ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀνατιμήσεις στά οἰκοδομικά ὑλικά

Γιά φρένο στίς ἐπενδύσεις ἔχει προειδοποιήσει ἡ ΤτΕ

Μεγάλη αὔξησις καί τόν Μάϊο καταγράφεται στίς τιμές τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, μέ ἀνατιμήσεις ἕως 80% καί διψήφια ποσοστά αὐξήσεως σέ ὀκτώ κατηγορίες. Μάλιστα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει προειδοποιήσει ὅτι μπορεῖ νά «φρενάρει» τίς ἐπενδύσεις σέ ἀκίνητα. Ὁ ρυθμός αὐξήσεως τοῦ δείκτου οἰκοδομικῶν ὑλικῶν τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔφτασε τό 11,4%. Εἰδικώτερα, ἐσημειώθησαν διψήφια ποσοστά ἀνατιμήσεων σέ: ἠλεκτρική ἐνέργεια (80,1%), πετρέλαιο κινήσεως – diesel (37,6%), τοῦβλα (21,7%), σίδηρο ὁπλισμοῦ (18,6%), ἀγωγούς χάλκινους (18,4%), πλαστικούς σωλῆνες (14,4%), παρκέτα (12,5%), ξυλεία οἰκοδομῶν (11,2%). Ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ ΕΛΣΤΑΤ, ὁ γενικός δείκτης τιμῶν ὑλικῶν κατασκευῆς νέων κτιρίων κατοικιῶν παρουσίασε αὔξηση 11,4% τόν Μάϊο τοῦ 2022 σέ σύγκριση μέ τόν ἀντίστοιχο δείκτη τοῦ Μαΐου 2021, ἔναντι αὐξήσεως 3%, πού σημειώθηκε κατά τήν σύγκριση τῶν ἀντίστοιχων δεικτῶν τό 2021 μέ τό 2020.

Ἀνησυχία γιά ἐνδεχόμενο «φρένο» στήν ἐπενδυτική δραστηριότητα τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων ἔχει ἐκφράσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος στήν Ἔκθεση τοῦ Διοικητοῦ γιά τό 2021 ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀβεβαιότητος πού προκαλεῖ ἡ τρέχουσα ὑγειονομική κρίσις, πού συνεχίζει νά ἐπηρεάζει ἐν μέρει τή λειτουργία τῆς ἀγορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τίς πρόσφατες γεωπολιτικές ἐξελίξεις, τό αὐξημένο κόστος τῆς ἐνέργειας καί τίς ἐπιβαρύνσεις στίς τιμές.

«Οἱ ἐπιπτώσεις στήν ἀγορά ἀκινήτων, οἱ ὁποῖες πρός τό παρόν ἀπορροφῶνται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό ἐπενδυτές, ἰδιοκτῆτες καί κατασκευαστές, ἐνδέχεται νά ἀρχίσουν σταδιακά νά ἀποτυπώνονται στά νέα ἔργα καί στίς τιμές τῶν ἀκινήτων, ἰδίως ἐφόσον διαφανεῖ ὅτι οἱ ἐπιβαρύνσεις θά ἔχουν διάρκεια, πού θά ἐπηρεάσει τή μεσοπρόθεσμη ἀποτίμηση τῶν ἀκινήτων» σημειώνει ἡ ΤτΕ.

Πιό ἀναλυτικά, οἱ προσδοκίες γιά τήν ἑλληνική ἀγορά ἀκινήτων, ἄν καί παραμένουν θετικές γιά τό ὑψηλῶν προδιαγραφῶν τμῆμα της, φαίνεται πλέον νά ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ὄξυνση τῆς ἀβεβαιότητας, λέει ἡ ΤτΕ, πού σημειώνει ὅτι, ἐφ’ ὅσον διατηρηθοῦν οἱ παραπάνω αὐξήσεις, ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὁδηγήσουν σέ μείωση τῶν καθαρῶν ἀποδόσεων τῶν ἐπενδύσεων καί συμπίεση τοῦ περιθωρίου κεφαλαιακῶν ὑπεραξιῶν γιά τούς ἐπενδυτές καί τούς ἰδιοκτῆτες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!