Ἀντί ὑπουργοῦ ἔστειλαν διπλωμάτη στά Τίρανα γιά τόν Μπελέρη

Ἐνῷ ὁ Ράμα ἐξαπολύει μπουλντόζες νά κατεδαφίσουν σπίτια Βορειοηπειρωτῶν

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ οἱ Βορειοηπειρῶτες κινδυνεύουν μέ φυλάκιση ἤ ἀκόμη καί νά μήν ἐκπροσωπηθοῦν ἀπό τόν νεοκλεγέντα δήμαρχο Χειμάρρας, τήν ὥρα πού οἱ μπουλντόζες τῶν κυκλωμάτων πού ἡγεῖται ὁ Ἔντι Ράμα ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους στό παραθαλάσσιο χωριό Δρυμάδες γιά νά γκρεμίσουν οἰκήματα Βορειοηπειρωτῶν πού στήριξαν στόν κ. Μπελέρη, δυστυχῶς ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἐπέλεξε νά στείλει ἕναν ἁπλό διπλωμάτη γιά νά διαπραγματευθεῖ μέ ἕνα καθεστώς πού οὐδόλως τηρεῖ τούς δημοκρατικούς κανόνες. Ἀντί ἑνός ἔστω ὑφυπουργοῦ ἐστάλη ὁ γενικός γραμματεύς, πρέσβυς κ. Θεοχάρης Λαλάκος, ὁ ὁποῖος πρέπει νά παρακολουθήσει, νά πιέσει καί νά προστατεύσει τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά κρατητήρια καί τίς μπουλντόζες τοῦ Ράμα.

Ἕνας διπλωμάτης δέν θά μπορέσει νά πείσει τίς ἀλβανικές Ἀρχές νά συμμορφωθοῦν πρός τήν νομιμότητα καί νά ἀποφυλακίσουν τοὐλάχιστον τόν Μπελέρη καί τόν συνεργάτη του, πού ἔχει πρόβλημα ὑγείας, τόν κ. Κοκαβέση.

Μέχρι χθές εἶχαν ἀποβεῖ ἄκαρπες οἱ προσπάθειες τῆς πρέσβειρας τῆς Ἑλλάδος στά Τίρανα κ. Κωνσταντίνας Καμίτση νά συναντηθεῖ μέ τούς δύο ὁμογενεῖς. Ἐνδεχομένως ἡ παρουσία ἑνός ἐκπροσώπου τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως θά ἔφερε καλύτερα ἀποτελέσματα γιά τήν ἑλληνική ὁμογένεια. Ὡστόσο ἡ Ἀλβανία δέν δείχνει διάθεση νά ρίξει τούς τόνους καί ἔστειλε χθές μπουλντόζες στό παραθαλάσσιο θέρετρο Δρυμάδες, στό ὁποῖο ἔχουν μεγάλες περιουσίες οἱ Ἕλληνες τίς ὁποῖες οἱ Ἀλβανοί θέλουν νά ὑφαρπάξουν. Οἱ μπουλντόζες κινοῦνται ἀπειλητικά γιά νά κατεδαφίσουν κτήριο πού ἀνήκει –ὅλως τυχαίως– σέ στενό συνεργάτη τοῦ κ. Μπελέρη. Ὁ Φιόρη Μπέλη ἦταν μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταμετρήσεως στίς δημοτικές ἐκλογές καί εἶναι θερμός ὑποστηρικτής τοῦ κ. Μπελέρη. Οἱ Ἀλβανοί θέλουν νά κατεδαφίσουν τό κτήριο μέ ἐλεγχόμενη ἔκρηξη. Ὁ ἴδιος δηλώνει ὅτι ἔχει στήν διάθεσή του ὅλα τά ἀπαραίτητα ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τήν νομιμότητα τοῦ κτηρίου καί καταγγέλλει πώς δέν εἶχε καμμία σχετική ἐνημέρωση.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ κ. Μπελέρης δέν ἔχει σταματήσει νά στέλνει μηνύματα μέσα ἀπό τήν φυλακή γιά νά ἐμψυχώσει τήν οἰκογένειά του καί τούς χιλιάδες Ἕλληνες πού παρά τίς ἀπειλές τοῦ καθεστῶτος Ράμα τόν ἐξέλεξε δήμαρχο. Ὁ κ. Κοκαβέσης πρόκειται νά καταθέσει αἴτημα ἀποφυλακίσεως γιά λόγους ὑγείας. Τό ἐρώτημα εἶναι τώρα ἐάν ὁ κ. Μπελέρης θά μπορέσει καί πότε νά ἀσκήσει τά καθήκοντά του, ἀφοῦ ἐάν καταδικασθεῖ δέν θά μπορέσει νά ὁρκισθεῖ δήμαρχος!

«Δέν ὑπάρχουν νικητές καί ἡττημένοι, ὅλοι οἱ πολῖτες τῆς Χειμάρρας καί ἐγώ ὡς δήμαρχος, πρῶτος μεταξύ ἴσων, περπατᾶμε ἑνωμένοι γιά νά γίνουμε ἀκόμα πιό δυνατοί, ὑπερασπιζόμενοι τή Δημοκρατία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα» εἶπε ὁ κ. Μπελέρης.

Ὁ υἱός τοῦ κ. Μπελέρη χαρακτήρισε προμελετημένη τήν σύλληψη τοῦ πατέρα του, μέ ἀπώτερο στόχο νά ἀκυρωθεῖ ἡ ἀπόφασις τοῦ λαοῦ τῆς Χειμάρρας. «Εἶναι ἀδιανόητο. Δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο. Τήν ξέρω τή δικογραφία, δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο. Ἡ κατηγορία εἶναι γιά δωροδοκία ἤ γιά ἐξαγορά ψήφων, ἀλλά δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο, εἶναι ὅλο κατασκευασμένο» τόνισε.

«Τό θέμα εἶναι ἡ ἑπόμενη ἡμέρα, ὁ κόσμος μίλησε. Ἡ δημοκρατία κέρδισε, τόν ἔχει ἀπελευθερώσει ἤδη ὁ κόσμος. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα θά εἶναι δήμαρχος γιά ὅλο τόν κόσμο» προσέθεσε ὁ υἱός τοῦ κ. Μπελέρη. «Ὁ πραγματικός λόγος πού εἶναι στή φυλακή ὁ ἀδερφός μου εἶναι γιατί συνεχίζουμε νά εἴμαστε Ἕλληνες, γιατί θέλουμε νά ζοῦμε στά πατρογονικά μας ἐδάφη. Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός λόγος» εἶπε ἡ ἀδελφή τοῦ κ. Κοκαβέση, Ἑλεονώρα. Ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ ἀδελφός της ψυχολογικά εἶναι βράχος, ἀλλά σωματικά εἶναι πολύ κουρασμένος καί ταλαιπωρημένος καί ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα νά εἶναι κοντά τους λίαν συντόμως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.