ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Ἄκυρα τά μνημόνια Λιβύης – Τουρκίας

Καταπέλτης ὁ Σάλεχ ἐναντίον τοῦ Ἐρντογάν

ΗΧΗΡΟ μήνυμα κατά τῆς Τουρκίας ἀπηύθυνε χθές ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Λιβύης Ἀγκίλα Σάλεχ δηλώνοντας μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅτι τά μνημόνια πού εἶχε ὑπογράψει μέ τήν χώρα του εἶναι «ἄκυρα». Ὁ Σάλεχ κατά τήν συνάντηση πού εἶχε χθές μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια ἐξήγησε ὅτι τό Προεδρικό Συμβούλιο τῆς Λιβύης, ἡ θητεία τοῦ ὁποίου ἔχει λήξει, δέν εἶχε ἁρμοδιότητα νά συνάψει οἱανδήποτε συμφωνία ἤ μνημόνιο, χωρίς προηγουμένως νά ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων. Ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων κατέρριψε τήν ἐπικύρωση τέτοιας συμφωνίας, ἀνακοινώνοντας ὅτι εἶναι ἄκυρη, ὅπως τόνισε ὁ Λίβυος ἀξιωματοῦχος.

Ὁ Σάλεχ καί ὁ κ. Δένδιας –παρόντες στήν συνάντηση ἦσαν καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τῆς Βουλῆς Κώστας Γκιουλέκας καί ὁ εἰδικός ἀπεσταλμένος τῆς Ἑλλάδος στήν Λιβύη, πρέσβυς Χριστόδουλος Λάζαρης– ἔστειλαν κοινό μήνυμα, ὅτι «πρέπει νά φύγουν ὅλες οἱ ξένες δυνάμεις καί οἱ μισθοφόροι ἀπό τό ἔδαφος τῆς Λιβύης». «Αὐτό τό ὁποῖο χρειάζεται –καί ἐσεῖς τό ἐκπροσωπεῖτε μέ τόν πιό καθαρό τρόπο– εἶναι νά ἐπιτραπεῖ στόν λιβυκό λαό νά ἐκφράσει τήν κυρίαρχη θέλησή του στίς ἐκλογές. Καί γιά νά γίνει αὐτό πρέπει νά φύγουν ὅλες οἱ ξένες δυνάμεις καί οἱ μισθοφόροι ἀπό τό ἔδαφος τῆς Λιβύης» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ κ. Δένδιας. Σέ αὐτό τό πλαίσιο διεβεβαίωσε πώς ἡ Ἑλλάς θά κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά βοηθήσει πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Τόν εὐχαρίστησε θερμά γιά τήν στάση τήν ὁποία τηρεῖ γιά ἀδιάβλητες ἐκλογές.

Ὁ Σάλεχ τόνισε ὅτι «ἐμεῖς ἐπιμένουμε στήν προστασία τῆς κυριαρχίας τῆς Λιβύης, χερσαίας, θαλάσσιας, ἀεροπορικῆς, καί ἀπορρίπτουμε ὁποιαδήποτε ἐνέργεια ἐπιβουλεύεται τήν ἀσφάλεια τῆς Μεσογείου. Ἐπιμένουμε σθεναρά στήν ἀπομάκρυνση τῶν ξένων δυνάμεων καί τῶν μισθοφόρων καί στηρίζουμε τή διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν στήν καθορισμένη ἡμερομηνία τους». Ὅπως προσέθεσε, οἱ ἐκλογές εἶναι ἡ σωστή διέξοδος γιά νά βγεῖ ἡ Λιβύη ἀπό τήν κρίση. Ὁ Λίβυος ἀξιωματοῦχος ἐξῆρε τόν ρόλο πού διαδραματίζει ὁ κ. Δένδιας ἐντός τῆς ΕΕ καί τῆς διεθνοῦς κοινότητος γιά τήν ἐπίλυση τοῦ λιβυκοῦ προβλήματος. «Δέν ξέχασα καί δέν ξεχνῶ τόν ρόλο πού διαδραμάτισε ὁδηγώντας στήν ἄρση τῶν ἄτυχων κυρώσεων πού εἶχαν ἐπιβληθεῖ στό πρόσωπό μου. Ἐκφράζω τίς θερμές εὐχαριστίες καί στό πρόσωπό του» προσέθεσε ὁ Σάλεχ. Ὅσον ἀφορᾶ τήν σημασία τῆς Μεσογείου ὡς μίας ἀσφαλοῦς ὁδοῦ γιά τό ἐμπόριο, ὁ Σάλεχ ἐπεσήμανε πώς ὁ «ἑλληνικός καί ὁ λιβυκός λαός μποροῦν νά ἐξασφαλίσουν τήν εἰρήνη» καί ὑπεγράμμισε ὅτι «ὑπάρχει μία τεράστια διαφορά ἀπό ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ὑπεραμύνεται τήν πατρίδα του καί τό δικαίωμα στή ζωή καί σέ ἐκεῖνον πού θέλει νά ἐπιβάλλει τήν ἡγεμονία του σέ ἄλλη χώρα καί τήν ἁρπαγή τῆς περιουσίας αὐτῆς τῆς χώρας». Φυσικά ὁ Σάλεχ ἀνεφέρετο μεταξύ ἄλλων στόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν.

Μίλησε μέ θερμά λόγια γιά τίς σχέσεις Λιβύης – Ἑλλάδος. «Ἀναμφισβήτητα τιμᾶμε ἰδιαίτερα τίς καλές σχέσεις πού μᾶς δένουν μέ τήν Ἑλλάδα καί τιμᾶμε ἰδιαίτερα τήν ἀπόφαση ἐνάρξεως καί λειτουργίας τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου στή Βεγγάζη, ὅπου θά εἶναι ἕνας συνδετικός κρίκος ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες καί στούς Λίβυους, ἰδιαίτερα τούς ἐπιχειρηματίες. Χρειαζόμεθα τούς φίλους Ἕλληνες τήν ἑπομένη περίοδο καί ἰδιαίτερα στήν περίοδο ἀνοικοδομήσεως τῆς Λιβύης» εἶπε χαρακτηριστικά. Ἐπί πλέον τόνισε τήν ἀνάγκη νά συνεχισθεῖ ὁ δίαυλος ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ὁ κ. Δένδιας δώρισε στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Λιβύης ἕνα χρυσό στεφάνι «μέ τήν ἐλπίδα νά στεφανώσει τή νίκη τῆς Δημοκρατίας καί τῆς σταθερότητος στήν Λιβύη».

Ειδήσεις / Άρθρα

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση