ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἀφορολόγητο, ἐπιδόματα γάμου καί μητρότητος καί γονικές ἄδειες στούς ΛΟΑΤΚΙ

Σημαντικές παρεμβάσεις σέ φορολογικά θέματα ἀλλά καί στά δικαιώματα τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας πού θά ἔχουν τά ὁμόφυλα ζευγάρια περιλαμβάνει τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, τό ὁποῖο ἐδόθη χθές βράδυ πρός δημοσία διαβούλευση.

Μέ τήν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου θά ἰσχύει καί γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια ὅ,τι ἰσχύει καί γιά ἑτερόφυλα ἀναφορικῶς μέ τίς φορολογικές διευκολύνσεις, δηλαδή θά ἰσχύσουν τό ἀφορολόγητο γιά παντρεμένα ζευγάρια καί ὅσες «φορολογικές διευκολύνσεις» προκύπτουν ἀπό τήν ἀπόκτηση τέκνων. Ἐπί πλέον, θά ἰσχύσουν οἱ ἐργατικές ἄδειες πού λαμβάνουν σήμερα ὅλοι οἱ γονεῖς καί, φυσικά, οἱ «κοινωνικές παροχές», δηλαδή τά ἐπιδόματα γάμου καί μητρότητος.

Ἐπίσης, τό νομοσχέδιο ἀναφέρει: «Σέ περίπτωση ἀπόκτησης κοινοῦ παιδιοῦ ἀπό ὁμόφυλους συζύγους, ὁ δικαιοῦχος τῆς ἄδειας τοῦ ἄρθρου 228 γονέας καθορίζεται μέ κοινή δήλωση τῶν συζύγων πρός τόν ἐργοδότη ἤ τούς ἐργοδότες. Στήν περίπτωση αὐτή, ὁ δικαιοῦχος γονέας δικαιοῦται νά μεταβιβάσει ἕως ἑπτά (7) μῆνες ἀπό τήν ἄδεια πρός τόν ἄλλο γονέα, ἄν αὐτός ἐργάζεται μέ σχέση ἐξαρτημένης ἐργασίας ὁρισμένου ἤ ἀορίστου χρόνου σέ ἐπιχειρήσεις ἤ ἐκμεταλλεύσεις μέ πλήρη ἤ μερική ἀπασχόληση». Ἄλλο ἄρθρο πού ἀφορᾶ τό ἐργατικό δίκαιο, ὑπογραμμίζει ὅτι σέ περίπτωση κοινοῦ παιδιοῦ, ἡ ἐργασιακή προστασία (μή ἀπόλυσις) χορηγεῖται ἔπειτα ἀπό σχετική δήλωση πρός τούς ἐργοδότες γιά τό ποιός γονέας θά κάνει χρήση τῆς ἐν λόγῳ προστασίας. Οἱ ἐργοδότες ὑποχρεοῦνται νά παρέχουν στούς ἐργαζομένους σχετικές βεβαιώσεις.

Διευκρινίσεις δίδονται καί στό ἐπώνυμο πού θά ἔχει τό τέκνο, σέ περίπτωση μή ἐπιλογῆς ἐκ μέρους τῶν γονέων. Τό ἐπώνυμο θά εἶναι σύνθετο καί θά ἀποτελεῖται ἀπό τό ἐπώνυμο καί τῶν δύο γονέων. Οἱ δέ γάμοι Ἑλλήνων πού ἐτελέσθησαν στό ἐξωτερικό μέ πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου πρίν ἀπό τήν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ παρόντος νομοσχεδίου «θεωροῦνται ὑποστατοί ἀπό τή στιγμή πού ἔγιναν σύμφωνα μέ τίς κείμενες διατάξεις, ἐκτός ἄν ἔστω ἕνας ἀπό τούς συζύγους τέλεσε στό μεταξύ νέο ἔγκυρο γάμο, ἡ ἀνυπαρξία τοῦ γάμου εἶχε ἤδη ἀναγνωριστεῖ μέ ἀμετάκλητη ἀπόφαση ἑλληνικοῦ δικαστηρίου καί ὁ γάμος ἔχει λυθεῖ μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἤ ἀκυρωθεῖ». Τέλος, «εἰδικῶς στήν περίπτωση υἱοθεσίας ἀπό συζύγους τοῦ ἴδιου φύλου ἤ υἱοθεσίας τοῦ παιδιοῦ τοῦ ἑνός συζύγου ἀπό τόν ἄλλο σύζυγο τοῦ ἴδιου φύλου, πού ἔχει τελεστεῖ στό ἐξωτερικό κατά τό δίκαιο τοῦ τόπου τέλεσής της, ἡ υἱοθεσία ἀναγνωρίζεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας, ἀπό τόν χρόνο πού ἔγινε, μέ τήν ἐπιφύλαξη τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ