Βαλκανική διολίσθησις

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ διπλωμάτης ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ συστηματικά τήν ἀρθρογραφία τῆς «Ἑστίας» γιά τά ἐθνικά θέματα καί τήν ἔμφαση πού δίδουμε στό ζήτημα τῆς μεταβολῆς συνόρων στά Βαλκάνια, ἐνδεχόμενο λίαν ἐπικίνδυνο γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα, προσθέτει στήν ἀνάλυσή μας ὁρισμένα νέα δεδομένα.

Τό πρῶτο ἀφορᾶ στό Κόσοβο. Ἡ Κυβέρνηση θεωρεῖ πώς ἄν θέλει ἡ νύφη καί ὁ γαμπρός, ἄν ἡ Σερβία καί τό Κόσοβο συμφωνήσουν γιά τήν ἀνταλλαγή ἐδαφῶν, ἐμᾶς θεωρητικῶς πράγματι λίγος λόγος μᾶς πέφτει. Ἐπειδή ὅμως ἔχουμε ἀνοικτά μέτωπα στήν Θράκη καί στήν Κύπρο –γι’ αὐτό ἄλλωστε ἔχουμε ἀρνηθεῖ μέχρι ὥρας νά ἀναγνωρίσουμε τό κράτος αὐτό– ὀφείλουμε νά θέσουμε ἕναν ἀστερίσκο τήν στιγμή πού θά «χαιρετίζουμε» τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας. Πρέπει νά ἀπαιτήσουμε νά περιληφθεῖ στήν συμφωνία παράγραφος πού νά διακηρύσσει ὅτι ἡ μεταβολή τῶν συνόρων ἐπ’ οὐδενί λόγω δέν πρέπει ν’ ἀποτελέσει προηγούμενο γιά τήν περιοχή. Ὀφείλουμε νά διασφαλιστοῦμε νομικά. Καί πάντως ὄχι νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἐπισπεύδοντες, ὅπως λένε οἱ πληροφορίες πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας καί δέν διαψεύσθηκαν, (ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔστειλε ἐπιστολή στήν Ἐπίτροπο Μογκερίνι καί ἐνθαρρύνει τίς συνομιλίες τῶν δύο μερῶν γιά τήν ἀνταλλαγή ἐδαφῶν). «Ἄλλο πρᾶγμα νά δεχτοῦμε μιά συμφωνία στήν ὁποία δέν ἀναμεχθήκαμε καί ἄλλο νά δεχτοῦμε μιά συμφωνία στήν ὁποία ἐνεπλάκημεν» μοῦ ἐπεσήμανε ὁ κορυφαῖος διπλωμάτης μας.

Δυστυχῶς μέ αὐτά πού ἀκούω κάθε μέρα γιά τίς σχέσεις Ἑλλάδος – ΗΠΑ τείνω νά ἀποδεχθῶ αὐτό πού λένε περιπαικτικά κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΚΚΕ γιά παλαιούς συντρόφους τους: «Οἱ Ἀμερικανοί ζητοῦν “ἕνα” καί οἱ δικοί μας ἀπαντοῦν: Νά σᾶς δώσουμε ἄλλα “ἐννέα”;». Γνῶστες τῶν ἰσορροπιῶν στόν Βορρᾶ ὑποστηρίζουν πάντως πώς ἡ μεταβολή τῶν συνόρων στό Κοσσυφοπέδιο θά ἀποσταθεροποιήσει καί τά σύνορα στό κράτος τῶν Σκοπίων. Οἱ ἴδιοι παρατηρητές σημειώνουν πώς οἱ ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία μέ τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας θά ὁδηγήσει σέ νέο κύκλο αἵματος στήν περιοχή, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά ἐπεκταθεῖ καί στά Βαλκάνια. Ἐκτός δηλαδή ἀπό τίς μεταβολές συνόρων ἡ περιοχή κινδυνεύει ἀπό τό Σχίσμα τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπό …θρησκευτικό ἐμφύλιο. Ἀπίθανο μοῦ ἀκούγεται, ἀλλά ἡ περιοχή ἔχει τέτοια προϊστορία, ἄς μήν ἀπορρίπτει κανείς ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τέτοιες ἀναλύσεις.

Δυστυχῶς ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική στήν ἀγωνία της νά καταστεῖ αὐτό πού ὁ Ἀμερικανός πρεσβευτής στήν Ἀθήνα ὀνόμασε στήν τελευταία του συνέντευξη «προτιμώμενος ἑταῖρος στά Βαλκάνια» διολισθαίνει σέ σοβαρά λάθη. Παίζει μέ τήν φωτιά καί εἰλικρινῶς τῆς εὐχόμαστε γιά τό καλό τῆς χώρας νά μήν καεῖ.

Κάτι τελευταῖο, συναφές, γιά τό Σκοπιανό: Πρέπει νά μᾶς θεωρεῖ πολύ ἀνόητους ὁ Πρωθυπουργός ὅταν ἐπιτίθεται στήν ΝΔ, προκαλώντας την νά ἀκυρώσει τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν προεκλογικῶς. Ὁ κύριος Τσίπρας ξέρει πώς ἄν προχωρήσει ἡ διαδικασία αὐτό εἶναι περίπου ἀδύνατο. Τό ἄρθρο 2 τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν προβλέπει ταυτοχρόνως ἔνταξη στό ΝΑΤΟ καί κύρωση. Ἄν οἱαδήποτε κυβέρνηση ἤθελε νά ἀκυρώσει τήν συμφωνία, τότε τά Σκόπια δέν θά πάθαιναν τίποτε γιατί θά εἶχαν ἤδη ἐνταχθεῖ στό ΝΑΤΟ, ἐνῶ ἐμεῖς καταγγέλλοντας τήν συμφωνία θά μείνουμε μέ τό… «Μακεδονία» στό χέρι!

Απόψεις

Μήν τήν φοβᾶσαι τήν Ἑλλάδα ὅσο ἔχει ρίζες!

Εφημερίς Εστία
Ὁ χορός τοῦ 89χρονου παπποῦ ἀπό τήν Σχοινούσα μέ τήν νεαρή ἐγγονή του – Στήν περιφέρεια παραδίδεται ἡ σκυτάλη ἀπό γενιά σέ γενιά

Τό μέλλον δέν ἐργάζεται γιά ἐμᾶς!

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ μπορεῖ νά ἀποτιμήσει κανείς τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ γιά τά ἑλληνοτουρκικά

Προειδοποιήσεις Στουρνάρα γιά ἀνάπτυξη-πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
Μεγαλώνουν οἱ κίνδυνοι γιά τήν οἰκονομία, στά ὕψη ἡ ἀβεβαιότης

Ὄνειρο ἀπατηλό πλέον τό ταξίδι στά νησιά

Δημήτρης Καπράνος
Μέ τήν αὔξηση στά ναυτιλιακά καύσιμα νά ἔχει φθάσει στό 168% καί μέ τό μέλλον ἄδηλον…

Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ