ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

«Ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας» ζήτησε ὁ Τσίπρας στίς Βρυξέλλες!

Από τήν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως…

… ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε ὅτι θά ἀξιοποιήσει τούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς γιά «νά ἀποκατασταθεῖ ἡ Δημοκρατία» καί νά λάμψει ἡ ἀλήθεια, προκαλῶντας τήν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Κυβερνήσεως. «Στήν Ἑλλάδα, ἀπό τό 1974, λειτουργεῖ μιά ἰσχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία, ἡ ὁποία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα τῶν ὁποίων θαυμαστής ὑπῆρξε ὁ κ. Τσίπρας» σχολίασε ἐνοχλημένος ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος.

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τίς τελευταῖες ἡμέρες ἔχει ἀνεβάσει τούς τόνους τῆς ἀντιπαραθέσεως καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ σκανδάλου τῶν παρακολουθήσεων ἀνεφέρθη καί στήν Δημοκρατία. Ἐντύπωση ὅμως προκαλεῖ ὅτι μιά ἡμέρα πρίν ἔλθει στήν Ἀθήνα ἡ Εὐρωπαία Ἐπίτροπος Εὐρωπαϊκῶν Ἀξιῶν καί Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα, ὁ κ. Τσίπρας ἔσπευσε νά τήν συναντήσει γιά νά τῆς ἐκφράσει τίς ἀνησυχίες του γιά τούς κινδύνους τῆς Δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα.

Παρουσίᾳ καί ἄλλων ἀξιωματούχων τῆς Κομμισσιόν καί τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μίλησε γιά «πλήγματα πού ἔχει δεχθεῖ τό κράτος Δικαίου στήν Ἑλλάδα, πού θέτουν σέ κίνδυνο τήν ἴδια τή Δημοκρατία στήν χώρα μου.» Ἐπικεντρώθηκε καί στό χάσμα ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν πολιτῶν καί τῆς Δικαιοσύνης μέ ἀφορμή «τό δίδυμο σκάνδαλο τῆς συγκάλυψης τῆς ἀλήθειας καί τῶν εὐθυνῶν γιά τίς παρακολουθήσεις πολιτικῶν καί δημοσιογράφων», τό «ἔλλειμμα πλουραλισμοῦ στά ΜΜΕ» καί τήν «ἐργαλειοποίηση» τῆς Δικαιοσύνης. Ἀπό τίς ἐπαφές πού εἶχε στίς Βρυξέλλες διεπίστωσε ὅτι ἡ Εὐρώπη παρακολουθεῖ ὅσα συμβαίνουν στήν Ἑλλάδα «διότι ἡ προστασία τοῦ κράτους Δικαίου δέν εἶναι ὅπως γνωρίζετε μόνο μία ἐσωτερική ὑπόθεση, ἀποτελεῖ πυλῶνα τῶν κοινῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου.»

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐπέκρινε τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως γιατί σέ κρίσιμη διεθνῆ συγκυρία ἔσπευσε νά κατηγορήσει τήν Κυβέρνηση καί τήν Ἑλλάδα. «Τό πλέον προκλητικό ὅμως εἶναι ὅτι ὁ κ. Τσίπρας μιλάει γιά “ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας”. Ἡ φράση αὐτή προδίδει ἀτελῆ κατανόηση τῶν ἐννοιῶν καί λεκτική σύγχυση, πού οὕτως ἤ ἄλλως τόν χαρακτηρίζουν, καί λυσσαλέο ἀντιπολιτευτικό μένος» κατέληξε ὁ κ. Οἰκονόμου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ