ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἀπολογία τοῦ κ. Παπαθανάση γιά τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας»

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ γιά τό πῶς ἡ Κυβέρνησις ἐπεχείρησε νά ἀθωώσει τόν ὑφυπουργό Πολιτικῆς Προστασίας κ. Χρῆστο Τριαντόπουλο ἀπό τό ἐσπευσμένο μπάζωμα τοῦ χώρου τοῦ δυστυχήματος στά Τέμπη καί νά «τυλίξει σέ μιά κόλλα χαρτί» τόν τέως Περιφερειάρχη κ. Κώστα Ἀγοραστό ἔδωσε χθές ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομίας κ. Νῖκος Παπαθανάσης.

Σέ συνέντευξη στόν δημοσιογράφο κ. Νῖκο Χατζηνικολάου, ὁ ὑπουργός δέν ἔδωσε πειστικές ἀπαντήσεις γιά τό πῶς ἡ ἀρχική ἀπόφασις –πού δέν ὑπάρχει πλέον ἀναρτημένη στήν «Διαύγεια»– γιά τό μπάζωμα πού κατέστρεψε ἀποδεικτικά στοιχεῖα στό σημεῖο τῆς τραγωδίας, «ἀλλοιώθηκε» ὡς πρός τό ποιός ζήτησε νά στρωθεῖ ὁ χῶρος μέ τό μπετόν.

Ὁ κ. Παπαθανάσης ἄρχισε νά ἀραδιάζει μιά γραφειοκρατική διαδικασία γιά τό ποιός καί πῶς ἀποστέλλεται τό κάθε αἴτημα στίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, ἀλλά δέν ἀπήντησε γιατί ἐχρειάσθη ἕνας χρόνος γιά νά προστεθεῖ στήν ἀπόφαση γιά τό κονδύλιο τῶν σχετικῶν ἔργων ὕψους 642.000 εὐρώ, ὅτι ἐντολεύς ἦταν ὁ τέως Περιφερειάρχης καί ὄχι τό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο. Δέν ἀπήντησε ἐάν ἡ συμπληρωματική ἀπόφασις συνδέεται μέ τήν ἔκθεση τῶν πραγματογνωμόνων, ὅτι εὑρέθησαν στό ἔδαφος καί στά ροῦχα τῶν θυμάτων οὐσίες ὅπως ξυλόλιο πού δέν δικαιολογοῦνται!!!

Ἀρχικῶς, ὁ κ. Παπαθανάσης ἐδήλωσε ὅτι δέν ὑφίσταται ζήτημα «ἀλλοιώσεως» τῆς ἀποφάσεως γιά νά προστατευθεῖ ὁ κ. Τριαντόπουλος καί νά στοχοποιηθεῖ ὁ κ. Ἀγοραστός. «Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν δύο ἀποφάσεων εἶναι ὅτι στήν πρώτη ἀπόφαση δέν ὑπάρχει τό κείμενό του λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν αὐτό πού προσετέθη στήν δική μου ἀπόφαση, τό μόνο πού ἔκανε ἦταν πώς τροποποιοῦσε τό χρονοδιάγραμμα καί εἶναι copy paste ἀπό τήν πρόταση πού ἔγινε γιά τήν χρηματοδότηση τοῦ ἔργου ἀπό τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δηλαδή ἡ Περιφέρεια Θεσσαλίας ἔστειλε πρόταση χρηματοδότησης τοῦ ἔργου στό εἰδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ἐκτάκτων ἀναγκῶν γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα ὕψους 647.862 εὐρώ» εἶπε στήν ραδιοφωνική ἐκπομπή. Ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ ἀρχική πρότασις κατετέθη ἀπό τήν Περιφέρεια καί δέν ἄλλαξε τήν διαδικασία τῆς ἀποφάσεως. Ἐν συνεχείᾳ προσπάθησε νά διαφωτίσει τούς πολῖτες λέγοντας πώς τό ἔγγραφο ἀπό τό ἕνα γραφεῖο πάει στό ἄλλο καί ἀπό ἐκεῖ σέ ἕνα τρίτο γιά νά ἐπιστρέψει στό πρῶτο καί νά ὑποβληθεῖ ἐκ νέου σέ διάφορες ὑπηρεσίες, πού οὐδόλως ἐνδιαφέρουν τούς πολῖτες καί εἰδικά τίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων. Ἀποφεύγοντας νά δώσει οὐσιαστικές λεπτομέρειες, ὁ κ. Παπαναθασίου ἐπανελάμβανε συνεχῶς ὅτι «τίποτε δέν ἔχει ἀλλάξει ἀπό τήν διαδικασία χρηματοδότησης τοῦ ἔργου.» «Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν δύο ἀποφάσεων, τῆς δικῆς μου καί τῆς προηγούμενης, εἶναι μόνο ὅτι στήν δική μου ἀπόφαση προσετέθη ἀκριβῶς ὅπως ἦταν ἡ πρόταση χρηματοδότησης τοῦ νέου ἔργου, πού ἐστάλη ἀπό τόν κ. Ἀγοραστό καί ἐνετάχθη τό ἔργο γιά χρηματοδότηση μέ ἡμερομηνία 31-3-2023» ἦταν ἡ ἐξήγησις πού ἔδωσε.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνέφερε ὅτι ἡ χρηματοδότησις ἐστάλη γιά νά χρησιμοποιηθοῦν μηχανήματα γιά τόν ἀπεγκλωβισμό ἀτόμων στό χῶρο τοῦ δυστυχήματος (νά μποροῦν νά κινηθοῦν σέ στέρεο ἔδαφος) καί νά τοποθετηθεῖ περίφραξις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ