Τρίτη, 13 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ

«Κατά πληροφορίας τῆς πολιτικῆς ἐπιθεωρήσεως “Ρόζα ἐλ Γιοῦσεφ”, ὁ Ἰμάμης τῆς Ὑεμένης εἰσήγαγεν εἰς τήν χώραν του νέον ἀστικόν καί ποινικόν κώδικα, συντεταγμένον ὁλόκληρον εἰς στίχους». Θά εἶναι, πράγματι, πολύ περίεργος αὐτός ὁ ἔμμετρος κῶδιξ! Λόγου χάριν, εἰς τό κεφάλαιον περί κλοπῆς, θά λέγῃ: Τρία ἄλφα, μί καί κάπα / Σχηματίζουν τήν ἀμάκα!… / Μιά τοῦ κλέφτη, δύο τοῦ κλέφτη / Τρεῖς καί ἡ κακή του μέρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Διά Βασιλικοῦ Διατάγματος, ἐπεξετάθη ἡ καταβολή εἰσιτηρίου καί εἰς ἄλλους ἀρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ τῶν ὁποίων καί εἰς τό Θησεῖον, τόν χῶρον τοῦ θεάτρου Διονύσου, τήν Ρωμαϊκήν Ἀγοράν καί τό Ὀλυμπιεῖον. Ἡ τιμή τοῦ εἰσιτηρίου καθωρίσθη εἰς πέντε δραχμάς.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ