Ἀπειλές γιά τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια ἡ ἀλλαγή φύλου καί ἡ παρένθετη μητρότης

Βατικανό.– Ἡ παρένθετη μητρότης καί οἱ ἐγχειρήσεις ἀλλαγῆς φύλου ἐκηρύχθησαν ἀπό τό Βατικανό ὡς σοβαρές ἀπειλές γιά τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.

Συγκεκριμένως, τό Γραφεῖο Δογμάτων τοῦ Βατικανοῦ ἐξέδωσε τήν λεγόμενη «Διακήρυξη γιά τήν ἀξιοπρέπεια», τήν ὁποία ἐπεξεργάζετο τά τελευταῖα πέντε χρόνια καί ἀναθεωρήθηκε πρίν ἀπό λίγους μῆνες. Πρόκειται γιά μία χάρτα εἴκοσι σελίδων, τήν ὁποία ἐνέκρινε ὁ ἴδιος ὁ Πάπας Φραγκίσκος στίς 25 Μαρτίου καί διέταξε τήν δημοσίευσή της. Κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀναθεωρήσεως, οἱ ἐγχειρήσεις ἀλλαγῆς φύλου καί ἡ παρένθετη μητρότης ἐντάσσονται στήν ἴδια βαθμίδα ἀπειλῆς γιά τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια μέ τίς ἀμβλώσεις καί τήν εὐθανασία, πού θεωροῦνται ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ὡς πρακτικές πού παραβιάζουν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή.

Υἱοθετῶντας τήν ἀναθεωρημένη χάρτα, τό Βατικανό μένει πιστό στήν θεωρία τοῦ φύλου, καθώς ἐπίσης καί στήν ἀπόρριψη τῆς ἰδέας ὅτι τό φῦλο ἑνός ἀτόμου εἶναι κάτι τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἀλλάξει. Χαρακτηριστικῶς, ἡ διακήρυξις ἀναφέρει ὅτι «ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνδρα καί τή γυναῖκα ὡς βιολογικά διαφορετικά, ξεχωριστά ὄντα καί δέν πρέπει (σ.σ τά ὄντα) νά ἀσχοληθοῦν μέ αὐτό τό σχέδιο ἤ νά προσπαθήσουν νά κάνουν τόν ἑαυτό τους Θεό.» «Συνεπάγεται ὅτι κατά κανόνα, ὁποιαδήποτε παρέμβασις ἀλλαγῆς φύλου κινδυνεύει νά ἀπειλήσει τήν μοναδική ἀξιοπρέπεια πού ἔχει λάβει τό ἄτομο ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του.» Ὁ Ἀργεντινός καρδινάλιος Βίκτωρ Μανουέλ Φερνάντεζ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ νέος ἔπαρχος γιά τό Δόγμα τῆς Πίστεως καί στενός συνεργάτης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἦταν ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαίωσε τήν ὕπαρξη τῆς διακηρύξεως ἀρκετές ἑβδομάδες πρίν ἀπό τήν δημοσίευση.

Ἡ κοινοποίησις τῆς διακηρύξεως ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ μία σειρά δηλώσεων τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, οἱ ὁποῖες εἶχαν προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στούς κόλπους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι ἡ ἔγκρισις εὐλογιῶν γιά ὁμόφυλα ζευγάρια εἶχε πυροδοτήσει κριτική στό πρόσωπο τοῦ Ποντίφικος ἀπό ἐπισκόπους σέ ὅλον τόν κόσμο καί ἰδίως στίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς. Καθώς ἡ διακήρυξις ἀπορρίπτει ρητῶς τήν θεωρία τοῦ φύλου, καθίσταται σαφές ὅτι ὁ Πάπας Φραγκίσκος συμμορφώθηκε μέ τήν παράδοση καί τίς ἀρχές τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι, ἄλλως τε, χαρακτηριστικό ὅτι ἡ προηγούμενη διακήρυξις στοχοποιοῦσε ἀρκετές χῶρες –περισσότερες ἐκ τῶν ὁποίων στήν Ἀφρική– ἐπειδή ἔχουν ποινικοποιήσει τήν ὁμοφυλοφιλία.

Μόλις πρίν ἀπό λίγους μῆνες, ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶχε δηλώσει κατά τήν διάρκεια συνεντεύξεώς του στό Associated Press ὅτι «τό νά εἶσαι ὁμοφυλόφιλος δέν εἶναι ἔγκλημα», καθιστῶντας τόν ἰσχυρισμό μέρος τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τοῦ Βατικανοῦ. Μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἔκανε στροφή, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τίς ἐντολές τοῦ ποιμνίου του καί τούς κανόνες τῆς ἱεραρχίας. Ἡ Ἐπιτροπή γιά τo Δόγμα τῆς Πίστεως τοῦ Βατικανοῦ εἶχε ἀποφανθεῖ τό 2021 ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά εὐλογήσει τά αἰτήματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητος «διότι ὁ Θεός δέν δύναται νά εὐλογήσει τήν ἁμαρτία.» Τότε, ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶχε δηλώσει ὅτι «χρειάζεται ὑπομονή καί κατανόηση ἐκ μέρους τῶν ἱερέων καί πώς δέν μποροῦν νά γίνουν δικαστές πού μόνο ἀρνοῦνται, ἀπορρίπτουν καί ἀποκλείουν.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ