Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Χθές στήν συνέντευξη Τύπου μετά τήν συνάντηση μέ τόν Αἰγύπτιο ὁμόλογό του στήν Ἀθήνα, ἠρωτήθη γιά τήν γενοκτονία τῶν Ποντίων καί τήν σχετική ἀνιστόρητη ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἡ ἀπάντησις ὅμως πού ἔδωσε ὁ κ. Γεραπετρίτης ἀπέχει ἀπό τήν γενική εἰκόνα πού ἔχουν οἱ Ἕλληνες γιά τήν περίοδο ἐκείνη καί τήν κάθοδο τῶν Νεοτούρκων.

Ἀπέφυγε ἐπιμελῶς νά μιλήσει γιά γενοκτονία καί ἁπλῶς εἶπε ὅτι πρόκειται γιά «τό ζήτημα τοῦ Πόντου». Ἡ ὑποβάθμισις ἑνός τόσο σημαντικοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος στήν πολύχρονη ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Μικρά Ἀσία, τόν Πόντο καί τήν Κωνσταντινούπολη, δείχνει τήν προτεραιότητα πού δίδει τό ΥΠΕΞ στά ἐθνικά θέματα. «Ζήτημα τοῦ Πόντου» οὔτε μαθητής τοῦ Δημοτικοῦ δέν θά ἀποκαλοῦσε τήν σφαγή 353.000 Ἑλλήνων καί τόν ἐκτοπισμό ἑκατοντάδων χιλιάδων ἄλλων. Ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσε ἦταν μία καθαρά τυποποιημένη δήλωσις πού μόνο σεβασμό πρός τά θύματα δέν δείχνει.

Εἶπε συγκεκριμένως: «Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό ζήτημα τοῦ Πόντου. Νομίζω εἶναι αὐτονόητη ἡ θέση τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ὅπως ἔχει ἤδη ἐκφραστεῖ ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τόν Πρωθυπουργό. Γιά ἐμᾶς ἡ μνήμη καί ἡ τιμή στά ἑκατοντάδες χιλιάδες θύματα πού ὑπέστησαν βίαιους ἐκτοπισμούς ἤ πού ὑπέστησαν πραγματική ἐξόντωση, συνιστᾶ χρέος, νά διατηρήσουμε ζωντανή τή μνήμη αὐτῆς τῆς πολύ μαύρης σελίδας τῆς ἱστορίας μας» ἦταν ἡ ἀκριβής ἀπάντησις πού ἔδωσε ὁ κ. Γεραπετρίτης. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ, τό ὁποῖο ὑπεστήριξε ὅτι «οἱ ἰσχυρισμοί γιά τόν Πόντο πού προβάλλονται ἀπό τό 1994 ἀπό ἀκροδεξιές ὁμάδες στήν Ἑλλάδα, μέ λαϊκίστικη ρητορική, 75 χρόνια μετά τήν 19η Μαΐου 1919, τήν ὁποία θεωροῦμε ὡς ἡμέρα ἔναρξης τοῦ Πολέμου τῆς Ἀνεξαρτησίας μας, εἶναι ἀβάσιμοι.» Γιά τό τουρκικό ΥΠΕΞ ὁ Πόντος εἶναι ἁπλά ἕνας ἀρχαῖος ὁρισμός καί ἐνέταξε τήν δράση τῶν Ποντίων στό ἑλληνικό σχέδιο τῆς «Μεγάλης Ἰδέας». Αὐτό πού ὅμως προκαλεῖ ἐντύπωση εἶναι ὅτι τό τουρκικό ΥΠΕΞ θεωρεῖ ὅτι ὅσοι υἱοθετοῦν τόν ὅρο γενοκτονία θέλουν νά πλήξουν τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις «καί νά φέρουν σέ δύσκολη θέση τά σώφρονα μέρη τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς», δηλαδή ἐκείνους πού κρατοῦν μετριοπαθῆ στάση καί δέν θέλουν νά ἀποκαλέσουν τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους! «Αὐτό πού ἀναμένουμε ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος εἶναι νά πάρει ξεκάθαρη θέση ἀπέναντι στίς προσπάθειες πού καταβάλλουν ὁρισμένοι ἀνεύθυνοι πολιτικοί προκειμένου νά ἐμποδίσουν τίς μελλοντικές γενιές νά ζήσουν σέ εἰρήνη καί ἠρεμία» κατέληξε, δίδοντας τήν γραμμή πού πρέπει νά ἀκολουθήσει ἡ ἑλληνική πλευρά βάσει τῶν ἑλληνοτουρκικῶν συμφωνιῶν.

Οἱ κ.κ. Γεραπετρίτης, Σούκρι ἀνεφέρθησαν καί στό μεταναστευτικό, καί ἐξήτασαν τρόπους γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ καί νά περιορισθεῖ, ἐνῷ ἀξιολογήθηκε ἡ κατάστασις σχετικά μέ τίς νόμιμες ὁδούς μεταναστεύσεως, καθώς ἤδη ὑφίστανται συμφωνίες γιά μετακλήσεις Αἰγυπτίων στούς τομεῖς τῆς ἁλιείας, τῶν κατασκευῶν καί τῆς γεωργίας. Ὅπως τόνισε ὁ κ. Σούκρι, ἡ χώρα του ἔχει ὑποδεχθεῖ περισσότερους ἀπό ἐννέα ἑκατομμύρια μετανάστες καί ἤδη πλήττεται ἡ οἰκονομία της ἀπό τήν κρίση στήν Μέση Ἀνατολή.

«Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὀφείλει νά σταθεῖ στό πλάι της καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση θά μεριμνήσει ἔτσι ὥστε ἡ βοήθεια νά εἶναι οὐσιαστική καί διαρκής. Εἶναι σημαντικό νά παραμείνει ἡ Αἴγυπτος ὡς πυλῶνας σταθερότητας σέ μιά εὐρύτερη περιοχή, ἡ ὁποία βρίσκεται σέ καθεστώς πολύ μεγάλης πίεσης» σημείωσε ὁ κ. Γεραπετρίτης. Συμπλήρωσε ὅτι εἰδικά γιά τό ζήτημα τοῦ μεταναστευτικοῦ ὑπάρχει μιά ἄριστη συνεργασία μέ τίς αἰγυπτιακές Ἀρχές καί τόνισε τήν ἀνάγκη «νά ἑδραιωθοῦν τά νόμιμα κανάλια μετανάστευσης, δηλαδή νά καθιερωθοῦν νόμιμες ὁδοί μετανάστευσης, ἔτσι ὥστε νά μπορέσει νά ἀξιοποιηθεῖ καί τό ἱκανό ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς Αἰγύπτου στήν ἑλληνική οἰκονομία.»

Ειδήσεις / Άρθρα

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!