Ἀπέκρυψαν ὅτι ἡ Φ/Γ «Ὕδρα» κατέρριψε τά δύο drones

HTAN ἡ πρώτη φορά, μετά πολλές δεκαετίες, πού ἑλληνικό πολεμικό πλοῖο ἄνοιξε πῦρ μέ τό κύριο πυροβόλο του, ἀπέναντι σέ ἐχθρικό στόχο.

Ἡ φρεγάτα «Ὕδρα» κατά τήν πρώτη περιπολία της στήν Ἐρυθρά Θάλασσα ἀντιμετώπισε ἐπιτυχῶς δύο μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα (Drones) τῶν Χούθι. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι καί τά δύο ἀεροχήματα κατερρίφθησαν Τό ἐρώτημα εἶναι γιά ποιόν λόγο τόσο τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὅσο καί ἡ διοίκησις τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀποστολῆς Aspides ἀπέφυγαν νά ἀναφέρουν ὅτι τά πυρά ἦσαν ἐπιτυχῆ καί οἱ δύο στόχοι κατερρίφθησαν. Οἱ ἐκτιμήσεις συγκλίνουν ὅτι κυβερνητικοί κύκλοι στήν Ἑλλάδα ἠθέλησαν νά ὑποβαθμίσουν τό περιστατικό μέ σκοπό τήν ἀποφυγή ἀντιδράσεων ἀπό τίς ὀργανωμένες ὁμάδες πού στρέφονται κατά τοῦ Ἰσραήλ γιά τόν πόλεμο τῆς Γάζας καί οἱ ὁποῖες ἀντιδροῦν ἐντονώτατα στήν ἑλληνική συμμετοχή στήν ἐπιχείρηση προστασίας τῆς ναυσιπλοΐας στήν Ἐρυθρά Θάλασσα. Ἡ προσέγγισις αὐτή εἶναι ἄδικος γιά τό πλήρωμα τῆς φρεγάτας πού ἐπιτελεῖ τήν ἀποστολή της μέ ἐπιτυχία. Ταυτοχρόνως ἡ ἐπιτυχία τῆς φρεγάτας ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπάντηση πρός ὅλους ἐκείνους πού κινδυνολογοῦσαν ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ φρεγάτα «Ὕδρα» ἀποστέλλεται στήν Ἐρυθρά Θάλασσα, ἀπροστάτευτη καί μέ ἐλλιπῆ συστήματα ἀντιμετωπίσεως τῶν μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων.

Ἐπιβεβαιωμένες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ φρεγάτα «Ὕδρα» ἄνοιξε πῦρ μέ τό πρωραῖο πυροβόλο τῶν 127 χιλιοστῶν κατά τῶν δύο ἀεροχημάτων συμφώνως πρός τούς κανόνες ἐμπλοκῆς τῆς ἐπιχειρήσεως, ὅταν αὐτά εἰσῆλθαν στόν τομέα μέ τήν προστασία τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπιφορτισμένο τό ἑλληνικό πλοῖο. Τά ἀεροχήματα αὐτά δέν ἀπειλοῦσαν τήν ἴδια τήν φρεγάτα, ἀλλά κατευθύνοντο πρός ἐμπορικό πλοῖο τό ὁποῖο ἐκινεῖτο ἐντός τοῦ τομέως.

Σχετικῶς πρός τό συμβάν ἡ ἄτυπη ἐνημέρωσις ἡ ὁποία ἐξεδόθη ἀπό τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀνέφερε: «Γνωρίζεται ὅτι τήν Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 καί πρωινές ὧρες στόν Κόλπο τοῦ Ἄντεν, ἡ Φρεγάτα ΥΔΡΑ στό πλαίσιο τῆς ἐπιχείρησης τῆς EUNAVFOR ASPIDES, παρέχοντας προστασία σέ ἐμπορικό πλοῖο, ἔβαλε μέ πυροβόλο ἐναντίον 2 Μή Ἐπανδρωμένων Ἀεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα μέ τούς ἰσχύοντες Κανόνες Ἐμπλοκῆς, τά ὁποῖα ἀπομακρύνθηκαν. Ἡ Φρεγάτα συνεχίζει κανονικά τήν ἀποστολή της».

Ἐξ ἄλλου ἀπό τό Ναυτικό Ἐπιτελεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως EUNAVFOR, τό ὁποῖο διευθύνει τήν ἐπιχείρηση Aspides σέ ἀνάρτηση στήν πλατφόρμα X, ἀναφέρει ὅτι ἡ ἑλληνική φρεγάτα «παρέχοντας προστασία σέ ἐμπορικό πλοῖο, ἄνοιξε πῦρ κατά δύο UAV πού παρουσίαζαν ἐπικείμενο κίνδυνο γιά τήν ἐλεύθερη ναυσιπλοΐα. Ἡ δράση ἦταν ἀποτελεσματική, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν τραυματισμοί στά πληρώματα καί ζημιές στά πλοῖα.»

Εἰδικοί ἐμπειρογνώμονες πού ἐκλήθησαν νά σχολιάσουν τίς ἐνημερώσεις αὐτές, ἐπεσήμαιναν ὅτι εἶναι πολύ περιορισμένες οἱ δυνατότητες ἑλιγμῶν καί ἀλλαγῆς πορείας τῶν μή ἐπανδρωμένων μικρῶν καί μεσαίων μεγεθῶν, ὅπως εἶναι αὐτά πού χρησιμοποιοῦν οἱ Χούθι. Ἐπιπροσθέτως, ἀπό τήν στιγμή πού τό ἑλληνικό πλοῖο ἄνοιξε πῦρ, τό πιθανώτερο εἶναι ὅτι τά ἀεροχήματα κατερρίφθσαν μέσα σέ δευτερόλεπτα, πρίν προλάβουν αὐτοί πού τά κατηύθυναν ἐξ ἀποστάσεως νά ἀντιληφθοῦν τί συμβαίνει. Μόνον UAV μεγάλου βεληνεκοῦς πού κινοῦνται σέ μεγάλα ὕψη θά εἶχαν τήν δυνατότητα νά ἀναστρέψουν καί νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό μιά περιοχή στήν ὁποία θά διεπίστωναν ὅτι τελοῦν ὑπό ἀπειλή. Τέτοιας κατηγορίας ἀεροχήματα δέν διαθέτουν οἱ Χούθι.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924