ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Εἰδικώτερα, ἐμπλέκει τόν ὑπουργό κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη (ἦταν τότε ὑπουργός Ἀναπτύξεως) ὅτι ἔλαβε δῶρα τεχνολογίας ἀπό τήν ἑταιρεία. Ἐπίσης ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας στήν Ἑλλάδα κ. Θεόδωρος Ταμβακίδης φέρεται νά ἐπικοινώνησε μέ τίς εὐρωβουλευτές κ.κ. Καϊλῆ καί Σπυράκη προκειμένου νά στηρίξουν τίς θέσεις τῆς Huawei, ὅταν τό Εὐρωκοινοβούλιο τό 2020 συζητοῦσε νά ἀπαγορευθοῦν τά προϊόντα της ἐντός τῆς ΕΕ. Ἡ ἐφημερίς ἐπεχείρησε νά λάβει μιά δήλωση ἀπό τίς δύο Ἑλληνίδες, ἀλλά ἐκεῖνες ἠρνήθησαν νά σχολιάσουν.

Εἰδικώτερα, συμφώνως πρός τό δημοσίευμα, «τόν Νοέμβριο τοῦ 2020, στελέχη τῆς Huawei, ἀντήλλαξαν μηνύματα γιά τήν πραγματοποίηση συναντήσεως μέ ἕναν “φίλο” καί ἕναν “σύμβουλo” στήν Ἑλλάδα. Οἱ ἐν λόγῳ ἐπαφές, πού προσδιορίσθηκαν ὡς σύμβουλοι τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐπρόκειτο νά δώσουν στήν Huawei κάτι πολύτιμο: ἕνα ἔγγραφο πού περιγράφει τίς κρατικές συμβάσεις καί τά “ἔργα πρώτης προτεραιότητος” στήν χώρα.»

Τό ὑλικό πού ἔχουν στά χέρια τους οἱ «NYT» καταδεικνύει τίς σχέσεις πού προσπάθησε ἡ κινεζική ἑταιρεία νά καλλιεργήσει μέ ὑψηλόβαθμα στελέχη στήν Ἑλλάδα. Συγκεκριμένα γιά τόν κ. Γεωργιάδη ἀναφέρει τό δημοσίευμα: «Στήν ἐπικοινωνία, οἱ ὑπάλληλοι τῆς Huawei συζήτησαν τήν παροχή gadget σέ ἕναν ἀνώτερο ὑπουργό τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τόν υἱό του, τήν παροχή συσκευῶν σέ ἀξιωματούχους τῆς ἀστυνομίας καί τῆς μεταναστεύσεως καί τήν ὀργάνωση μεταφορᾶς γιά τίς ἑλληνικές ρυθμιστικές Ἀρχές κατά τήν διάρκεια ἑνός βιομηχανικοῦ συνεδρίου στά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιρᾶτα τό 2021.»

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Huawei εὑρίσκεται σέ πόλεμο μέ τίς ΗΠΑ, μέ τήν Οὐάσιγκτων νά τήν κατηγορεῖ ὅτι γιά περισσότερα ἀπό πέντε χρόνια χρησιμοποιοῦσε τήν τεχνολογία της γιά κατασκοπεία.

Γιά τούς «NYT» ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ «αἴνιγμα» γιατί ἔχει υἱοθετήσει μιά ἀντιφατική στάση ἔναντι τῆς Huawei: «Δέν ἔχει ἀπαγορεύσει τά προϊόντα τῆς ἑταιρείας, ἀλλά ἡ Κυβέρνησις καί οἱ ἐπιχειρήσεις στήν χώρα προσπάθησαν νά ἀποστασιοποιηθοῦν ἀπό τήν κινεζική ἑταιρεία.»

Τό 2020 ἡ ἑταιρεία ζήτησε ἀπό τόν κ. Ταμβακίδη νά μιλήσει μέ τήν κ. Καϊλῆ καί τήν κ. Σπυράκη. «Ζητῆστε ὑποστήριξη» ἦταν ἡ ἐντολή πού ἔλαβε ἀπό τά κεντρικά. Ὁ κ. Ταμβακίδης ἀπήντησε, «νομίζω ὅτι μπορῶ ἀκόμα νά τήν πείσω», ἀναφερόμενος στήν κ. Καϊλῆ, καί περιέγραψε αὐτήν ὡς φίλη πού γνώριζε χρόνια.

Καί οἱ ἀποκαλύψεις συνεχίζονται. Τό 2020 ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο ὁδήγησε μιά ἀμερικανική ἀντιπροσωπεία στήν Ἑλλάδα γιά τήν ὁλοκλήρωση μιᾶς συμφωνίας τεχνολογίας καί ἐπιστήμης μεταξύ τῶν χωρῶν. Τά στελέχη τῆς Huawei συζήτησαν νά ὑπάρχει κάποιος κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων γιά νά βοηθήσει στήν ἄρση τῶν ἀναφορῶν στήν κυβερνοασφάλεια καί τίς κινεζικές ἑταιρεῖες. «Συζητήσαμε μέ τόν Ἄδωνι καί τό βγάλαμε» ἔγραψε ὁ κ. Ταμβακίδης σέ συνάδελφό του! Ὁ κ. Ταμβακίδης ἀνεφέρετο στόν κ. Γεωργιάδη, ἀνώτερο Ἕλληνα ὑπουργό πού κάθισε δίπλα στόν κ. Πομπέο γιά νά ὑπογράψει τήν συμφωνία τοῦ 2020 στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης.

Οἱ ὑπάλληλοι τῆς Huawei συζήτησαν πώς ὁ κ. Γεωργιάδης, πού ἦταν τότε ὑπουργός Ἀναπτύξεως, λάμβανε συσκευές ἀπό τήν ἑταιρεία. Τελικῶς ἡ μή δεσμευτική συμφωνία τοῦ 2020 πού ὑπεγράφη ἀπό τόν κ. Πομπέο καί Ἕλληνες ἀξιωματούχους, ἡ ὁποία στόχευε στήν ἐνίσχυση τῆς τεχνολογικῆς καί ἐπιστημονικῆς συνεργασίας, δέν ἀνέφερε τελικά τήν κυβερνοασφάλεια ἤ τίς κινεζικές ἑταιρεῖες. Ἀργότερα ὁ κ. Πομπέο ἠρνήθη νά σχολιάσει τί συνέβη.

Ὁ κ. Γεωργιάδης εἶπε στήν ἐφημερίδα ὅτι ἦταν παιδικός φίλος μέ τόν κ. Ταμβακίδη καί οὐδέποτε ἔλαβε «δῶρα», καί τίς συσκευές τίς ἀγόρασε ὁ ἴδιος. Ἠρνήθη ὅμως νά παράσχει ἀντίγραφα τῶν ἀποδείξεων! Καί ὁ κ. Ταμβακίδης δήλωσε ὅτι δέν προσεφέρθησαν δωρεάν. «Εἶπε ὅτι οἱ πωλήσεις τιμολογήθηκαν, ἀλλά δέν παρεῖχε ἀντίγραφα. Ἀμέσως μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Πομπέο στήν Ἑλλάδα, ὁ κ. Γεωργιάδης ἐπανῆλθε στά μηνύματα μεταξύ στελεχῶν τῆς Huawei. Ὁ Ἄδωνις χρειάζεται ἄλλα δύο ρολόγια GT Pro. Τό ἀγάπησε» ἔγραψε ὁ κ. Ταμβακίδης τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2020.

Ἀργότερα τόν ἴδιο μῆνα, ὁ κ. Γεωργιάδης φωτογραφήθηκε φορῶντας κάτι πού ἐφαίνετο νά εἶναι ἕνα ρολόι Huawei!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923