ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ἄκαρπη καί ἡ νέα προσπάθεια τῆς Τουρκίας γιά τά F-16

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ καί τόν ἰσχυρό ἄνδρα τοῦ Κογκρέσσου Μπόμπ Μενέντεζ ἔστρεψε τά πυρά του ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μετά τήν συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Ἀμερικανό ὁμόλογό του Ἄντονυ Μπλίνκεν.

Ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου μπορεῖ νά μήν ἔλαβε μιά ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιά τήν πώληση νέων F-16 στήν χώρα του, πού δέν θά μποροῦσε νά συμβεῖ στήν συγκεκριμένη φάση τῶν διαπραγματεύσεων ὅπως ἀναφέρουν πηγές πού γνωρίζουν καλά τίς τουρκοαμερικανικές σχέσεις, ὡστόσο ἐξέφρασε αἰσιοδοξία γιά θετική ἔκβαση τοῦ ζητήματος. Ἐξ ἄλλου τόν ἄλλο μῆνα ὁ Μπλίνκεν θά ἐπισκεφθεῖ τήν Τουρκία, στό πλαίσιο περιοδείας του στήν περιοχή τῆς Μεσογείου. Ὁ Τσαβούσογλου προέτρεψε, ἀλλά μέ συγκρατημένο ὕφος τήν Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ νά ἐπιδείξει ἀποφασιστικότητα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν.

Ὅταν ὅμως ἀπευθύνθηκε σέ Τούρκους δημοσιογράφους, οἱ δηλώσεις του ἦταν πιό σκληρές λόγῳ προφανῶς καί τῆς προεκλογικῆς περιόδου. Ἐκεῖ βρῆκε τήν εὐκαιρία νά ἐπιρρίψει εὐθῦνες στήν Ἑλλάδα καί τόν Μενέντεζ, στόν ὁποῖο ἀνεφέρθη ἀρκετές φορές! «Ὑπάρχουν ἐνδείξεις πώς ἔχει ἀλλάξει ἡ ἰσορροπημένη πολιτική τῶν ΗΠΑ σέ σχέση μέ τήν Ἑλλάδα. Ἄν καί τό τελευταῖο διάστημα ἐπεχείρησαν μέ κάποιες δηλώσεις τους νά κρατήσουν κάποιες ἰσορροπίες, στήν πράξη βλέπουμε πώς ἔχει χαλάσει αὐτή ἡ ἰσορροπία. Ἐγώ αὐτό δέν τό λέω μόνο γιά κάποιες δηλώσεις τοῦ Μενέντεζ καί κάποιων ἄλλων πού προσπαθοῦν νά ἐμποδίσουν τήν πώληση τῶν F-16 στήν Τουρκία» εἶπε ὁ Τοῦρκος ΥΠΕΞ, ἐπαναλαμβάνοντας τούς ἰσχυρισμούς περί παραβιάσεως συνθηκῶν μέ τήν «ἀποστρατιωτικοποίηση» τῶν νησιῶν καί τήν δωρεά τεθωρακισμένων ὀχημάτων. Δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά τίς ἀμερικανικές βάσεις στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ εἶπε ὅτι «οἱ ΗΠΑ δέν θά κάνουν στήν Τουρκία ὅ,τι θέλουν, ἐπειδή θέλουν νά μᾶς πουλήσουν F-16.»

Ἀπευθυνόμενος στούς Τούρκους ψηφοφόρους ὑπεστήριξε ὅτι εἶπε στόν Μπλίνκεν ὅτι κάθε στήριξη πού παρέχουν οἱ ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα σημαίνει συνέχιση τῆς προκλητικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος. Φέρεται δέ παρουσίασε στήν ἀμερικανική πλευρά τίς «προβοκάτσιες» τῆς Ἑλλάδος ὅπως τό κλείδωμα στά ραντάρ τῶν τουρκικῶν μαχητικῶν. «Τώρα ἀκούγεται μόνο ἡ φωνή τοῦ Μενέντεζ, ἀλλά ἴσως ἀκουστοῦν καί ἄλλες φωνές. Ἄν ἡ διοίκησις τῶν ΗΠΑ δείξει ἀποφασιστικότητα στίς προσπάθειες παρεμποδίσεως τῆς πωλήσεως F-16, τό ζήτημα θά λυθεῖ» συνέχισε.

Τό τουρκικό ΥΠΕΞ φαίνεται ὅτι δέν θέλει στήν παροῦσα φάση νά συγκρουσθεῖ μέ τήν Οὐάσιγκτων ἤ νά ἀπειλήσει ἀνοικτά πώς θά κοιτάξει σέ ἄλλες ἀγορές νά καλύψει τά κενά στήν ἀεράμυνα τῆς Τουρκίας. Γι’ αὐτό παρεδέχθη ὅτι ἡ διαδικασία τῶν διαπραγματεύσεων θά λειτουργήσει στά ἀμερικανικά πλαίσια. «Σήμερα δέν μᾶς ἔδωσαν ἡμερομηνία γιά τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση. Δέν μᾶς εἶπαν ἐπίσης πώς θά ἀκολουθήσουμε αὐτή τήν πολιτική γιά τόν Μενέντεζ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κι ἐμεῖς δέν τούς ρωτήσαμε πῶς θά ὑπερβοῦν τά ἐμπόδια τοῦ Μενέντεζ. Εἶναι γνωστό πῶς λειτουργεῖ τό Κογκρέσσο καί ἡ διοίκησις (Λευκός Οἶκος)» προσέθεσε ὁ Τσαβούσογλου. Προέτρεψε τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο νά δείξει ἀποφασιστικότητα καί θεωρεῖ βέβαιον ὅτι τό πρόβλημα μπορεῖ νά ξεπερασθεῖ, παρά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις Μενέντεζ.

Συμφώνως πρός πηγές τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐπαφῶν Τσαβούσογλου στίς ΗΠΑ ἦταν προβλέψιμο, καθώς ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις γνώριζε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ὑπῆρχε δυσαρέσκεια ἀπό τήν Τουρκία εἰδικά ἀπό τήν στιγμή πού ἡ Ἑλλάς εἶχε ἐνημερώσει ἐγκαίρως καί ἐπαρκῶς τήν ἀμερικανική διπλωματία γιά τίς ἑλληνικές θέσεις στό θέμα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν καί γιά τίς ἔρευνες πού πραγματοποιεῖ ἡ Ἀθήνα νοτίως τῆς Κρήτης. Ἀπέρριψαν τούς ἰσχυρισμούς Τσαβούσογλου, ἀναφέροντας ὅτι ἡ χώρα μας ἀπειλεῖται ἀνοικτά μέ casus belli. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου σημείωσε ὅτι «ἡ χώρα μας δέν μπορεῖ νά ὑπαγορεύσει σέ ἄλλη χώρα πῶς θά ἐξοπλίζεται καί τί θά ἐπιδιώκει νά προμηθεύεται. Αὐτό πού φροντίζει νά κάνει εἶναι νά θωρακίζει τήν ἄμυνά της καί νά ἀναδεικνύει μέ στοιχεῖα πού δέν ἀμφισβητοῦνται τήν ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ