαιολογικῶν Πόρων, ἀλλά καί τήν πολύ πλούσια πολιτιστική καί ἱστορική παραγωγή τοῦ Ἱδρύματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης. Πρόκειται γιά ἕναν χῶρο ταυτισμένο μέ τήν ἱστορική μνήμη καί τό συλλογικό ὑποσυνείδητο ὅλων τῶν Ἀθηναίων, καί ἀναμένεται νά τόν ἐπισκεφθοῦν πολυάριθμοι ἐπισκέπτες. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἱστορική διαδρομή τῶν ἀνθοπωλείων τῆς Βουλῆς ἀρχίζει τό 1932, ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτοι πάγκοι πωλητῶν λουλουδιῶν μετά τήν κατασκευή τοῦ μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου. Στήν συνέχεια, μέ νόμο, σχεδιάστηκαν καί δημιουργήθηκαν 11 «ἀνθοπρατήρια» κάτω ἀπό τόν περίβολο τοῦ κοινοβουλίου. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἐξελίχθηκαν σέ τοπόσημα στό κέντρο τῆς Ἀθήνας.

Τά ἔργα ἀναπλάσεως καί ἀνακαινίσεως τῶν ἱστορικῶν ἀνθοπωλείων, τά ὁποῖα ἄνοιξαν ἐν νέου τίς πόρτες τους στό κοινό, ὑλοποιήθηκαν μέ κοινή πρωτοβουλία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί τῆς Ἑταιρείας Ἀκινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

«Μέ ὑπερηφάνεια καί χαρά σήμερα παραδίδουμε σέ χρήση τά ἀνθοπωλεῖα μας, τά ὁποῖα δέν περιορίζονται μόνο στό νά εἶναι ὄμορφα ὅπως παλαιά ὡς “ἀνθοπρατήρια”, ὅπως τά ὀνομάζαν στό Διάταγμα πού τά ἵδρυσε τό 1932, ἀλλά πουλᾶνε καί ἄλλα “λουλούδια”, ἄλλα “ἄνθη”. Γιατί ἄνθη Πολιτισμοῦ εἶναι τά βιβλία τοῦ Ἱδρύματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἄνθη Πολιτισμοῦ εἶναι τά ἀντίγραφα τῶν ἀρχαίων ἔργων Τέχνης πού ἐκθέτει ὁ Ὀργανισμός Διαχείρισης καί Ἀνάπτυξης Πολιτισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ» εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κωνσταντῖνος Τασούλας.

Μάλιστα ὁ κ. Τασούλας θυμήθηκε «ὅτι πρίν τρία χρόνια περπατῶντας μέ τόν Πρωθυπουργό μπροστά ἀπό κλειστά τότε ἀνθοπωλεῖα, ὁ κ. Μητσοτάκης μοῦ ζήτησε αὐτό τό “στοίχειωμα” νά τελειώσει. Σήμερα, κ. Πρωθυπουργέ, αὐτό τό “στοίχειωμα” τελείωσε.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ