ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀπέτυχαν σέ Μαθηματικά καί Ἱστορία στίς Πανελλαδικές

ΔΥΣΤΥΧΩΣ γιά μία ἀκόμη χρονιά τά ἀποτελέσματα τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων ἐπιβεβαιώνουν τά προβλήματα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος καί τό γεγονός ὅτι οἱ μαθητές δέν ἀποκτοῦν γνώσεις.

Τά ποσοστά τῶν γραπτῶν κάτω ἀπό τήν βάση προκαλοῦν ἐκ νέου ἀρνητική ἐντύπωση, εἰδικῶς δέ στήν περίπτωση τῆς Ἱστορίας, μάθημα πού εἴθισται μαζί μέ τά Λατινικά οἱ μαθητές νά γράφουν μέ σχετική εὐκολία πάνω ἀπό τήν βάση. Στά μαθήματα τῆς Ὁμάδος Προσανατολισμοῦ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, τό μάθημα μέ τίς περισσότερες βαθμολογίες κάτω τοῦ 10 ἦταν ἡ Ἱστορία, σέ ποσοστό 50,76%, καί στόν ἀντίποδα, τό μάθημα μέ τούς περισσότερους ἀριστεύσαντες ἦταν τά Λατινικά, μέ ποσοστό 22,74%! Εἰδικώτερα, στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά τό 41,54% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψε ἀπό 0 ἕως 10 (37,2% τό 2022). Ἀρίστευσε, μέ βαθμολογία 18-20, τό 4,87% τῶν ὑποψηφίων (2,27% πέρυσι). Στήν Ἱστορία, τό ποσοστό πού ἔγραψε πέρυσι κάτω ἀπό τήν βάση ἦταν 47.96%, ἐνῷ 18 μέ 20 ἔγραψε ἐφέτος τό 13,02% (15,56% πέρυσι). Στό μάθημα τῶν Λατινικῶν πάνω ἀπό τήν βάση ἔγραψε τό 68,03%, (54,87% πέρυσι). Ὅσον ἀφορᾶ στό μάθημα τῆς Ἐκθέσεως, παραδόξως ἐκεῖ καταγράφεται τό μικρότερο ποσοστό κάτω ἀπό τήν βάση, 14,40%, ἐνῷ πέρυσι ἦταν 17,13%.

Στήν Ὁμάδα Προσανατολισμοῦ Θετικῶν Σπουδῶν, Φυσική καί Χημεία ἔχουν τά πρωτεῖα στίς βαθμολογίες κάτω τῆς βάσεως, μέ ποσοστά 43,41% καί 43,25%, ἀντιστοίχως. Τό μάθημα μέ τίς περισσότερες βαθμολογίες ἀπό 18 ἕως 20 ἦταν τά Μαθηματικά, μέ ποσοστό 17,87%! Συγκεκριμένα, στήν Φυσική τό ποσοστό πού ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση (43,41%) εἶναι λίγο χαμηλότερο σέ σχέση μέ πέρυσι (45,04%), ἀλλά καί οἱ ὑψηλές βαθμολογίες ἦταν ηὐξημένες σέ ποσοστό ἀπό πέρυσι, μέ τό 16,23% τῶν ὑποψηφίων νά ἔχει γράψει πάνω ἀπό 18 (13,44% πέρυσι). Στά Μαθηματικά, οἱ βαθμολογίες ἦταν σημαντικά καλύτερες σέ σχέση μέ τήν περυσινή χρονιά, ἀφοῦ τό ποσοστό βαθμολογιῶν κάτω ἀπό τήν βάση διεμορφώθη στό 27,58%, ἀντί 34,99% πέρυσι.

Ἐπίσης, γιά τούς ὑποψηφίους τῆς Ὁμάδος Προσανατολισμοῦ Σπουδῶν Ὑγείας, τό μάθημα τῆς Φυσικῆς συγκέντρωσε τό ὑψηλότερο ποσοστό βαθμολογιῶν κάτω τοῦ 10 (52,45%), ἐλαφρῶς ηὐξημένο σέ σχέση μέ τό 2022 (49,84%). Τά μαθήματα τά ὁποῖα ἐβαθμολογήθησαν μέ τά περισσότερα ἄριστα ἦταν τῆς Βιολογίας καί τῆς Χημείας, σέ ποσοστά 15,41% καί 15,39% ἀντιστοίχως.

Τέλος, σχετικῶς μέ τούς ὑποψηφίους τῆς Ὁμάδος Προσανατολισμοῦ Σπουδῶν Οἰκονομίας καί Πληροφορικῆς, στά Μαθηματικά ἡ συντριπτική πλειονότης ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση γιά μία ἀκόμη χρονιά, 70,04%, ὡστόσο, ἦταν ἐλαφρῶς μικρότερο σέ σχέση μέ πέρυσι (73,56%). Ἄνω τοῦ 18 ἔγραψε μόλις τό 2,54% τῶν ὑποψηφίων, ποσοστό καί πάλι μεγαλύτερο σέ σύγκριση μέ τό 2022 (1,51%). Τό μάθημα μέ τά περισσότερα ἄριστα ἦταν ἐκεῖνο τῆς Πληροφορικῆς, ἀφοῦ τό 20,74% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψε ἄνω τοῦ 18. Πέρυσι τό ἀντίστοιχο ποσοστό ἦταν 15,96%. Στό μάθημα τῆς Οἰκονομίας, κάτω ἀπό τήν βάση ἔγραψε τό 44,83% τῶν ὑποψηφίων, ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο σέ σχέση μέ πέρυσι (35,31% τό 2022). Ἐπίσης, οἱ ἀριστεύσαντες ἦσαν ἀρκετά ὀλιγώτεροι, καθώς τό 16,35% τῶν ὑποψηφίων ἔλαβε βαθμολογία 18-20 ἐφέτος (23,13% πέρυσι).

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ