Τρίτη, 13 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ

«Κατά πληροφορίας τῆς πολιτικῆς ἐπιθεωρήσεως “Ρόζα ἐλ Γιοῦσεφ”, ὁ Ἰμάμης τῆς Ὑεμένης εἰσήγαγεν εἰς τήν χώραν του νέον ἀστικόν καί ποινικόν κώδικα, συντεταγμένον ὁλόκληρον εἰς στίχους». Θά εἶναι, πράγματι, πολύ περίεργος αὐτός ὁ ἔμμετρος κῶδιξ! Λόγου χάριν, εἰς τό κεφάλαιον περί κλοπῆς, θά λέγῃ: Τρία ἄλφα, μί καί κάπα / Σχηματίζουν τήν ἀμάκα!… / Μιά τοῦ κλέφτη, δύο τοῦ κλέφτη / Τρεῖς καί ἡ κακή του μέρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Διά Βασιλικοῦ Διατάγματος, ἐπεξετάθη ἡ καταβολή εἰσιτηρίου καί εἰς ἄλλους ἀρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ τῶν ὁποίων καί εἰς τό Θησεῖον, τόν χῶρον τοῦ θεάτρου Διονύσου, τήν Ρωμαϊκήν Ἀγοράν καί τό Ὀλυμπιεῖον. Ἡ τιμή τοῦ εἰσιτηρίου καθωρίσθη εἰς πέντε δραχμάς.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ