Βαλκανική διολίσθησις

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ διπλωμάτης ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ συστηματικά τήν ἀρθρογραφία τῆς «Ἑστίας» γιά τά ἐθνικά θέματα καί τήν ἔμφαση πού δίδουμε στό ζήτημα τῆς μεταβολῆς συνόρων στά Βαλκάνια, ἐνδεχόμενο λίαν ἐπικίνδυνο γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα, προσθέτει στήν ἀνάλυσή μας ὁρισμένα νέα δεδομένα.

Τό πρῶτο ἀφορᾶ στό Κόσοβο. Ἡ Κυβέρνηση θεωρεῖ πώς ἄν θέλει ἡ νύφη καί ὁ γαμπρός, ἄν ἡ Σερβία καί τό Κόσοβο συμφωνήσουν γιά τήν ἀνταλλαγή ἐδαφῶν, ἐμᾶς θεωρητικῶς πράγματι λίγος λόγος μᾶς πέφτει. Ἐπειδή ὅμως ἔχουμε ἀνοικτά μέτωπα στήν Θράκη καί στήν Κύπρο –γι’ αὐτό ἄλλωστε ἔχουμε ἀρνηθεῖ μέχρι ὥρας νά ἀναγνωρίσουμε τό κράτος αὐτό– ὀφείλουμε νά θέσουμε ἕναν ἀστερίσκο τήν στιγμή πού θά «χαιρετίζουμε» τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας. Πρέπει νά ἀπαιτήσουμε νά περιληφθεῖ στήν συμφωνία παράγραφος πού νά διακηρύσσει ὅτι ἡ μεταβολή τῶν συνόρων ἐπ’ οὐδενί λόγω δέν πρέπει ν’ ἀποτελέσει προηγούμενο γιά τήν περιοχή. Ὀφείλουμε νά διασφαλιστοῦμε νομικά. Καί πάντως ὄχι νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἐπισπεύδοντες, ὅπως λένε οἱ πληροφορίες πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας καί δέν διαψεύσθηκαν, (ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔστειλε ἐπιστολή στήν Ἐπίτροπο Μογκερίνι καί ἐνθαρρύνει τίς συνομιλίες τῶν δύο μερῶν γιά τήν ἀνταλλαγή ἐδαφῶν). «Ἄλλο πρᾶγμα νά δεχτοῦμε μιά συμφωνία στήν ὁποία δέν ἀναμεχθήκαμε καί ἄλλο νά δεχτοῦμε μιά συμφωνία στήν ὁποία ἐνεπλάκημεν» μοῦ ἐπεσήμανε ὁ κορυφαῖος διπλωμάτης μας.

Δυστυχῶς μέ αὐτά πού ἀκούω κάθε μέρα γιά τίς σχέσεις Ἑλλάδος – ΗΠΑ τείνω νά ἀποδεχθῶ αὐτό πού λένε περιπαικτικά κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΚΚΕ γιά παλαιούς συντρόφους τους: «Οἱ Ἀμερικανοί ζητοῦν “ἕνα” καί οἱ δικοί μας ἀπαντοῦν: Νά σᾶς δώσουμε ἄλλα “ἐννέα”;». Γνῶστες τῶν ἰσορροπιῶν στόν Βορρᾶ ὑποστηρίζουν πάντως πώς ἡ μεταβολή τῶν συνόρων στό Κοσσυφοπέδιο θά ἀποσταθεροποιήσει καί τά σύνορα στό κράτος τῶν Σκοπίων. Οἱ ἴδιοι παρατηρητές σημειώνουν πώς οἱ ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία μέ τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας θά ὁδηγήσει σέ νέο κύκλο αἵματος στήν περιοχή, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά ἐπεκταθεῖ καί στά Βαλκάνια. Ἐκτός δηλαδή ἀπό τίς μεταβολές συνόρων ἡ περιοχή κινδυνεύει ἀπό τό Σχίσμα τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπό …θρησκευτικό ἐμφύλιο. Ἀπίθανο μοῦ ἀκούγεται, ἀλλά ἡ περιοχή ἔχει τέτοια προϊστορία, ἄς μήν ἀπορρίπτει κανείς ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τέτοιες ἀναλύσεις.

Δυστυχῶς ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική στήν ἀγωνία της νά καταστεῖ αὐτό πού ὁ Ἀμερικανός πρεσβευτής στήν Ἀθήνα ὀνόμασε στήν τελευταία του συνέντευξη «προτιμώμενος ἑταῖρος στά Βαλκάνια» διολισθαίνει σέ σοβαρά λάθη. Παίζει μέ τήν φωτιά καί εἰλικρινῶς τῆς εὐχόμαστε γιά τό καλό τῆς χώρας νά μήν καεῖ.

Κάτι τελευταῖο, συναφές, γιά τό Σκοπιανό: Πρέπει νά μᾶς θεωρεῖ πολύ ἀνόητους ὁ Πρωθυπουργός ὅταν ἐπιτίθεται στήν ΝΔ, προκαλώντας την νά ἀκυρώσει τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν προεκλογικῶς. Ὁ κύριος Τσίπρας ξέρει πώς ἄν προχωρήσει ἡ διαδικασία αὐτό εἶναι περίπου ἀδύνατο. Τό ἄρθρο 2 τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν προβλέπει ταυτοχρόνως ἔνταξη στό ΝΑΤΟ καί κύρωση. Ἄν οἱαδήποτε κυβέρνηση ἤθελε νά ἀκυρώσει τήν συμφωνία, τότε τά Σκόπια δέν θά πάθαιναν τίποτε γιατί θά εἶχαν ἤδη ἐνταχθεῖ στό ΝΑΤΟ, ἐνῶ ἐμεῖς καταγγέλλοντας τήν συμφωνία θά μείνουμε μέ τό… «Μακεδονία» στό χέρι!

Απόψεις

Παραιτήσεις καί ἔντασις στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Τό ἄγνωστο ἐπεισόδιο μέ Δένδια: ἡ Πρόεδρος ἤθελε νά ἐπιβάλει τόν διπλωματικό σύμβουλό της πρέσβυ στό Παρίσι!

Πρωτόγνωροι λιμένες

Μανώλης Κοττάκης
ΥΠΑΡΧΟΥΝ τρεῖς τρόποι γιά νά μυήσεις τήν νέα γενιά τῆς πατρίδας μας…

Αὐστηροποίησις ποινῶν γιά εἰδεχθῆ ἐγκλήματα

Εφημερίς Εστία
Δέν θά ἀποφυλακίζονται στά 16 ἔτη

Κακοί σύμβουλοι, κακές συμβουλές, λάθος ἀποτέλεσμα

Δημήτρης Καπράνος
Ἔγραψε ἡ καλή καί ἔμπειρη συνάδελφος Λασκαρίνα Γερασίμου…

Πέμπτη, 27 Ἰουλίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ