ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Ἄκυρα τά μνημόνια Λιβύης – Τουρκίας

Καταπέλτης ὁ Σάλεχ ἐναντίον τοῦ Ἐρντογάν

ΗΧΗΡΟ μήνυμα κατά τῆς Τουρκίας ἀπηύθυνε χθές ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Λιβύης Ἀγκίλα Σάλεχ δηλώνοντας μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅτι τά μνημόνια πού εἶχε ὑπογράψει μέ τήν χώρα του εἶναι «ἄκυρα». Ὁ Σάλεχ κατά τήν συνάντηση πού εἶχε χθές μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια ἐξήγησε ὅτι τό Προεδρικό Συμβούλιο τῆς Λιβύης, ἡ θητεία τοῦ ὁποίου ἔχει λήξει, δέν εἶχε ἁρμοδιότητα νά συνάψει οἱανδήποτε συμφωνία ἤ μνημόνιο, χωρίς προηγουμένως νά ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων. Ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων κατέρριψε τήν ἐπικύρωση τέτοιας συμφωνίας, ἀνακοινώνοντας ὅτι εἶναι ἄκυρη, ὅπως τόνισε ὁ Λίβυος ἀξιωματοῦχος.

Ὁ Σάλεχ καί ὁ κ. Δένδιας –παρόντες στήν συνάντηση ἦσαν καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τῆς Βουλῆς Κώστας Γκιουλέκας καί ὁ εἰδικός ἀπεσταλμένος τῆς Ἑλλάδος στήν Λιβύη, πρέσβυς Χριστόδουλος Λάζαρης– ἔστειλαν κοινό μήνυμα, ὅτι «πρέπει νά φύγουν ὅλες οἱ ξένες δυνάμεις καί οἱ μισθοφόροι ἀπό τό ἔδαφος τῆς Λιβύης». «Αὐτό τό ὁποῖο χρειάζεται –καί ἐσεῖς τό ἐκπροσωπεῖτε μέ τόν πιό καθαρό τρόπο– εἶναι νά ἐπιτραπεῖ στόν λιβυκό λαό νά ἐκφράσει τήν κυρίαρχη θέλησή του στίς ἐκλογές. Καί γιά νά γίνει αὐτό πρέπει νά φύγουν ὅλες οἱ ξένες δυνάμεις καί οἱ μισθοφόροι ἀπό τό ἔδαφος τῆς Λιβύης» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ κ. Δένδιας. Σέ αὐτό τό πλαίσιο διεβεβαίωσε πώς ἡ Ἑλλάς θά κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά βοηθήσει πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Τόν εὐχαρίστησε θερμά γιά τήν στάση τήν ὁποία τηρεῖ γιά ἀδιάβλητες ἐκλογές.

Ὁ Σάλεχ τόνισε ὅτι «ἐμεῖς ἐπιμένουμε στήν προστασία τῆς κυριαρχίας τῆς Λιβύης, χερσαίας, θαλάσσιας, ἀεροπορικῆς, καί ἀπορρίπτουμε ὁποιαδήποτε ἐνέργεια ἐπιβουλεύεται τήν ἀσφάλεια τῆς Μεσογείου. Ἐπιμένουμε σθεναρά στήν ἀπομάκρυνση τῶν ξένων δυνάμεων καί τῶν μισθοφόρων καί στηρίζουμε τή διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν στήν καθορισμένη ἡμερομηνία τους». Ὅπως προσέθεσε, οἱ ἐκλογές εἶναι ἡ σωστή διέξοδος γιά νά βγεῖ ἡ Λιβύη ἀπό τήν κρίση. Ὁ Λίβυος ἀξιωματοῦχος ἐξῆρε τόν ρόλο πού διαδραματίζει ὁ κ. Δένδιας ἐντός τῆς ΕΕ καί τῆς διεθνοῦς κοινότητος γιά τήν ἐπίλυση τοῦ λιβυκοῦ προβλήματος. «Δέν ξέχασα καί δέν ξεχνῶ τόν ρόλο πού διαδραμάτισε ὁδηγώντας στήν ἄρση τῶν ἄτυχων κυρώσεων πού εἶχαν ἐπιβληθεῖ στό πρόσωπό μου. Ἐκφράζω τίς θερμές εὐχαριστίες καί στό πρόσωπό του» προσέθεσε ὁ Σάλεχ. Ὅσον ἀφορᾶ τήν σημασία τῆς Μεσογείου ὡς μίας ἀσφαλοῦς ὁδοῦ γιά τό ἐμπόριο, ὁ Σάλεχ ἐπεσήμανε πώς ὁ «ἑλληνικός καί ὁ λιβυκός λαός μποροῦν νά ἐξασφαλίσουν τήν εἰρήνη» καί ὑπεγράμμισε ὅτι «ὑπάρχει μία τεράστια διαφορά ἀπό ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ὑπεραμύνεται τήν πατρίδα του καί τό δικαίωμα στή ζωή καί σέ ἐκεῖνον πού θέλει νά ἐπιβάλλει τήν ἡγεμονία του σέ ἄλλη χώρα καί τήν ἁρπαγή τῆς περιουσίας αὐτῆς τῆς χώρας». Φυσικά ὁ Σάλεχ ἀνεφέρετο μεταξύ ἄλλων στόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν.

Μίλησε μέ θερμά λόγια γιά τίς σχέσεις Λιβύης – Ἑλλάδος. «Ἀναμφισβήτητα τιμᾶμε ἰδιαίτερα τίς καλές σχέσεις πού μᾶς δένουν μέ τήν Ἑλλάδα καί τιμᾶμε ἰδιαίτερα τήν ἀπόφαση ἐνάρξεως καί λειτουργίας τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου στή Βεγγάζη, ὅπου θά εἶναι ἕνας συνδετικός κρίκος ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες καί στούς Λίβυους, ἰδιαίτερα τούς ἐπιχειρηματίες. Χρειαζόμεθα τούς φίλους Ἕλληνες τήν ἑπομένη περίοδο καί ἰδιαίτερα στήν περίοδο ἀνοικοδομήσεως τῆς Λιβύης» εἶπε χαρακτηριστικά. Ἐπί πλέον τόνισε τήν ἀνάγκη νά συνεχισθεῖ ὁ δίαυλος ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ὁ κ. Δένδιας δώρισε στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Λιβύης ἕνα χρυσό στεφάνι «μέ τήν ἐλπίδα νά στεφανώσει τή νίκη τῆς Δημοκρατίας καί τῆς σταθερότητος στήν Λιβύη».

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό βαθύ ΠΑΣΟΚ τῶν συντεχνιῶν ὄπισθεν τῆς ὑποψηφιότητος Παπανδρέου

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀριστοκρατία τοῦ Δημοσίου πού ἐμπόδισε τίς μεταρρυθμίσεις στήν οἰκονομία, διεκδικεῖ κομματική ἐξουσία καί πάλι

Ἡ ἐπαναχάραξις τῶν γραμμῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ο,ΤΙ καί νά λένε, εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο…

ΕΚΠΑ: Ποιό εἶναι τό πιό ἰσχυρό ἐμβόλιο

Εφημερίς Εστία
Καί σέ ποιό χρειάζεται δεύτερη δόσις

Σάν νά μήν πέρασε οὔτε μιά ἡμέρα

Δημήτρης Καπράνος
Ἦταν σάν νά μήν πέρασε μιά ἡμέρα

Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ