Ἀνατιμήσεις στά οἰκοδομικά ὑλικά

Γιά φρένο στίς ἐπενδύσεις ἔχει προειδοποιήσει ἡ ΤτΕ

Μεγάλη αὔξησις καί τόν Μάϊο καταγράφεται στίς τιμές τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, μέ ἀνατιμήσεις ἕως 80% καί διψήφια ποσοστά αὐξήσεως σέ ὀκτώ κατηγορίες. Μάλιστα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει προειδοποιήσει ὅτι μπορεῖ νά «φρενάρει» τίς ἐπενδύσεις σέ ἀκίνητα. Ὁ ρυθμός αὐξήσεως τοῦ δείκτου οἰκοδομικῶν ὑλικῶν τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔφτασε τό 11,4%. Εἰδικώτερα, ἐσημειώθησαν διψήφια ποσοστά ἀνατιμήσεων σέ: ἠλεκτρική ἐνέργεια (80,1%), πετρέλαιο κινήσεως – diesel (37,6%), τοῦβλα (21,7%), σίδηρο ὁπλισμοῦ (18,6%), ἀγωγούς χάλκινους (18,4%), πλαστικούς σωλῆνες (14,4%), παρκέτα (12,5%), ξυλεία οἰκοδομῶν (11,2%). Ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ ΕΛΣΤΑΤ, ὁ γενικός δείκτης τιμῶν ὑλικῶν κατασκευῆς νέων κτιρίων κατοικιῶν παρουσίασε αὔξηση 11,4% τόν Μάϊο τοῦ 2022 σέ σύγκριση μέ τόν ἀντίστοιχο δείκτη τοῦ Μαΐου 2021, ἔναντι αὐξήσεως 3%, πού σημειώθηκε κατά τήν σύγκριση τῶν ἀντίστοιχων δεικτῶν τό 2021 μέ τό 2020.

Ἀνησυχία γιά ἐνδεχόμενο «φρένο» στήν ἐπενδυτική δραστηριότητα τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων ἔχει ἐκφράσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος στήν Ἔκθεση τοῦ Διοικητοῦ γιά τό 2021 ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀβεβαιότητος πού προκαλεῖ ἡ τρέχουσα ὑγειονομική κρίσις, πού συνεχίζει νά ἐπηρεάζει ἐν μέρει τή λειτουργία τῆς ἀγορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τίς πρόσφατες γεωπολιτικές ἐξελίξεις, τό αὐξημένο κόστος τῆς ἐνέργειας καί τίς ἐπιβαρύνσεις στίς τιμές.

«Οἱ ἐπιπτώσεις στήν ἀγορά ἀκινήτων, οἱ ὁποῖες πρός τό παρόν ἀπορροφῶνται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό ἐπενδυτές, ἰδιοκτῆτες καί κατασκευαστές, ἐνδέχεται νά ἀρχίσουν σταδιακά νά ἀποτυπώνονται στά νέα ἔργα καί στίς τιμές τῶν ἀκινήτων, ἰδίως ἐφόσον διαφανεῖ ὅτι οἱ ἐπιβαρύνσεις θά ἔχουν διάρκεια, πού θά ἐπηρεάσει τή μεσοπρόθεσμη ἀποτίμηση τῶν ἀκινήτων» σημειώνει ἡ ΤτΕ.

Πιό ἀναλυτικά, οἱ προσδοκίες γιά τήν ἑλληνική ἀγορά ἀκινήτων, ἄν καί παραμένουν θετικές γιά τό ὑψηλῶν προδιαγραφῶν τμῆμα της, φαίνεται πλέον νά ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ὄξυνση τῆς ἀβεβαιότητας, λέει ἡ ΤτΕ, πού σημειώνει ὅτι, ἐφ’ ὅσον διατηρηθοῦν οἱ παραπάνω αὐξήσεις, ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὁδηγήσουν σέ μείωση τῶν καθαρῶν ἀποδόσεων τῶν ἐπενδύσεων καί συμπίεση τοῦ περιθωρίου κεφαλαιακῶν ὑπεραξιῶν γιά τούς ἐπενδυτές καί τούς ἰδιοκτῆτες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ