Ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Η Ολομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) ἀκύρωσε Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τοῦ 2021…

… κατά τό μέρος πού προβλέπεται ἡ ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δέν προηγήθηκε τῆς ἐκδόσεως τῆς ΚΥΑ ἡ γνώμη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ (πρόεδρος ὁ Δημήτρης Σκαλτσούνης καί εἰσηγήτρια ἡ σύμβουλος Ἐπικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη) ἔκανε δεκτή αἴτηση γονέων, μέ τήν ὁποία ζητοῦσαν τήν ἀκύρωση τῆς ΚΥΑ. Οἱ γονεῖς ζητοῦσαν τήν ἀκύρωση τῆς ΚΥΑ ἀφ’ ἑνός κατά τό μέρος πού ἀφορᾶ στίς προϋποθέσεις ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα, ἀφ’ ἑτέρου κατά τό μέρος πού προβλέπεται ἡ ἐναλλακτική ἀπασχόληση τῶν ἀπαλλασσόμενων ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν, ἀντί νά προβλέπεται ἡ διδασκαλία ἰσότιμου μαθήματος συναφοῦς περιεχομένου μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἔκρινε ὅτι ἡ ρύθμιση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ διευθυντής – διευθύντρια τῆς σχολικῆς μονάδας σέ συνεργασία μέ τόν σύλλογο τῶν διδασκόντων ἀποφασίζουν κατά περίπτωση γιά τόν τρόπο πού ἀπασχολοῦνται ὑποχρεωτικά οἱ ἀπαλλασσόμενοι μαθητές, εἶναι συνταγματικῶς ἀνεκτή, ὡς μεταβατική, μέχρι τήν ὁριστική ρύθμιση τοῦ θέματος ἐντός εὐλόγου χρόνου. Καί ἀπό τό ΣτΕ ὡς εὔλογος χρόνος κρίνεται τό τέλος τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023.

Τέλος, οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἔκριναν ὅτι «πρίν ἀπό τήν ἔκδοση τῆς προσβαλλόμενης πράξεως ἀπαιτεῖτο, ὡς οὐσιώδης τύπος, ἡ παροχή γνώμης τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα, ἡ ὁποία ὅμως, ὅπως προκύπτει ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ φακέλου, δέν ὑπάρχει».

Ειδήσεις / Άρθρα

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.