ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Ὑπέρ τῆς νομιμοποιήσεως τῶ servicers νά κάνουν πλειστηριασμούς γιά λογαριασμό τῶν funds πού ἔχουν ἀποκτήσει τά «κόκκινα» δάνεια ἀπό τίς τράπεζες ἐτάχθη ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου στήν συζήτηση στήν Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐάν ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου υἱοθετήσει τήν πρόταση τοῦ ἀντεισαγγελέως, θά ὑπάρξει ἕνα τεράστιο κῦμα πλειστηριασμῶν τούς ἑπόμενους μῆνες καί θά ἀνοίξει ὁ δρόμος, ὥστε «κόκκινοι» ὀφειλέτες νά χάσουν τά σπίτια τους.

Ὑπέρ τῶν δανειοληπτῶν καί κατά τῶν Ἑταιρειῶν Διαχειρίσεως παρενέβη ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν, πού ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Πρόεδρό του καί Πρόεδρο τῆς Ὁλομελείας τῶν Προέδρων Δικηγορικῶν Συλλόγων Ἑλλάδος, Δημήτρη Βερβεσό. Ἡ παρέμβασις ἐντάσσεται στήν συνεπῆ δράση τοῦ δικηγορικοῦ σώματος, διά τῶν θεσμικῶν ὀργάνων του, στό πλευρό τῶν οἰκονομικά ἀδύναμων συμπολιτῶν μας καί τῶν εὐάλωτων νοικοκυριῶν.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου καλεῖται νά κρίνει ἐάν ἡ ἀπόφασις 822/2022 πού ἐξεδόθη ἀπό τμῆμα τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου ἀποτελεῖ τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῶν νόμων, ἤ ἄν θά πρέπει νά ἐπιτρέπεται στίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως νά προχωροῦν σέ πλειστηριασμούς γιά δάνεια πού δέν κατέχουν οἱ ἴδιες, ἀλλά τά funds πού τά ἔχουν πάρει μέσῳ τιτλοποιήσεων.

Οἱ χρηματοδοτικοί φορεῖς, τράπεζες καί ἑταιρεῖες διαχειρίσεως εἶχαν ζητήσει ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἐπιλύσει τό θέμα μέ «ὀρθόδοξο» τρόπο, ἀποσαφηνίζοντας μέ νέα νομοθετική ρύθμιση ὅτι οἱ servicers μποροῦν νά ἐπισπεύδουν πλειστηριασμούς. Αὐτό προσέκρουσε στήν ἄρνηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Χρήστου Σταϊκούρα καί ἔτσι ἡ «καυτή πατάτα» πέρασε στήν Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923