ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Τό πανηγύρι γιά τόν κορωνοϊό θά πάει πολύ μακρυά

Βρέ βρέ τί γίνεται στόν κόσμο! Ρεζίλι τῶν κυνῶν ἔχει γίνει ὁ πολύς Μπόρις Τζόνσον…

… μέ τά ἄπλυτα πού βγάζει στά φόρα ὁ πρώην σύμβουλός του, ὁ ὁποῖος κατέθεσε στήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων. Γιά σκέψου! Ὁ Μπόρις ἤθελε …νά μολυνθεῖ σέ ἀπ’ εὐθείας σύνδεση, στήν τηλεόραση, γιά νά «ἀποδείξει» ὅτι ὁ covid 19 εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα! Κι ὕστερα ἦρθαν οἱ χιλιάδες τῶν μολυσμένων καί οἱ θάνατοι πού συγκλόνισαν τό νησί!

«Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Μάτ Χάνκοκ ἔπρεπε νά εἶχε ἀπολυθεῖ εἴκοσι φορές! Μᾶς δούλευε ὅλους καί στέλναμε ἀνθρώπους πού εἶχαν μολυνθεῖ ἀπό τόν ἰό στά κέντρα φροντίδας ἡλικιωμένων. Ψέματα ἔλεγε ὁ ὑπουργός ὅτι εἴχαμε θωρακίσει τά κέντρα φροντίδας ἡλικιωμένων!» εἶπε ὁ σύμβουλος στούς ἐμβρόντους βουλευτές καί θύμισε τίς ἡμέρες πού οἱ ἄτυχοι ἡλικιωμένοι πέθαιναν σάν τίς μῦγες στά «θωρακισμένα κέντρα!»…

Τώρα θά πεῖτε ἄν αὐτά συνέβησαν στό Ἡνωμένο Βασίλειο, ὅπου λειτουργοῦν οἱ θεσμοί, ὅπου στέκονται ψηλά οἱ παραδόσεις, ὅπου τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας τῆς συγκεκριμένης χώρας ἀπετέλεσε πρότυπο καί ὑπόδειγμα παγκοσμίως, τότε ἐμεῖς, καλύτερα νά κάνουμε τόν σταυρό μας καί νά λέμε ὅτι «δέν εἴμαστε σάν κι αὐτούς!» (μέχρι στιγμῆς, τοὐλάχιστον)…

Ὁ Μπόρις, φυσικά, ἀπάντησε καί ὑποστηρίζει ὅτι «ὅλα ἔγιναν σύμφωνα μέ ὅσα ὑπέδειξαν οἱ ἐπιστήμονες», ἀλλά οἱ ἀριθμοί καί τά «ντοκουμέντα» τόν διαψεύδουν καί μᾶλλον ἡ ὑπόθεση τοῦ συμβούλου θά ἔχει συνέχεια!

Καί στίς ΗΠΑ, ὅμως, ἡ «ὑπόθεση κορωνοϊός» φαίνεται ὅτι θά «τραβήξει μακρυά».

Ὁ συμπαθέστατος ἐπί κεφαλῆς τῶν Ἀμερικανῶν ἐπιδημιολόγων, ὁ «σοφός» Ἄντονι Φάουτσι, τόν ὁποῖο ὁ ἀπελθών πρόεδρος Τράμπ τόν εἶχε «τοῦ κλώτσου καί τοῦ μπάτσου», ἀπεκάλυψε ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶχαν χρηματοδοτήσει –γιά μιά περίοδο πέντε ἐτῶν– μέ 600.000 δολάρια τό «ὕποπτο» Ἰνστιτοῦτο Ἰολογίας τῆς Γιουχάν στήν Κίνα, προκειμένου νά διεξαγάγει ἔρευνες γιά νά διαπιστωθεῖ ἐάν ὁ κορωνοϊός, τόν ὁποῖον παράγουν οἱ νυχτερίδες, μπορεῖ νά προσβάλει τόν ἄνθρωπο!

«Θά ἦταν σχεδόν παράβαση καθήκοντος ἐάν δέν τό μελετούσαμε καί ὁ μόνος τρόπος νά διεξαγάγεις τέτοιες ἔρευνες εἶναι νά πᾶς στήν πηγή τῶν γεγονότων» εἶπε ὁ Φάουτσι ἀναφερόμενος στήν νόσο Sars τοῦ 2000, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι προῆλθε ἀπό τίς νυχτερίδες καί μᾶς θύμισε ὅτι οἱ Κινέζοι τρῶνε τίς νυχτερίδες ὅπως ἐμεῖς τίς καραβίδες!

Ἄς θυμηθοῦμε, ὅμως, ὅτι στίς 11 τοῦ τρέχοντος μηνός ὁ ἴδιος δήλωσε: «Δέν εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἡ πανδημία τῆς Covid ἀναπτύχθηκε μέ φυσικό τρόπο. Νομίζω πρέπει νά συνεχίσουμε νά ἐρευνοῦμε τί ἔγινε στήν Κίνα ἕως ὅτου βροῦμε ἀκριβῶς τί συνέβη»… Καί μέσα σέ ὅλα, ἔρχεται καί ἡ βρεταννική «Daily Mail» (στήν Ἀγγλία ὑπάρχουν ἐφημερίδες οἱ ὁποῖες πουλοῦν ἑκατομμύρια φύλλα καθημερινῶς) καί ἀποκαλύπτει ὅτι μία δῆθεν λονδρέζικη διαφημιστική ἑταιρεία ὑπό τήν διεύθυνση Ρώσσων κρύβεται πίσω ἀπό τήν προσπάθεια δυσφημήσεως τοῦ ἐμβολίου της κατά τοῦ Covid-19. Διακεκριμένοι διεθνῶς Γάλλοι καί Γερμανοί διαχειριστές μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως παραδέχθηκαν ὅτι μία ὕποπτη διαφημιστική ἑταιρεία στό Λονδῖνο, πού ἔχει διασυνδέσεις μέ τή Ρωσσία, τούς προσέγγισε γιά νά διαδώσουν ψέματα σχετικά μέ τούς κινδύνους πού δημιουργεῖ τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer!

Ὅποιος νομίζει ὅτι ἡ «ἐπιχείρηση κορωνοϊός» θά κλείσει εὔκολα, μᾶλλον κάνει λάθος…

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;