Ἀνατιμήσεις στά οἰκοδομικά ὑλικά

Γιά φρένο στίς ἐπενδύσεις ἔχει προειδοποιήσει ἡ ΤτΕ

Μεγάλη αὔξησις καί τόν Μάϊο καταγράφεται στίς τιμές τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, μέ ἀνατιμήσεις ἕως 80% καί διψήφια ποσοστά αὐξήσεως σέ ὀκτώ κατηγορίες. Μάλιστα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει προειδοποιήσει ὅτι μπορεῖ νά «φρενάρει» τίς ἐπενδύσεις σέ ἀκίνητα. Ὁ ρυθμός αὐξήσεως τοῦ δείκτου οἰκοδομικῶν ὑλικῶν τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔφτασε τό 11,4%. Εἰδικώτερα, ἐσημειώθησαν διψήφια ποσοστά ἀνατιμήσεων σέ: ἠλεκτρική ἐνέργεια (80,1%), πετρέλαιο κινήσεως – diesel (37,6%), τοῦβλα (21,7%), σίδηρο ὁπλισμοῦ (18,6%), ἀγωγούς χάλκινους (18,4%), πλαστικούς σωλῆνες (14,4%), παρκέτα (12,5%), ξυλεία οἰκοδομῶν (11,2%). Ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ ΕΛΣΤΑΤ, ὁ γενικός δείκτης τιμῶν ὑλικῶν κατασκευῆς νέων κτιρίων κατοικιῶν παρουσίασε αὔξηση 11,4% τόν Μάϊο τοῦ 2022 σέ σύγκριση μέ τόν ἀντίστοιχο δείκτη τοῦ Μαΐου 2021, ἔναντι αὐξήσεως 3%, πού σημειώθηκε κατά τήν σύγκριση τῶν ἀντίστοιχων δεικτῶν τό 2021 μέ τό 2020.

Ἀνησυχία γιά ἐνδεχόμενο «φρένο» στήν ἐπενδυτική δραστηριότητα τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων ἔχει ἐκφράσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος στήν Ἔκθεση τοῦ Διοικητοῦ γιά τό 2021 ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀβεβαιότητος πού προκαλεῖ ἡ τρέχουσα ὑγειονομική κρίσις, πού συνεχίζει νά ἐπηρεάζει ἐν μέρει τή λειτουργία τῆς ἀγορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τίς πρόσφατες γεωπολιτικές ἐξελίξεις, τό αὐξημένο κόστος τῆς ἐνέργειας καί τίς ἐπιβαρύνσεις στίς τιμές.

«Οἱ ἐπιπτώσεις στήν ἀγορά ἀκινήτων, οἱ ὁποῖες πρός τό παρόν ἀπορροφῶνται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό ἐπενδυτές, ἰδιοκτῆτες καί κατασκευαστές, ἐνδέχεται νά ἀρχίσουν σταδιακά νά ἀποτυπώνονται στά νέα ἔργα καί στίς τιμές τῶν ἀκινήτων, ἰδίως ἐφόσον διαφανεῖ ὅτι οἱ ἐπιβαρύνσεις θά ἔχουν διάρκεια, πού θά ἐπηρεάσει τή μεσοπρόθεσμη ἀποτίμηση τῶν ἀκινήτων» σημειώνει ἡ ΤτΕ.

Πιό ἀναλυτικά, οἱ προσδοκίες γιά τήν ἑλληνική ἀγορά ἀκινήτων, ἄν καί παραμένουν θετικές γιά τό ὑψηλῶν προδιαγραφῶν τμῆμα της, φαίνεται πλέον νά ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ὄξυνση τῆς ἀβεβαιότητας, λέει ἡ ΤτΕ, πού σημειώνει ὅτι, ἐφ’ ὅσον διατηρηθοῦν οἱ παραπάνω αὐξήσεις, ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὁδηγήσουν σέ μείωση τῶν καθαρῶν ἀποδόσεων τῶν ἐπενδύσεων καί συμπίεση τοῦ περιθωρίου κεφαλαιακῶν ὑπεραξιῶν γιά τούς ἐπενδυτές καί τούς ἰδιοκτῆτες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ