Ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Η Ολομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) ἀκύρωσε Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τοῦ 2021…

… κατά τό μέρος πού προβλέπεται ἡ ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δέν προηγήθηκε τῆς ἐκδόσεως τῆς ΚΥΑ ἡ γνώμη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ (πρόεδρος ὁ Δημήτρης Σκαλτσούνης καί εἰσηγήτρια ἡ σύμβουλος Ἐπικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη) ἔκανε δεκτή αἴτηση γονέων, μέ τήν ὁποία ζητοῦσαν τήν ἀκύρωση τῆς ΚΥΑ. Οἱ γονεῖς ζητοῦσαν τήν ἀκύρωση τῆς ΚΥΑ ἀφ’ ἑνός κατά τό μέρος πού ἀφορᾶ στίς προϋποθέσεις ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα, ἀφ’ ἑτέρου κατά τό μέρος πού προβλέπεται ἡ ἐναλλακτική ἀπασχόληση τῶν ἀπαλλασσόμενων ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν, ἀντί νά προβλέπεται ἡ διδασκαλία ἰσότιμου μαθήματος συναφοῦς περιεχομένου μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἔκρινε ὅτι ἡ ρύθμιση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ διευθυντής – διευθύντρια τῆς σχολικῆς μονάδας σέ συνεργασία μέ τόν σύλλογο τῶν διδασκόντων ἀποφασίζουν κατά περίπτωση γιά τόν τρόπο πού ἀπασχολοῦνται ὑποχρεωτικά οἱ ἀπαλλασσόμενοι μαθητές, εἶναι συνταγματικῶς ἀνεκτή, ὡς μεταβατική, μέχρι τήν ὁριστική ρύθμιση τοῦ θέματος ἐντός εὐλόγου χρόνου. Καί ἀπό τό ΣτΕ ὡς εὔλογος χρόνος κρίνεται τό τέλος τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023.

Τέλος, οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἔκριναν ὅτι «πρίν ἀπό τήν ἔκδοση τῆς προσβαλλόμενης πράξεως ἀπαιτεῖτο, ὡς οὐσιώδης τύπος, ἡ παροχή γνώμης τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα, ἡ ὁποία ὅμως, ὅπως προκύπτει ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ φακέλου, δέν ὑπάρχει».

Ειδήσεις / Άρθρα

Εκτάκτως το Σάββατο 03.06 με την Εστία της Κυριακής: Η ιστορία της Μαφίας

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε εκτάκτως το Σάββατο 03.06 με την Εστία της Κυριακής: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ • Οι ιστορίες των μεγαλύτερων μαφιόζων όλων των εποχών!

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.