Τό Μπλέ καί τό Κόκκινο

20 Μαρτίου 2020, λίγο πρίν ἀπό τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου καί τό Ἅγιο Πάσχα…

… ἐκδίδεται ἡ Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου «γιά τά πρόσθετα μέτρα ἀντιμετωπίσεως τοῦ κινδύνου διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ». Ἡ ὁποία πράξη κυρώνεται ἀμέσως, ἕνα ἀκριβῶς μῆνα μετά, μέ τόν νόμο 4683/2020 ( ΦΕΚ Α 83/10.04 2020). Στό ἄρθρο 68 παράραφος 2 ὁ νόμος αὐτός ὁρίζει ρητῶς:

«Γιά ἐπιτακτικούς λόγους ἀντιμετώπισης σοβαροῦ κινδύνου δημόσιας ὑγείας πού συνίστανται στήν μείωση τοῦ κινδύνου διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ Covid 19 εἶναι δυνατόν μέ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας μετά ἀπό γνώμη τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Δημόσια Ὑγεία ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid 19 νά ἐπιβάλλεται γιά τό ἀναγκαῖο ἀπολύτως χρονικό διάστημα σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια ἤ σέ ὁρισμένη μόνο περιοχή ἀπαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων στίς ὁποῖες μετέχει ἕνας ἐλάχιστος ἀριθμός ἀτόμων». Ὅταν ψηφίστηκε ὁ νόμος μέ τήν συναίνεση τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης –θαρρῶ– κανείς ἀπό τούς πολιτικούς, τούς ἀναλυτές ἤ τούς συνταγματολόγους (οἱ ὁποῖοι κάνουν σήμερα ἀντιστασιακή καρριέρα στά ραδιόφωνα καί τίς τηλεοράσεις μέ ἀφορμή τήν ἀπαγόρευση τῆς πορείας γιά τό Πολυτεχνεῖο) δέν ἔβγαλε τσιμουδιά. Οὔτε γιά τήν παραβίαση τῆς ἀρχῆς ἀναλογικότητας μᾶς εἶπαν, οὔτε γιά ἀναστολή συνταγματικῶς κατοχυρωμένου δικαιώματος, οὔτε γιά διάλογο πού δέν ἔγινε, τίποτε! Τσιμουδιά.

Ἀφοῦ κατηργεῖτο ἡ παρέλαση τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου καί ἀπαγορεύτηκε ἡ «πορεία» τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί ἡ συνάθροιση τῆς Ἀναστάσεως, καμμία σημασία. Ποιό Σύνταγμα, ποιά ἀτομικά δικαιώματα, ποιές ἐλευθερίες. Ἀφοῦ δεχόταν πλῆγμα ἡ ἐθνική μνήμη καί ἡ θρησκευτική ἐλευθερία, ὁ σταυρός καί ἡ σημαία κανένα πρόβλημα. Καλοδεχούμενη ἡ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, καλοδεχούμενη καί ἡ ἀναστολή τῆς ἄσκησης δικαιωμάτων, ζήτω ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ! Στίς 26 Ὀκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στό δεύτερο τεῦχος τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως (ἀριθμός φύλλου 4743) ὑπουργική ἀπόφαση πού ἔφερε τήν ὑπογραφή τῶν συναρμοδίων Ὑπουργῶν Προστασίας τοῦ Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Παιδείας καί Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, Ὑγείας Βασίλη Κικίλια, Πολιτισμοῦ Λίνας Μενδώνη καί Ἐσωτερικῶν Τάκη Θεοδωρικάκου πού ἔφερε τόν τίτλο «Ἀναστολή διενέργειας παρελάσεων ἐθνικῆς ἑορτῆς 28ης Ὀκτωβρίου γιά τό ἔτος 2020». Μιλᾶμε γιά δεκαπέντε μέρες πρίν. Πάλι οὐδείς ἀπό τούς πολιτικούς, τούς ἀναλυτές καί τούς περισπούδαστους συνταγματολόγους μέ τό ἐπαρχιώτικο ἀξάν δέν εἶπε τίποτε. Ἄριστα «δέκα» γιά τήν κυβέρνηση! Γιά τό ΚΚΕ, τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τούς λοιπούς παρέλκει ἡ παραμικρή ἀναφορά. Αὐτοί πού διεκδικοῦν τό μονοπώλιο τῆς ἀντίστασης ἀπέναντι στόν Γερμανό κατακτητή ἐχθρό –λές καί δέν ὑπῆρξε καί ἕνας Ζέρβας, ἕνας Τσιγάντες, μιά Λέλα Καραγιάννη, μιά Σύλβια Ἰωαννίδου καί τόσοι ἄλλοι πού ἔπαιξαν τίς ζωές τους κορώνα γράμματα–, λέξη. Ἐνῶ τό κανονικό θά ἦταν νά ζητήσουν νά παρελάσει ἕνα ἄγημα ἔστω πρός τιμήν ὅλων τῶν ἁγνῶν Ἑλλήνων Ἀντιστασιακῶν. Σέ κάθε πόλη. Μέ τήν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν πρωτοκόλλων. Τίποτε καί πάλι! Οὔτε στεφάνι δέν κατέθεσαν στόν Ἄγνωστο Στρατιώτη οἱ ἄχρηστοι. Τήν ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, Ἕλληνες πού δέν τό ἄντεχε ἡ ψυχή τους νά περάσει ἔτσι ἡ ἐπέτειος χωρίς νά ἀποδοθεῖ ἡ ἐλαχίστη τιμή στούς ἥρωες τοῦ πατριωτικοῦ μετώπου τῆς Ἀλβανίας, ἐπιχείρησαν νά κάνουν αὐτοκινητοπορεία καί μοτοπορεία εἰδικῶς στήν Βόρειο Ἑλλάδα. Ὁ κορωνοϊός κολλᾶ μέ τό ἄγγιγμα ὄχι μέ τό γκάζι, οὔτε ἀπό τίς ρόδες! Τό νέο διέρρευσε στήν ΕΛ.ΑΣ. ἀπό τό facebook καί ἐξεδόθη ἀμέσως διαταγή σύλληψης ὅλων ὅσοι μετεῖχαν σέ πορεῖες αὐτοῦ τοῦ εἴδους καί σέ «λοιπές ἀκτιβιστικές ἐνέργειες». Αὐτό ἔγραφε ἡ διαταγή! Στήν Φλώρινα προσήχθη ἀπό τόν τοπικό Ταξίαρχο ἡγουμένη Μοναστηριοῦ πού ἐπέβαινε σέ αὐτοκίνητο γιατί διέπραξε τό εἰδεχθές ἔγκλημα νά ἀνεμίζει μέσα ἀπό αὐτό τήν ἑλληνική σημαία (σχετικό σημείωμά μου μέ τίτλο: «Ἔχουμε δημοκρατία;», 29/10/2020). Καί πάλι σιωπή ἀπό τήν εὐαίσθητη Ἀριστερά.

Ὅταν ἀπαγορεύεται συνάθροιση, στήν ὁποία πρωταγωνιστεῖ ὁ σταυρός καί ἡ μπλέ ἑλληνική σημαία τοῦ Ἔθνους, χειροκροτεῖ. Ἐάν δέν μπορεῖ ἀπό ἔξω της, τό κάνει ἀπό μέσα της. Μόνο τότε εἶναι προτεραιότητά της ἡ δημόσια ὑγεία. Ὅταν ἀνεμίζει ὅμως ἡ κόκκινη διεθνιστική σημαία, παραληρεῖ. Καί φθάσαμε στά σημερινά. Ὅλοι αὐτοί πού εἶχαν χάσει τήν φωνή τους ἀπό τόν Μάρτιο ἕως σήμερα, ὅταν ἡ Πολιτεία ἀπαγόρευε συναθροίσεις ἐθνικῶν ἐπετείων ἤ θρησκευτικῶν ἑορτῶν, ἀστράφτουν καί βροντοῦν γιατί ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἐπιχείρησε νά ἐφαρμόσει τόν νόμο πού τῆς ἀνέθεσε ἡ ἐθνική ἀντιπροσωπία στό ὄνομα τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας. Αἴφνης, αὐτοί πού δέν εἶχαν φωνή, τήν βρῆκαν. Αἴφνης, αὐτοί πού κρυφογελοῦσαν ἐπειδή ἡ Κυβέρνηση ἔκανε τά στραβά μάτια τήν Πρωτομαγιά καί τήν ἡμέρα τῆς δίκης τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἄρχισαν νά ἀστράφτουν καί νά βροντοῦν. Μέ τσιτάτα τοῦ τύπου: «Ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν», «κατάχρηση ἐξουσίας», «ἀντισυνταγματικό». Ναί! Αὐτοί πού ἔκλαιγαν ἀπό τήν χαρά τους ὅταν τά ΜΑΤ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κτυποῦσαν τούς διαδηλωτές στίς Πρέσπες καί οἱ Ἀρχές παρακολουθοῦσαν τά mails τῶν πατριωτῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος (ξέρω πολύ καλά τί γράφω), ἐκεῖνοι πού δόξαζαν τούς εἰσαγγελεῖς ἐπειδή ἔστειλαν στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου ἱερεῖς πού τόλμησαν νά κοινωνήσουν πιστούς, αὐτοί πού χαρακτήριζαν «ἀκροδεξιούς» τούς Ἕλληνες πού ἔκαναν μοτοπορεία μέ ἑλληνικές σημαῖες στόν Λευκό Πύργο, ἔβγαλαν τά φλάμπουρα ἀπό τά μπαοῦλα καί πῆραν τά βουνά κατά τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί; Γιατί ἀπαγορεύτηκε ἡ πορεία γιά τό Πολυτεχνεῖο. Γιατί ὁ ἰός ὅταν βλέπει ἀριστερούς… ὑποκλίνεται καί κάνει ἀπεργία. Δέν πᾶνε νά πεθαίνουν ἑκατό-ἑκατό κάθε μέρα. Δέν πάει τό Σύστημα Ὑγείας νά βρίσκεται στά πρόθυρα τῆς κατάρρευσης. Δέν πάει νά ἔχει κλείσει ἡ ἀγορά καί χιλιάδες ἐργαζόμενοι νά μένουν στά σπίτια τους εὑρισκόμενοι σέ ἀναστολή, ἀγωνιοῦντες γιά τό αὔριο. Αὐτοί ἐκεῖ. Ἀγέρωχοι. Πορεία. Πορεία γιά νά δείξουν πόσο πολύ σέβονται τήν ἔννοια τῆς ἰσότητας τῶν πολιτῶν ἀπέναντι στό Σύνταγμα στό ὁποῖο τάχα ὀμνύουν. Πορεία γιά νά δείξουν ποιά στάθμιση ἀγαθῶν κάνουν ὅταν πρόκειται γιά τήν προστασία τῆς ζωῆς, τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπό τήν μία καί τήν ἱστορία ἀπό τήν ἄλλη. Πορεία γιά νά μᾶς ποῦν ὅτι ὑπάρχει ἕνας νόμος γιά ἕντεκα παρά ἑκατομμύρια Ἕλληνες καί ἕνας ἄλλος νόμος πριβέ γιά τήν Ἀριστερά τοῦ 5% καί τοῦ 2%.

Δέν ἔχω ἀμφιβολία ὅτι μέρος τῆς εὐθύνης γι’ αὐτό πού συμβαίνει τό ἔχει καί ἡ Κυβέρνηση. Ἐάν εἶχε ἀπαγορεύσει τίς συγκεντρώσεις τήν Πρωτομαγιά καί τοῦ Ἐφετείου δέν θά κουνιόταν φύλλο. Ἄν εἶχε ἀπαγορεύσει μέ τό ἴδιο ΦΕΚ 28η Ὀκτωβρίου καί 17η Νοεμβρίου δέν θά κουνιόταν φύλλο. Ἐνῶ τώρα ἔφθασε καί ὁ Βαρουφάκης πού ἔστειλε στούς πρόσφατους σεισμούς τίς εὐχές του στούς Τούρκους καί ξέχασε τούς Σαμιῶτες! (ἀρχηγός ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ κόμματος) νά ζητᾶ νά τόν ξυλοκοπήσουν γιά νά γίνει ἥρωας. Ὡστόσο ἀκόμη καί ἔτσι, παρά τήν ὀργή μας, νομίζω ὅτι ἡ ἀναιδής καί ἀνεύθυνη Ἀριστερά προσφέρει ἐθνική ὑπηρεσία. Γιατί δείχνει μέ τίς ἐξαλλοσύνες της ποιά εἶναι ἡ βαθειά διαφορά μεταξύ τοῦ Συντηρητικοῦ καί τοῦ τάχα Προοδευτικοῦ πολίτη. Καί αὐτή ἔγκειται στόν σεβασμό τοῦ νόμου καί τοῦ κράτους δικαίου. Ἡ Ἐκκλησία καί τό πλήρωμά της παρά τίς ἐπιφυλάξεις τους ἐν τέλει πειθάρχησαν. Ἄνθρωπος δέν ὑπῆρχε ἔξω ἀπό τούς ναούς τό Ἅγιο Πάσχα. Ἡ κεντροδεξιά, ἡ φιλελεύθερη κοινωνία τῶν πολιτῶν, τά πατριωτικά σωματεῖα πειθάρχησαν. Δέν παρήλασαν. Ἡ Ἀριστερά πού δέν ἔχει ὑπ’ ὄψιν της τήν ἔννοια τῆς συλλογικῆς μοίρας στίς μέρες μας –κάποτε ἴσως καί νά τήν εἶχε– δέν πειθάρχησε οὔτε πειθαρχεῖ. Καθίσταται παράγων διάλυσης τῆς κοινῆς συνοχῆς. Μέ τά μυαλά πού κουβαλᾶ δέν χρειάζεται νά κάνουμε πολλά πράγματα. Ὁδεύει ὁλοταχῶς πρός τό Μουσεῖο τῆς Ἱστορίας. Γιά νά μείνει ἐκεῖ ὡς ἀπολίθωμα πρός παραδειγματισμό τῶν νεωτέρων γενεῶν.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!