Τό παρασκήνιο τῆς παραιτήσεως Λασκαρίδη

Οὐδένα ἐξέπληξε ἡ χθεσινή –μόλις 258 λέξεων– ἐπιστολή τοῦ Πάνου Λασκαρίδη πρός τούς συναδέλφους του, ἐφοπλιστές…

… μέ τήν ὁποία ἀναγγέλλει τήν παραίτησή του ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν. Στούς ναυτιλιακούς κύκλους εἶναι γνωστό ὅτι μεταξύ τοῦ Π. Λασκαρίδη καί τῆς ἡγεσίας τῆς ΕΕΕ δέν ὑπῆρχε καί ἡ καλύτερη δυνατή σχέση. Καί, ἡ –δύσκολη– σχέση αὐτή κονιορτοποιήθηκε, μέ τήν ἀνακοίνωση τήν ὁποία ἐξέδωσε ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΕΕ καί μέ τήν ὁποία ἀπεδοκιμάζοντο μέ τρόπο ἀπόλυτο οἱ (ὁπωσδήποτε ἀτυχεῖς) δηλώσεις Λασκαρίδη, γύρω ἀπό τή ἑλληνική σημαία, τόν πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό Ναυτιλίας.

Βεβαίως, ὁ Π. Λασκαρίδης ἔσπευσε ἀμέσως νά διευκρινίσει ὅτι ἐπρόκειτο περί «συρραφῆς» δηλώσεων ἐκ μέρους τῶν δημοσιογράφων τοῦ “fund” στό ὁποῖο ἔδωσε συνέντευξη, ἀλλά αὐτό δέν ἀπέτρεψε τήν σφοδρότητα μέ τήν ὁποία τό συλλογικό ὄργανο τοῦ ἑλληνικοῦ ἐφοπλισμοῦ «τόν ἔβαλε στή θέση του», ὅπως ἐλέχθη ἀπό πηγές τῆς Ἀκτῆς Μιαούλη… Στήν ἐπιστολή του ὁ παραιτηθείς ἀπό τό Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεως διευκρινίζει ὅτι ἡ ἀποχώρησή του ἀφορᾶ «τήν σημερινή προεδρία», ἀναφέρεται καθαρά σέ «ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν» καί «δολοφονία χαρακτῆρος» καί χαρακτηρίζει τόν ἑαυτό του «ἄθελα ἀθυρόστομο», ἀναφερόμενος στίς ἀτυχεῖς (καί κατά πολλούς “off the record”, ἄν αὐτό ἔχει κάποια σημασία) δηλώσεις του. Θεωρεῖται, πάντως, βέβαιο ὅτι ἡ «ὑπόθεση Λασκαρίδη» σχετικά μέ τήν ΕΕΕ δέν «κλείνει» μέ τήν χθεσινή παραίτηση…

Τό πλῆρες κείμενο τῆς ἐπιστολῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι καί ἀγαπητοί φίλοι. Θά ἤθελα μέ αὐτή τήν ἐπιστολή νά σᾶς γνωστοποιήσω τήν παραίτησή μου ἀπό τό συμβούλιο τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν καί τήν ἴδια τήν Ἕνωση. Παραιτοῦμαι γιατί δέν πρόκειται μέ τήν παρουσία μου νά εὐλογήσω τήν συνεχιζόμενη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτῆρα πού ἔχουν ἀναλάβει ὁρισμένοι μέσα ἀπό τήν Ἕνωση, μαζί μέ διάφορα media ἐγνωσμένης “ἀξιοπιστίας”.

Στούς μέν συναδέλφους μου, τοὐλάχιστον σέ ὅλους ἐκείνους πού δέν συμμετέχουν σέ αὐτή τή φαρσοκωμωδία, ἀπολογοῦμαι εἰλικρινῶς ἐάν τούς προκάλεσα τήν ὁποιαδήποτε δυσφορία καί ἀγανάκτηση, ὅπως τούς ἁρμόζει ἀπό ἕναν συνάδελφο πού ἄθελά του, μέ τόν ἀθυρόστομο λόγο του (πού ὅμως βάναυσα κακοποιήθηκε ἀπό «δημοσιογράφους») τούς στενοχώρησε καί τούς προσέβαλε –ὅπως ἄλλωστε ἔκανα ἤδη ἀπό τήν πρώτη μέρα καί στόν Κύριο Πρωθυπουργό καί στόν Κύριο Ὑπουργό Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας.

Δέν θά ἀπολογηθῶ ὅμως σέ κανέναν ἄλλον, πού μέ ἀφορμή αὐτή τήν ἐλεεινή δημοσιογραφία, θεώρησε σκόπιμο νά τήν χρησιμοποιήσει γιά “ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν”.

Ὅσο γιά τήν οὐσία τῶν κατηγοριῶν πού περιελάμβανε ἡ δήλωση τῆς Ἑνώσεως, ὑπάρχουν πολλοί ἄλλοι, πλέον κατάλληλοι, νά κρίνουν καί τόν πατριωτισμό μου καί τήν ἀγάπη μου γιά τήν πατρίδα.

Γιά τό ἐάν σέβομαι τούς θεσμούς καί ἐάν ἀγαπῶ τήν Ἑλλάδα καί τήν Ναυτιλία μας, μποροῦν νά τό κρίνουν ἄλλοι, καί σᾶς παραπέμπω στίς δεκάδες φορές πού ἔχω ξεκάθαρα δηλώσει τίς θέσεις μου ὑπέρ τῆς σημασίας τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας. Κοντολογίς καί ἐν κατακλεῖδι, ἀρνοῦμαι νά συνεχίσω νά ὑπηρετῶ τήν Ἕνωση ὑπό τήν τωρινή Προεδρία καί ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες καί ἔτσι παραιτοῦμαι καί ἀπό αὐτήν καί ἀπό τό Διοικητικό της Συμβούλιο μέ σημερινή ἡμερομηνία. Μέ φιλικούς χαιρετισμούς, Π. Λασκαρίδης».

Απόψεις

Μήν τήν φοβᾶσαι τήν Ἑλλάδα ὅσο ἔχει ρίζες!

Εφημερίς Εστία
Ὁ χορός τοῦ 89χρονου παπποῦ ἀπό τήν Σχοινούσα μέ τήν νεαρή ἐγγονή του – Στήν περιφέρεια παραδίδεται ἡ σκυτάλη ἀπό γενιά σέ γενιά

Τό μέλλον δέν ἐργάζεται γιά ἐμᾶς!

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ μπορεῖ νά ἀποτιμήσει κανείς τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ γιά τά ἑλληνοτουρκικά

Προειδοποιήσεις Στουρνάρα γιά ἀνάπτυξη-πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
Μεγαλώνουν οἱ κίνδυνοι γιά τήν οἰκονομία, στά ὕψη ἡ ἀβεβαιότης

Ὄνειρο ἀπατηλό πλέον τό ταξίδι στά νησιά

Δημήτρης Καπράνος
Μέ τήν αὔξηση στά ναυτιλιακά καύσιμα νά ἔχει φθάσει στό 168% καί μέ τό μέλλον ἄδηλον…

Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ