ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Τό τσίμπημα τῆς μέλισσας

Η ΥΠΟΔΟΧΗ πού ἀνέμενε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ὡς Πρόεδρος τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη καί…

… ὡς κορυφαῖο στέλεχος τῆς κυβερνητικῆς παράταξης δέν ἦταν σίγουρα αὐτή πού ἀντίκρισε ἔξω ἀπό τό Ἐπιμελητήριο τῆς Ἀλεξανδρούπολης. Κάτοικοι τῆς περιοχῆς Προβατώνα τοῦ Βορείου Ἕβρου μέ μαῦρες σημαῖες στά χέρια καί σκυθρωπά πρόσωπα διεμαρτύροντο ἔξω ἀπό τόν χῶρο πού συσκεπτόταν ἡ Βουλευτής τῆς ΝΔ μέ τοπικούς φορεῖς διαδηλώνοντας γιά τό λουκέτο στήν ἕβδομη ταξιαρχία πού λειτουργεῖ πολλά χρόνια στήν περιοχή τους. Ὁ κόσμος διεμαρτύρετο ὄχι μόνο γιατί πλήττεται ἡ τοπική οἰκονομία ἀπό τήν ἀναστολή λειτουργίας τῶν στρατοπέδων ἀλλά γιατί δέν νοιώθει πλέον ἀσφαλής. Λαός καί Στρατός σέ αὐτά τά χώματα εἶναι μία γροθιά. Ἡ θωράκιση καί ἡ ἄμυνα δέν εἶναι ἁπλῶς καθῆκον γιά τούς ἀκρῖτες ἀλλά καί ὅρος προσωπικῆς ἐπιβίωσης. Δέν ζεῖς ἄν δέν ἀμυνθεῖς!

Τό περιστατικό μέ τόν κτηνοτρόφο πού κατεδικάσθη σέ 26 μῆνες φυλακή ἐπειδή ἔφερε καραμπίνα καί προσπάθησε νά ἀποτρέψει τήν εἴσοδο ὀκτώ Τούρκων σέ ἑλληνικό ἔδαφος τούς ἦταν ἐξαιρετικά πρόσφατο, ἐπώδυνο καί δυσάρεστο. Τί μέλλον ἔχει ἕνας τόπος ἄν τιμωρεῖται μέ φυλακή ἡ προάσπιση τῶν συνόρων καί τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους; Οἱ κάτοικοι μέ τίς μαῦρες σημαῖες πού διεμαρτύροντο κοσμίως ἔξω ἀπό τό Ἐπιμελητήριο, δέν ἦταν συριζαῖοι. Οὔτε ὁ τοπικός Βουλευτής Δημοσχάκης πού συμμερίζεται τίς ἀνησυχίες τους. Ἡ ΝΔ γενικώτερα ἀλλά καί ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη εἰδικώτερα διατηροῦν ἰσχυρότατα ἐρείσματα στήν περιοχή ἀπό τήν μεταπολίτευση ἕως σήμερα. Ἡ Ντόρα, ἔμπειρη οὖσα, κατάλαβε ὅτι ἡ διήμερη ἐπίσκεψή της στήν περιοχή θά μποροῦσε νά «τιναχθεῖ» στόν ἀέρα μέ τό καλημέρα. Τηλεφώνησε στόν Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο ὁ ὁποῖος τῆς ἐξήγησε ὅτι πρῶτον τό σχέδιο τῆς νέας δομῆς (περιλαμβάνει καί ἄλλες ταξιαρχίες ὅπως γιά παράδειγμα στό Ὠραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ἀκούγεται καί ἡ Φλώρινα) παρουσιάστηκε σέ ὅλα τά κόμματα τῆς Βουλῆς σέ ἀπόρρητη συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἄμυνας χωρίς ἀντιδράσεις (πλήν τῆς «Ἑλληνικῆς Λύσης») καί ὅτι δεύτερον ὁ Στρατός δέν φεύγει ἀπό τήν περιοχή Προβατώνα, ἁπλῶς ἀναδιαμορφώνεται τό σχῆμα στό πλαίσιο τῆς ἀναδιάταξης τῆς ἄμυνας τῆς χώρας. Ἄλλως τε οἱ 15.000 προσλήψεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις πού ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός στήν ΔΕΘ πρός τόν Ἕβρο καί τά νησιά θά κατευθυνθοῦν μέ στόχο τήν αὔξηση τῆς στελεχώσεως τῶν μονάδων στίς ἀκριτικές περιοχές. Οἱ κάτοικοι ὅμως αὐτό δέν τό ἤξεραν γιατί κανείς δέν ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη νά τούς ἐνημερώσει γιά τίς ἀλλαγές.

Ἡ Μπακογιάννη «κατέβηκε» στόν δρόμο, πλησίασε ἤρεμα τούς πολῖτες, τούς μετέφερε τίς διαβεβαιώσεις τοῦ Α/ΓΕΕΘΑ (ὁ ὁποῖος ἔχει αὐξημένη εὐαισθησία γιά τήν περιοχή στήν ὁποία ὑπηρέτησε ἐπί χρόνια ὡς ἀξιωματικός) ἐνῶ ἀμέσως μετά τήν σύσκεψη μέ τούς τοπικούς φορεῖς δέχθηκε καί ἀντιπροσωπία τῶν κατοίκων τοῦ Προβατώνα καί τούς τά ἐξήγησε μία ἀκόμη φορά. Τά πνεύματα ἠρέμησαν, προσκαίρως τοὐλάχιστον. Ὡστόσο ἡ κυρία Μπακογιάννη ὄχι μόνο στόν Ἕβρο ἀλλά καί στούς νομούς Ροδόπης καί Ξάνθης κατάλαβε ἄριστα, μέ ἀφορμή τήν ἀναστολή λειτουργίας μίας Ταξιαρχίας σέ μιά περιοχή πού ὀνομάζεται Προβατώνας, πόσο μεγάλη εὐαισθησία ὑπάρχει στίς ἐσχατιές γι’ αὐτό πού τεχνικῶς ὀνομάζεται «ἀποστρατιωτικοποίηση», καί μᾶς ζητοῦν οἱ Τοῦρκοι, οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Γερμανοί. Ἐάν βγαίνει στούς δρόμους μέ μαῦρες σημαῖες ἕνα δεξιό χωριό γιά μιά ταξιαρχία, τί θά γίνει αὔριο ἄν ὁ Πομπέο ἐπιμείνει νά ἀποσυρθοῦν ἀπό τά νησιά μας πυραυλικά συστήματα πού ἔχουμε γιά νά ἀποτρέπουμε τήν Ἄγκυρα ἀπό ἐπιθέσεις κατά ἑλληνικῶν νησιῶν; Τί νομίζουμε ὅτι θά κάνει ὁ κόσμος στήν Χίο, τήν Λῆμνο, τήν Λέσβο, τήν Κῶ, τήν Σάμο, τό Καστελλόριζο, τίς Οἰνοῦσσες; Θά πειστεῖ μέ τό παραμύθι «ὁ στρατός δέν φεύγει, οἱ πύραυλοι μόνο φεύγουν» καί θά παρακολουθήσει σιωπηλός καί ἀπαθής τήν τυχόν –δέν θέλω νά τό πιστέψω– δραματική συρρίκνωση τῆς ἀποτρεπτικῆς ἱκανότητος τῆς χώρας;

Καί ὁ τελευταῖος κάτοικος νησιῶν τοῦ Αἰγαίου γνώριζε ὅτι διαθέτουμε πυραύλους ἱκανούς γιά νά κτυπήσουν ὑποδομές σέ ἐχθρικό ἔδαφος γιά νά τό σκέπτεται ὁ ἄλλος δύο καί τρεῖς φορές ὅταν μελετᾶ τήν πιθανότητα νά εἰσβάλει στά νησιά μας. Καί ὁ τελευταῖος κάτοικος στόν Ἕβρο γνωρίζει ὅτι ἡ αὐξημένη παρουσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τά ἅρματα πού ἔχουν μεγαλύτερο βεληνεκές ἀπό τά ἀντίστοιχα τῶν Τούρκων στήν συνοριογραμμή, στέλνουν τό μήνυμα, ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι οὔτε Συρία οὔτε Λιβύη.

Ὁ ἀρχηγός ΓΕΣ Λαλούσης τό ἔδειξε μέ τήν ἐπιθεώρηση πού πραγματοποίησε στήν περιοχή. Καί ὁ τελευταῖος ἀκρίτας στά νησιά καί τόν Ἕβρο πού θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἄμυνας τῆς χώρας, γνωρίζει, τέλος, ἐμπειρικά τό παράδειγμα ἰσχύος πού διδάσκεται στά ἀμερικανικά πανεπιστήμια: ἄλλο νά εἶσαι μῦγα καί ἄλλο μέλισσα. Ἡ μῦγα εἶναι εὔκολο θῦμα. Ἡ μέλισσα ὅμως ὄχι. Τσιμπάει. Πρίν τήν σκοτώσεις σοῦ καταφέρνει πλῆγμα καί ἄς εἶναι ὁ Δαυίδ ὡς μέγεθος ἀπέναντι στόν Γολιάθ ἄνθρωπο. Αὐτό εἶναι καί ἡ Ἑλλάς ἕως σήμερα μέ τήν σημαντική ἀποτρεπτική ἱκανότητα πού διαθέτει στά νησιά καί στόν Ἕβρο. Μέλισσα πού μπορεῖ νά τσιμπήσει δυνατά τήν Τουρκία ἄν προκληθεῖ. Καί ἐπειδή οἱ «ἀτρόμητοι» γείτονες πού τό μόνο πού ξέρουν εἶναι νά προκαλοῦν ὕπουλες δολιοφθορές στίς σημαῖες μας μεσάνυχτα, κρυπτόμενοι, τό ξέρουν καλά αὐτό, προσπαθοῦν νά ἀφαιρέσουν ἀπό τήν Ἑλλάδα τό κεντρί της. Μέ τήν πίεση τῆς ἀποστρατιωτικοποίησης. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει εἰσέλθει σέ διακεκαυμένη ζώνη πλέον καί τό γνωρίζει. Στήν Ἀθήνα διαδηλώσεις γίνονται μόνο στίς πλατεῖες κατά τοῦ κορωνοϊοῦ μέ διακύβευμα ἕνα τζίν καί ἕνα Aperol παραπάνω. Στόν Ἕβρο, τά νησιά καί τήν Κύπρο οἱ διαδηλώσεις ἄρχισαν καί γίνονται γιά τήν σημαία, τό χακί, τήν ἄμυνα, τίς σφαῖρες καί τούς πυραύλους. Τήν ἀποτροπή δηλαδή. Ἐντελῶς καινούργια κατάσταση. Νομίζω ὅτι ἡ ἔμπειρη Ντόρα πού ἀντελήφθη σέ τί πολιτικό ναρκοπέδιο καλεῖται νά βαδίσει ἡ Kυβέρνηση, θά μεταφέρει τήν εἰκόνα στά κέντρα λήψης τῶν ἀποφάσεων. Γιατί ἐμᾶς ἄλλες φορές μᾶς πιστεύουν καί ἄλλες μᾶς θεωροῦν ὑπερβολικούς ὅταν τά λέμε δημοσίως.

Απόψεις

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!