Ἀπέτυχαν σέ Μαθηματικά καί Ἱστορία στίς Πανελλαδικές

ΔΥΣΤΥΧΩΣ γιά μία ἀκόμη χρονιά τά ἀποτελέσματα τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων ἐπιβεβαιώνουν τά προβλήματα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος καί τό γεγονός ὅτι οἱ μαθητές δέν ἀποκτοῦν γνώσεις.

Τά ποσοστά τῶν γραπτῶν κάτω ἀπό τήν βάση προκαλοῦν ἐκ νέου ἀρνητική ἐντύπωση, εἰδικῶς δέ στήν περίπτωση τῆς Ἱστορίας, μάθημα πού εἴθισται μαζί μέ τά Λατινικά οἱ μαθητές νά γράφουν μέ σχετική εὐκολία πάνω ἀπό τήν βάση. Στά μαθήματα τῆς Ὁμάδος Προσανατολισμοῦ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, τό μάθημα μέ τίς περισσότερες βαθμολογίες κάτω τοῦ 10 ἦταν ἡ Ἱστορία, σέ ποσοστό 50,76%, καί στόν ἀντίποδα, τό μάθημα μέ τούς περισσότερους ἀριστεύσαντες ἦταν τά Λατινικά, μέ ποσοστό 22,74%! Εἰδικώτερα, στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά τό 41,54% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψε ἀπό 0 ἕως 10 (37,2% τό 2022). Ἀρίστευσε, μέ βαθμολογία 18-20, τό 4,87% τῶν ὑποψηφίων (2,27% πέρυσι). Στήν Ἱστορία, τό ποσοστό πού ἔγραψε πέρυσι κάτω ἀπό τήν βάση ἦταν 47.96%, ἐνῷ 18 μέ 20 ἔγραψε ἐφέτος τό 13,02% (15,56% πέρυσι). Στό μάθημα τῶν Λατινικῶν πάνω ἀπό τήν βάση ἔγραψε τό 68,03%, (54,87% πέρυσι). Ὅσον ἀφορᾶ στό μάθημα τῆς Ἐκθέσεως, παραδόξως ἐκεῖ καταγράφεται τό μικρότερο ποσοστό κάτω ἀπό τήν βάση, 14,40%, ἐνῷ πέρυσι ἦταν 17,13%.

Στήν Ὁμάδα Προσανατολισμοῦ Θετικῶν Σπουδῶν, Φυσική καί Χημεία ἔχουν τά πρωτεῖα στίς βαθμολογίες κάτω τῆς βάσεως, μέ ποσοστά 43,41% καί 43,25%, ἀντιστοίχως. Τό μάθημα μέ τίς περισσότερες βαθμολογίες ἀπό 18 ἕως 20 ἦταν τά Μαθηματικά, μέ ποσοστό 17,87%! Συγκεκριμένα, στήν Φυσική τό ποσοστό πού ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση (43,41%) εἶναι λίγο χαμηλότερο σέ σχέση μέ πέρυσι (45,04%), ἀλλά καί οἱ ὑψηλές βαθμολογίες ἦταν ηὐξημένες σέ ποσοστό ἀπό πέρυσι, μέ τό 16,23% τῶν ὑποψηφίων νά ἔχει γράψει πάνω ἀπό 18 (13,44% πέρυσι). Στά Μαθηματικά, οἱ βαθμολογίες ἦταν σημαντικά καλύτερες σέ σχέση μέ τήν περυσινή χρονιά, ἀφοῦ τό ποσοστό βαθμολογιῶν κάτω ἀπό τήν βάση διεμορφώθη στό 27,58%, ἀντί 34,99% πέρυσι.

Ἐπίσης, γιά τούς ὑποψηφίους τῆς Ὁμάδος Προσανατολισμοῦ Σπουδῶν Ὑγείας, τό μάθημα τῆς Φυσικῆς συγκέντρωσε τό ὑψηλότερο ποσοστό βαθμολογιῶν κάτω τοῦ 10 (52,45%), ἐλαφρῶς ηὐξημένο σέ σχέση μέ τό 2022 (49,84%). Τά μαθήματα τά ὁποῖα ἐβαθμολογήθησαν μέ τά περισσότερα ἄριστα ἦταν τῆς Βιολογίας καί τῆς Χημείας, σέ ποσοστά 15,41% καί 15,39% ἀντιστοίχως.

Τέλος, σχετικῶς μέ τούς ὑποψηφίους τῆς Ὁμάδος Προσανατολισμοῦ Σπουδῶν Οἰκονομίας καί Πληροφορικῆς, στά Μαθηματικά ἡ συντριπτική πλειονότης ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση γιά μία ἀκόμη χρονιά, 70,04%, ὡστόσο, ἦταν ἐλαφρῶς μικρότερο σέ σχέση μέ πέρυσι (73,56%). Ἄνω τοῦ 18 ἔγραψε μόλις τό 2,54% τῶν ὑποψηφίων, ποσοστό καί πάλι μεγαλύτερο σέ σύγκριση μέ τό 2022 (1,51%). Τό μάθημα μέ τά περισσότερα ἄριστα ἦταν ἐκεῖνο τῆς Πληροφορικῆς, ἀφοῦ τό 20,74% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψε ἄνω τοῦ 18. Πέρυσι τό ἀντίστοιχο ποσοστό ἦταν 15,96%. Στό μάθημα τῆς Οἰκονομίας, κάτω ἀπό τήν βάση ἔγραψε τό 44,83% τῶν ὑποψηφίων, ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο σέ σχέση μέ πέρυσι (35,31% τό 2022). Ἐπίσης, οἱ ἀριστεύσαντες ἦσαν ἀρκετά ὀλιγώτεροι, καθώς τό 16,35% τῶν ὑποψηφίων ἔλαβε βαθμολογία 18-20 ἐφέτος (23,13% πέρυσι).

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!