Ἀπό τίς ἀδήλωτες πισίνες ξεκινᾶ ἡ μάχη κατά τῆς φοροδιαφυγῆς

Από τίς Αδήλωτες πισίνες ξεκινᾶ ἡ ἐφορία τίς μαζικές διασταυρώσεις μέ στόχο τόν ἐντοπισμό εἰσοδημάτων πού δέν ἔχουν δηλωθεῖ στήν ἐφορία ἀπό βραχυχρόνιες μισθώσεις, ἀναδρομικές ἀποδοχές, εἰσοδήματα ἀπό τό ἐξωτερικό καί εἰσοδήματα ἀπό ἀκίνητα.

Ἰδιαίτερη βαρύτητα θά δώσουν οἱ ἐλεγκτές καί στίς διασταυρώσεις τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων μέ τήν χρήση τοῦ νέου λογισμικοῦ, τό ὁποῖο φέρει τό ὄνομα «Εἰδικό Λογισμικό Αὐτοματοποιημένου Ἐλέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», τό ὁποῖο θά ἐπιτρέπει στούς φοροελεγκτές νά εἰσέρχονται στούς τραπεζικούς λογαριασμούς καί τά ἠλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallet) καί νά λαμβάνουν ἀναλυτικά στοιχεῖα καί πληροφορίες γιά τούς ἐλεγχομένους. Ἀπό τά κινητά περιουσιακά στοιχεῖα (κοσμήματα, πολυτίμους λίθους, πλάκες χρυσοῦ κ.λπ.) καί τά ρευστά διαθέσιμα πού ἔχουν ἀσφαλιστεῖ σέ θυρίδες τραπεζῶν μέχρι τῆς πάσης φύσεως συναλλαγές μέσω «πλαστικοῦ χρήματος» καί τίς κινήσεις γιά ἀποπληρωμές δανείων (καταναλωτικῶν, στεγαστικῶν, ἐπιχειρηματικῶν).

Ὅσον ἀφορᾶ στίς πισίνες, αὐτές τίς μέρες ὁλοκληρώνεται ἡ διασταύρωσις μέ τά στοιχεῖα πού ἔχουν δηλωθεῖ στό κτηματολόγιο ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων. Ἐφ’ ὅσον διαπιστωθεῖ ὅτι εἶναι ἀδήλωτες, θά ἐπιβληθοῦν τσουχτερά πρόστιμα, ἐνῶ θά χρειασθεῖ νά ὑποβληθοῦν τροποποιητικές δηλώσεις καθώς ἡ πισίνα ἀποτελεῖ τεκμήριο διαβιώσεως καί θά πρέπει νά διορθωθοῦν καί τά στοιχεῖα τοῦ Ε9 ἀνεβάζοντας τόν λογαριασμό τοῦ ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἰδέα καί ἡ τεχνογνωσία γιά τόν ἔλεγχο τῶν πισινῶν ἀπεκτήθη ἀπό τίς γαλλικές Ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἐνετόπισαν περισσότερες ἀπό 20.000 ἀδήλωτες ἰδιωτικές πισίνες καί ἄρχισαν νά ἐπιβάλλουν πρόστιμα στούς κατόχους τους. Τά ἔσοδα πού ἔχουν φέρει τά πρόστιμα στά ταμεῖα τοῦ γαλλικοῦ κράτους ἀνέρχονται σέ περίπου 10 ἑκατ. εὐρώ.

Σέ δεύτερη φάση, οἱ ἑλληνικές Ἀρχές ἀναμένεται νά ἐπεκτείνουν τούς ἐλέγχους γιά τήν ἀποκάλυψη παρανομιῶν στά ἀκίνητα. Γιά παράδειγμα, ἐάν ὑπάρχουν πέργκολες ἤ βοηθητικοί χῶροι πού δέν ἔχουν δηλωθεῖ, ἀκόμα καί γιά κτίσματα τά ὁποῖα εἶναι παράνομα, δηλαδή χωρίς οἰκοδομική ἄδεια.

Οἱ ὑπόλοιπες διασταυρώσεις ἀφοροῦν:

1. Διασταυρώσεις γιά συμμόρφωση τοῦ προβλεπομένου ἀριθμοῦ καταχωρίσεως ἀκινήτου (ΑΜΑ) σθμφώνως πρός τό πρωτόκολλο συνεργασίας τῆς ΑΑΔΕ μέ πλατφόρμες βραχυχρόνιας μισθώσεως γιά τό 2023.

2. Διασταύρωση δηλωθέντων ἀκαθαρίστων ἐσόδων ξενοδοχείων μέ στοιχεῖα ἐσόδων ἀπό συναλλαγές τους μέ τήν πλατφόρμα Booking γιά τό φορολογικό ἔτος 2022.

3. Διασταύρωση φόρου μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν.

4. Διασταύρωση τῶν φορολογητέων ἐκροῶν γιά τόν ἐντοπισμό φορολογουμένων πού ὑπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ἐνῶ εἶχαν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα. Ἑκατοντάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς ἐντοπίζονται σέ αὐτή τήν κατηγορία.

5. Διασταύρωση τῶν εἰσερχομένων πληροφοριῶν ἀπό ἀλλοδαπές Ἀρχές μέσῳ τῆς Διεθνοῦς Διοικητικῆς Συνεργασίας (DAC1) γιά μισθούς, συντάξεις, διοικητικές ἀμοιβές καί εἰσόδημα ἀπό ἀκίνητα, μέ τίς ὑποβληθεῖσες δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924