Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ὅπως ὑπεστήριξε ὁ προϊστάμενος στό οἰκονομικό γραφεῖο τoυ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξης Πατέλης, μιλῶντας στό 1ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ ΤΜΕΔΕ, τό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό λειτουργεῖ ὡς ἀντικίνητρο γιά τήν εἴσοδο στήν ἀγορά ἐργασίας.

Ἡ τοποθέτησις τοῦ κ. Πατέλη ἀνοίγει διάπλατα τόν δρόμο γιά κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος στόν τουρισμό ὅπου καταγράφεται μεγάλη ἔλλειψις ἐργαζομένων μέ τίς κενές θέσεις ἐργασίας νά ἀγγίζουν τίς 60.000 συμφώνως πρός τήν Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Ἐργαζομένων στόν Ἐπισιτισμό-Τουρισμό. Αὐτό πού ξεχνᾶ ὅμως ὁ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι ὅτι οἱ ἐποχικῶς ἐργαζόμενοι καλοῦνται νά ἐπιβιώσουν γιά τοὐλάχιστον 5 μῆνες χωρίς εἰσόδημα, μιᾶς καί ἡ χρονική ἰσχύ τῆς ἐπιδοτήσεως παραμένει στούς 3 μῆνες. Φέτος, δέ, ὑπῆρχε πρόβλημα μέ τούς δικαιούχους τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάνει αἴτηση ἀπό τόν Ὀκτώβριο-Νοέμβριο καί δέν εἶχαν πληρωθεῖ. Ἐπίσης, δεν μπορεῖ κανείς νά λάβει καί τό εἰδικό ἐποχικό βοήθημα καί τήν τακτική ἐπιδότηση ἀνεργίας.

Ταυτοχρόνως ὁ κ. Πατέλης προανήγγειλε μεταρρύθμιση στό εὐρύτερο καθεστώς χορηγήσεως τῶν ἐπιδομάτων (τέκνων, μητρότητος κ.λπ.), μέ βασικό ἄξονα τίς σχετικές προτάσεις τοῦ ΟΟΣΑ. Γιά παράδειγμα, μελέτη τοῦ ΟΟΣΑ πού παρεδόθη στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας γιά τό ἐπίδομα ἀνεργίας, ἀναφέρει ὅτι πρέπει νά ὑπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεσις τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας μέ τό ὕψος τοῦ μισθοῦ καί τήν προϋπηρεσία τῶν δικαιούχων. Σημειώνεται ὅτι τό νέο ἐπίδομα θά ἐφαρμοσθεῖ τόν Σεπτέμβριο σέ περιορισμένο ἀριθμό ἀνέργων –περίπου σέ 10.000 ἄτομα– καί μέσα στό 2025 θά ἐπεκταθεῖ σέ ὅλους. Ἡ βασική ἀλλαγή εἶναι ὅτι τό ἐπίδομα θά εἶναι ἀνάλογο τοῦ μισθοῦ καί τῶν ἐτῶν ἀσφαλίσεως τῶν ἐργαζομένων, καί μάλιστα ἕνα τμῆμα του θά καταβάλλεται ὡς πρόσθετο κίνητρο ἀπασχολήσεως ὅσο πιό γρήγορα θά βρίσκει δουλειά ὁ ἄνεργος.

Ἐξετάζεται ὅμως νά ὑπάρχει περιορισμός στήν συχνότητα καταβολῆς του, πού σημαίνει ὅτι ὅσοι μένουν ἄνεργοι νά ἔχουν δικαίωμα λήψεως τοῦ ἐπιδόματος μέ μικρότερη συχνότητα ἀπ’ ὅ,τι σήμερα, πλήν εἰδικῶν περιπτώσεων ὅπως οἱ ἀπασχολούμενοι στόν τουρισμό.

Ταυτοχρόνως οἱ ἄλλες ἀλλαγές πού σχεδιάζονται εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

– Προπληρωμένη κάρτα: Ὅλα σχεδόν τά ἐπιδόματα τοῦ ΟΠΕΚΑ θά καταβάλλονται μέσῳ προπληρωμένης κάρτας, κατά 50% (ἐνῷ τό ὑπόλοιπο 50% ὁ χρήστης τῆς κάρτας θά μπορεῖ νά τό λαμβάνει σέ μετρητά ἀπό τόν λογαριασμό του.)

– Νέο ἑνιαῖο κανονισμό παροχῶν σέ χρῆμα τοῦ e-ΕΦΚΑ, μέ στόχο τήν καθιέρωση ἑνιαίων κανόνων γιά ἀσφαλισμένους καί συνταξιούχους ὅλων τῶν πρ. Ταμείων. Στό «μικροσκόπιο» μπαίνουν παροχές ἀσθενείας, μητρότητος, ἐργατικοῦ ἀτυχήματος, ἀλλά καί ἀναπηρίας, ὅπως καί τά ἔξοδα κηδείας.

– Ἐπίδομα παιδιού-Α21: Μεικτή ὁμάς ἐργασίας μελετᾶ τίς βασικές παραμέτρους τοῦ ἐπιδόματος, ὥστε νά εἶναι δικαιότερο γιά τούς γονεῖς μέ χαμηλότερα εἰσοδήματα καί περισσότερα τέκνα. Ἀναφερόμενος στό ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν καί τό ἄν αὐτό θά συνοδευθεῖ ἀπό αὔξηση τῶν κρατικῶν δαπανῶν καί χορήγηση περισσότερων ἐπιδομάτων, ὁ Α. Πατέλης ξεκαθάρισε ὅτι δέν ὑπάρχει τέτοιο ἐνδεχόμενο ἐνῷ μίλησε γιά παρεμβάσεις στίς βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924