ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ἀντικειμενικές τιμές ἀποκτοῦν οἱ τελευταῖες 2.167 περιοχές

ΜΕΧΡΙ τό τέλος τοῦ 2022 ἀναμένεται νά ἐνταχθοῦν στό ἀντικειμενικό σύστημα τιμῶν οἱ τελευταῖες 2.167 περιοχές πού ἐξακολουθοῦν νά βρίσκονται ἐκτός.

Στόχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου εἶναι οἱ τιμές ζώνης πού σήμερα καλύπτουν τό 98% τῆς ἐπικρατείας νά ἐπεκταθοῦν σέ ὅλη τή χώρα, καί οἱ τιμές πού λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν της ἡ Ἐφορία γιά νά ὑπολογίζει φόρους καί τέλη νά εὐθυγραμμιστοῦν μέ τίς τιμές πού ἐπικρατοῦν στήν ἀγορά. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἡ Κυβέρνησις στοχεύει νά προχωρήσει στήν ἐπαναχάραξη τῶν τιμῶν ζώνης στά μεγάλα ἀστικά κέντρα σέ συνεργασία μέ πανεπιστήμια καί τό Τεχνικό Ἐπιμελητήριο.

Ὡστόσο, ἡ μεγάλη ἀλλαγή σχεδιάζεται μέ τήν ἀναπροσαρμογή τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν νά διετία μέσῳ τῆς καθιερώσεως ἑνός συστήματος αὐτόματης προσαρμογῆς τῶν φορολογικῶν τιμῶν στίς διακυμάνσεις τῶν ἀγοραίων.

Τό νέο σύστημα θά συγκεντρώνει στοιχεῖα πού ἐπηρεάζουν τήν ἀξία τῶν ἀκινήτων ἀπό ὅλες τίς διαθέσιμες πηγές, ὅπως π.χ. ὑπηρεσίες καί φορεῖς τοῦ εὐρύτερου δημόσιου τομέως (μέ ἔμφαση στά σχετικά στοιχεῖα τοῦ Κτηματολογίου καί τῆς ΑΑΔΕ), καθώς καί ἀνοιχτά δεδομένα. Ἐνδεικτικά δεδομένα πού στοχεύει νά συγκεντρώσει τό ἔργο εἶναι, π.χ., ἀξίες συμβολαίων, μισθωτικές ἀξίες, ἐκτιμηθεῖσες ἀξίες, ἀξίες ἀπαλλοτριώσεως, δεδομένα χαρακτηριστικῶν ἀκινήτων ὅπως εἶναι ἡ χρῆσις γῆς, ἡ ἐπιφάνεια ἀκινήτων, ὁ ὄροφος, ἡ ἐγγύτης σέ σταθμούς μετρό, σχολεῖα, πυλῶνες ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κ.λπ. Μέ βάση αὐτά τά στοιχεῖα πού συλλέγει, θά ἀναπροσαρμόζει αὐτόματα τίς ἀντικειμενικές ἀξίες στά ἐπίπεδα τῶν ἐμπορικῶν τιμῶν.

Πρίν ἀπό ἕνα ἔτος, τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν εἶχε ἐντάξει 3.643 περιοχές στό σύστημα ἀντικειμενικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς ἀξίας τῶν ἀκινήτων πού ὁδηγεῖ στόν ἐξορθολογισμό κατά κάποιο τρόπο τοῦ συστήματος φορολογήσεως τῶν ἀκινήτων.

Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι ἡ Κυβέρνησις προχώρησε σέ ἐπεκτάσεις στό Μαρούσι, τό Χαλάνδρι, τό Ψυχικό, τήν Καισαριανή κ.λπ., ἐνῶ ἦταν ἐκτός συστήματος ὁλόκληρο τό νησί τῶν Κυθήρων καί ἡ Ἰκαρία, ἕνα τεράστιο κομμάτι τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, τῆς Ἀχαΐας, ἡ μισή Σάμος καί ἡ μισή Χίος ὅπως ἐπίσης μεγάλο τμῆμα τῆς Ἄρτης, τῆς Θεσπρωτίας, ἐνῶ ἀντίθετα τά διπλανά Ἰωάννινα εἶναι στό σύνολο ἐντός τοῦ συστήματος.

Πλέον στίς περιοχές τῆς χώρας μέ τίς ὑψηλότερες ἀντικειμενικές τιμές περιλαμβάνεται καί ἡ ἔκτασις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Πόλου Ἑλληνικοῦ-Ἁγίου Κοσμᾶ. Οἱ ἀντικειμενικές διαμορφώνονται ἀπό 3.250 ἕως 8.000 εὐρώ τό τετραγωνικό μέτρο «σκαρφαλώνοντας» στή λίστα μέ τίς πιό ἀκριβές περιοχές τῆς χώρας.

Τά πρωτεῖα ἐξακολουθεῖ νά διατηρεῖ ἡ Βουλιαγμένη πού ἔχει μετά τήν ἀναπροσαρμογή τῶν ἀντικειμενικῶν τιμή τῆς τάξεως τῶν 10.800 εὐρώ ἀνά τετραγωνικό μέτρο στόν Λαιμό. Στήν Ἀθηναϊκή Ριβιέρα, οἱ τιμές ξεκινοῦν ἀπό 3.250 τετραγωνικά καί ἐκτοξεύονται στά 10.800 εὐρώ, στόν Λαιμό Βουλιαγμένης.

Ἡ ὁδός Ἡρώδου Ἀττικοῦ εἶναι ὁ πιό ἀκριβός δρόμος τῆς χώρας καθώς φτάνει στά 10.200 εὐρώ. Ἀπό τίς ἀκριβότερες περιοχές τῆς Ἑλλάδος παραμένει τό Κολωνάκι καί τό Ἱστορικό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Μέ ἀνώτερη τιμή νά διαμορφώνεται στά 8.550 εὐρώ τό τετραγωνικό ἐνῶ ἡ Μύκονος εἶναι τό πιό ἀκριβό νησί, ἀφοῦ σέ κάποιες περιοχές της οἱ τιμές ζώνης διαμορφώνονται σέ 5.900 εὐρώ τό τετραγωνικό.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923