Τό σύνδρομο “Mykonos” καί τό ἄδηλο μέλλον

Μᾶς λένε οἱ φίλοι ὅτι «γκρινιάζουμε» καί ὅτι «ἔχουν ἀλλάξει τά πράγματα».

Δεκτές καί οἱ δύο ἀπόψεις. «Γκρινιάζουμε», διότι παρατηροῦμε τό πόσο «ἄσχημα» ἀλλάζει ἡ Ἑλλάδα, πόσο «μή Ἑλλάδα» γίνεται, πόσο λησμονεῖ ὅλα ἐκεῖνα πού τήν ἔκαναν Ἑλλάδα. Μᾶς λυπεῖ πού βλέπουμε τά σουβλατζίδικα νά λειτουργοῦν τήν Μεγάλη Πέμπτη, τήν Μεγάλη Παρασκευή, ἡμέρες νηστείας καί περισυλλογῆς γιά τόν ἑλληνικό σύγχρονο πολιτισμό. Μᾶς ἐνοχλεῖ, πού τά «μπαράκια» παίζουν εὔθυμη καί ἐκκωφαντική μουσική ὅλη τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. «Καί τί θέλετε; Νά γυρίσουμε στό 1960; Δέν γίνεται!» εἶναι ἡ ἀπάντηση. Φυσικά καί δέν γίνεται.

Γίνεται, ὅμως, νά …ἐπιστρέψουμε στό μέλλον! Δηλαδή νά ἀλλάξουμε συμπεριφορά καί νά ἀντιμετωπίσουμε τά καίρια προβλήματά μας.

Νά ἀποφασίσουμε τό εἶδος τῆς πατρίδας πού θέλουμε. Ἐπιθυμοῦμε νά κολυμπήσουμε σέ ἄμορφο καί περίεργο χυλό ἤ νά λειτουργήσουμε μιά κοινωνία μέ τά χαρακτηριστικά τῆς πραγματικῆς Ἑλλάδας; Ἐπιθυμοῦμε ἕνα «πολυ-πολιτισμικό» μοντέλο, τό ὁποῖο βαθμηδόν θά ἀλλάξει κάθε τί τό ὁποῖο σήμερα θεωρεῖται ὅτι ἐκπροσωπεῖ αὐτό πού γνωρίσαμε ἐμεῖς ὡς «Ἑλλάδα»; Μέ δυό λόγια, θέλουμε νά παραμείνει ἡ χώρα «Ἑλλάδα» ἤ προτιμᾶμε νά γίνουμε “Μykonos”;

Ἀσφαλῶς καί δέν εἴμεθα «φοβικοί» οὔτε «ξενοφοβικοί». Ἡ Ἑλλάδα ἦταν πάντα φιλόξενη χώρα καί ἡ φιλοξενία ἀποτελοῦσε σπονδή πρός τόν «Ξένιο Δία» –μήν τό ξεχνᾶμε αὐτό.

Ἄλλο, ὅμως, τό νά σέβεσαι καί νά περιποιεῖσαι ἐκείνους πού φιλοξενεῖς καί ἄλλο νά σοῦ ἐπιβάλλεται ἡ ἀλλοίωση τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς χώρας σου, νά σοῦ καλλιεργεῖται ἐπιμόνως ἡ ἰδέα ὅτι «χρειαζόμαστε ἐνισχύσεις πληθυσμιακές», προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουμε τό –τεράστιο, ὁμολογουμένως– δημογραφικό μας πρόβλημα.

Βεβαίως, ἄν οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν εἶχαν ἀντιμετωπίσει σωστά τό «δημογραφικό», ἄν εἶχαν ἀσκήσει πολιτική γιά τήν καταπολέμηση τῶν ἀνισοτήτων (αὐτό τό «καταπολέμηση τῆς φτώχειας» σέ μιά χώρα ὅπου χρειάζεται νά καταπολεμηθεῖ ὁ παράλογος πλουτισμός τῶν ὀλίγων δέν τό καταλαβαίνουμε) καί τήν ἐνίσχυση τῶν ἐργαζομένων καί τῶν νέων, προσφέροντας κίνητρα καί καλύτερες συνθῆκες ἐργασίας, μέ ἀνάλογες ἀμοιβές, ἡ προοπτική τοῦ συνδρόμου “Mykonos” θά εἶχε ἐξαλειφθεῖ καί τά νέα ζευγάρια θά μποροῦσαν νά προχωρήσουν στήν δημιουργία πολυμελῶν οἰκογενειῶν, χωρίς νά ἀπαιτοῦνται «πληθυσμιακά δάνεια» ἀπό ἄλλες –πολύ μακρυά ἀπό τόν δικό μας τρόπο ζωῆς καί συμπεριφορᾶς– πολιτεῖες…

Δέν ἄκουσα κάποιον ἀπό τούς λαλίστατους «προοδευτικούς» πολιτικούς μας ἡγέτες νά μιλήσουν γιά τό δημογραφικό, νά μᾶς ποῦν τί θά κάνουμε μέ τό «μεταναστευτικό». Ἀναφορές –ἄστοχες– ἔγιναν μόνο γιά τό θέμα τοῦ «Φράχτη», ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ –ὡς ἔχει μέχρι στιγμῆς ἀποδειχθεῖ– ἀποτρεπτικό ὅπλο κατά τῶν ἀπροσκλήτων «ἐπενδυτῶν», οἱ ὁποῖοι, ἀσφαλῶς, δέν φιλοδοξοῦν ἁπλῶς νά «λιάζονται στήν Ὁμόνοια» καί σέ ἄλλους «ἀνοιχτούς χώρους»…

Ἄς μᾶς ποῦν οἱ φιλοδοξοῦντες νά κυβερνήσουν πῶς θά ἀποφύγουμε τήν μετατροπή ὅλης τῆς χώρας σέ ἕνα «περίεργο τουρλουμπούκι» (ὁ χαρακτηρισμός ἀνήκει σέ καλό φίλο καί τόν υἱοθετοῦμε ἀσμένως), τό ὁποῖο θά ἀποκαλεῖται μέν –ἴσως ὄχι ἐπί πολύ μακρόν– “Greece” (οὔτε κἄν Hellas ἤ Hellenic Republic), ἀλλά στήν οὐσία θά εἶναι ἕνα ἀκαθορίστου χρώματος καί ἤχων συνονθύλευμα, τό ὁποῖο, ἀνεπισήμως, θά ἀποκαλεῖται “Mykonos” ἤ “Mykonos-ex. Greece”…

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!