ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Η Ολομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) ἀκύρωσε Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τοῦ 2021…

… κατά τό μέρος πού προβλέπεται ἡ ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δέν προηγήθηκε τῆς ἐκδόσεως τῆς ΚΥΑ ἡ γνώμη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ (πρόεδρος ὁ Δημήτρης Σκαλτσούνης καί εἰσηγήτρια ἡ σύμβουλος Ἐπικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη) ἔκανε δεκτή αἴτηση γονέων, μέ τήν ὁποία ζητοῦσαν τήν ἀκύρωση τῆς ΚΥΑ. Οἱ γονεῖς ζητοῦσαν τήν ἀκύρωση τῆς ΚΥΑ ἀφ’ ἑνός κατά τό μέρος πού ἀφορᾶ στίς προϋποθέσεις ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα, ἀφ’ ἑτέρου κατά τό μέρος πού προβλέπεται ἡ ἐναλλακτική ἀπασχόληση τῶν ἀπαλλασσόμενων ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν, ἀντί νά προβλέπεται ἡ διδασκαλία ἰσότιμου μαθήματος συναφοῦς περιεχομένου μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἔκρινε ὅτι ἡ ρύθμιση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ διευθυντής – διευθύντρια τῆς σχολικῆς μονάδας σέ συνεργασία μέ τόν σύλλογο τῶν διδασκόντων ἀποφασίζουν κατά περίπτωση γιά τόν τρόπο πού ἀπασχολοῦνται ὑποχρεωτικά οἱ ἀπαλλασσόμενοι μαθητές, εἶναι συνταγματικῶς ἀνεκτή, ὡς μεταβατική, μέχρι τήν ὁριστική ρύθμιση τοῦ θέματος ἐντός εὐλόγου χρόνου. Καί ἀπό τό ΣτΕ ὡς εὔλογος χρόνος κρίνεται τό τέλος τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023.

Τέλος, οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἔκριναν ὅτι «πρίν ἀπό τήν ἔκδοση τῆς προσβαλλόμενης πράξεως ἀπαιτεῖτο, ὡς οὐσιώδης τύπος, ἡ παροχή γνώμης τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα, ἡ ὁποία ὅμως, ὅπως προκύπτει ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ φακέλου, δέν ὑπάρχει».

Ειδήσεις / Άρθρα

Μάθημα ἀνθρωπιᾶς ἀπό τούς 4 Μητροπολῖτες τῆς Θράκης

Εφημερίς Εστία
Συγκεντρώνουν βοήθεια γιά τούς χιλιάδες πληγέντες ἀπό τόν καταστροφικό σεισμό τῶν 7,8 Ρίχτερ στήν Τουρκία καί τήν Συρία – 2.600 νεκροί – Διεθνής συγκίνησις γιά τό δρᾶμα τῶν φτωχῶν Τούρκων τῆς Ἀνατολίας

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ