ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Ἀνατιμήσεις στά οἰκοδομικά ὑλικά

Γιά φρένο στίς ἐπενδύσεις ἔχει προειδοποιήσει ἡ ΤτΕ

Μεγάλη αὔξησις καί τόν Μάϊο καταγράφεται στίς τιμές τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, μέ ἀνατιμήσεις ἕως 80% καί διψήφια ποσοστά αὐξήσεως σέ ὀκτώ κατηγορίες. Μάλιστα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει προειδοποιήσει ὅτι μπορεῖ νά «φρενάρει» τίς ἐπενδύσεις σέ ἀκίνητα. Ὁ ρυθμός αὐξήσεως τοῦ δείκτου οἰκοδομικῶν ὑλικῶν τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔφτασε τό 11,4%. Εἰδικώτερα, ἐσημειώθησαν διψήφια ποσοστά ἀνατιμήσεων σέ: ἠλεκτρική ἐνέργεια (80,1%), πετρέλαιο κινήσεως – diesel (37,6%), τοῦβλα (21,7%), σίδηρο ὁπλισμοῦ (18,6%), ἀγωγούς χάλκινους (18,4%), πλαστικούς σωλῆνες (14,4%), παρκέτα (12,5%), ξυλεία οἰκοδομῶν (11,2%). Ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ ΕΛΣΤΑΤ, ὁ γενικός δείκτης τιμῶν ὑλικῶν κατασκευῆς νέων κτιρίων κατοικιῶν παρουσίασε αὔξηση 11,4% τόν Μάϊο τοῦ 2022 σέ σύγκριση μέ τόν ἀντίστοιχο δείκτη τοῦ Μαΐου 2021, ἔναντι αὐξήσεως 3%, πού σημειώθηκε κατά τήν σύγκριση τῶν ἀντίστοιχων δεικτῶν τό 2021 μέ τό 2020.

Ἀνησυχία γιά ἐνδεχόμενο «φρένο» στήν ἐπενδυτική δραστηριότητα τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων ἔχει ἐκφράσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος στήν Ἔκθεση τοῦ Διοικητοῦ γιά τό 2021 ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀβεβαιότητος πού προκαλεῖ ἡ τρέχουσα ὑγειονομική κρίσις, πού συνεχίζει νά ἐπηρεάζει ἐν μέρει τή λειτουργία τῆς ἀγορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τίς πρόσφατες γεωπολιτικές ἐξελίξεις, τό αὐξημένο κόστος τῆς ἐνέργειας καί τίς ἐπιβαρύνσεις στίς τιμές.

«Οἱ ἐπιπτώσεις στήν ἀγορά ἀκινήτων, οἱ ὁποῖες πρός τό παρόν ἀπορροφῶνται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό ἐπενδυτές, ἰδιοκτῆτες καί κατασκευαστές, ἐνδέχεται νά ἀρχίσουν σταδιακά νά ἀποτυπώνονται στά νέα ἔργα καί στίς τιμές τῶν ἀκινήτων, ἰδίως ἐφόσον διαφανεῖ ὅτι οἱ ἐπιβαρύνσεις θά ἔχουν διάρκεια, πού θά ἐπηρεάσει τή μεσοπρόθεσμη ἀποτίμηση τῶν ἀκινήτων» σημειώνει ἡ ΤτΕ.

Πιό ἀναλυτικά, οἱ προσδοκίες γιά τήν ἑλληνική ἀγορά ἀκινήτων, ἄν καί παραμένουν θετικές γιά τό ὑψηλῶν προδιαγραφῶν τμῆμα της, φαίνεται πλέον νά ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ὄξυνση τῆς ἀβεβαιότητας, λέει ἡ ΤτΕ, πού σημειώνει ὅτι, ἐφ’ ὅσον διατηρηθοῦν οἱ παραπάνω αὐξήσεις, ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὁδηγήσουν σέ μείωση τῶν καθαρῶν ἀποδόσεων τῶν ἐπενδύσεων καί συμπίεση τοῦ περιθωρίου κεφαλαιακῶν ὑπεραξιῶν γιά τούς ἐπενδυτές καί τούς ἰδιοκτῆτες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ